Varsler
Fjern alle varsler

Hamar Byutvikling og byggeprosjekter i Hamar

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Hamar uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet her.

Sitat
Topic starter Publisert : 19. november 2018 01:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag om å utvikle Scandic Hotel Hamar med et nytt tilbygg. Prosjektet skal visstnok koste 110 millioner kroner og det er arkitektene i Oslo.works some har tegnet bygget.

Dagens situasjon:

Illustrasjonen ble funnet i denne artikkelen i Hamar Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2018 01:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et større utviklingsprosjekt kalt Espern Strandby som er tenkt bygget på Espern ved Hamar sentrum. Lund + Slaatto arkitekter har tegnet planene og Espern eiendom og Smedvig eiendom er utbyggerne bak prosjektet. Det sies at området er på 160 mål og vil bli bygget ut med om lag 250.000 kvadratmeter. 

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Lund + Slaatto arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2018 17:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt for å bygge om Strandgata 41 i Hamar sentrum til leiligheter. Bygget er opprinnelig fra 1913  og ble oppført for Oplandske Kreditbank med Bredo Greve som arkitekt. Inntil nylig holdt DNB til i lokalene. Studionsw arkitektur er arkitektene bak konverteringen.

Jeg synes det er dumt at man ikke benyttet sjansen nå til å fjerne overbyggene over inngangene for å tilbakeføre dem tilbake til sitt opprinnelige utseende.

http://studionsw.no/nabovarsel-strandgata-41-hamar/

Slik bygget fremstod tidligere: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2018 02:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt kvartal under utvikling i Hamar med adresse Vagsvegen 163 m.m. Det er Tag arkitekter som har tegnet prosjektet og tiltakshaver er Vangsvegen bolig as. Jeg skulle ønske de gikk for en mer lukket, tradisjonell karré-begyggelse her, men det er i hvert fall satt av plass til næring i første etasje. Prosjektet vil bli liggende rett over veien til den nye politistasjonen i Hamar. Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

'

Kunngjøringsannonsen på Hamar kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2018 16:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kvartal 54 i Hamar sentrum. Boligprosjektet, som er tegnet av Studionsw arkitektur, er nå blitt godkjent. Utstillingsplassen Eiendom sammen med  Obos og Betonmast Hæhre står bak prosjektet og prosjektet vil inneholde 120 leiligheter. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2018 15:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Hamar har i sammerbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) avholdt en åpen, internasjonal konkurranse for utformingen av det såkalte Ankerhagen-området utenfor Hamar sentrum. Området var tidligere brukt av en yrkesskole, men det ble kjøpt av kommunen etter at skolen flyttet. Utbyggingen er tenkt å inneholde minst 200 nye boenheter. 

Vinnerforslaget i konkurransen har nå blitt trukket ut og det danske arkitektkontoret Urban Power stakk av med seirenen med sitt forslag kalt Hamar Hills. 

Hamar kommune sin side om Ankerhagen-prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. april 2019 15:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslaget til detaljregulering for Parkgata 32-34 i Hamar sentrum har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunnen for forslaget er kommunens ønske om vitalisere området rundt Fougner Lundhs plass. Det ble derfor avholdt en konkurranse der interesserte ble bedt om presentere sine ideer for hvordan eiendommen kunne utvikles. Nordbolig gikk seirende ut med sitt forslag om å oppføre et signalbygg, og det er dette forslaget som detaljreguleringen nå baserer seg på. 

Signalbygget er tenkt bygget i massivtre og det er tenkt å inneholde en blanding av bolig og kontor med næring på gateplan. Bygget vil bli 23 meter på det høyeste. 

Jeg synes det virker som et ganske spennende prosjekt. 

Når det er sagt må jeg også gi litt ris til Hamar kommune, Av en eller annen grunn så legges planforslag konsekvent ut med bilder av utrolig lav oppløsning og dårlig kvalitet. Jeg mener man i Hamar bør bli flinkere på å legge ut større bilder, slik det som regel gjøres i andre kommuner. Jeg tror det vil gjøre det lettere for innbyggerne i kommunen å gjøre seg opp meninger om utviklingen  av Hamar by. 

 

Planforslaget til offentlig ettersyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2019 22:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det tidligere nevnte Kvartal 54 i Hamar sentrum har nå blitt gitt navnet 2317 Sentrumskvartalet. Det er som nevnt Utstillingsplassen Eiendom, Obos og Betonmast Hæhre Eiendom som er utbyggerene bak prosjektet og de har nå inngått en avtale med Betonmast Innlandet om oppføringen av kvartalet. Prosjektet vil i alt inneholde 121 borettslags- og selveierleiligheter og salgsstart er planlagt å være nå til høsten. 

Her er to nye og bedre illustrasjoner av prosjektet:

Kilde og pressemelding fra Betonmast.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juli 2019 23:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget av leiligheter har nå startet i prosjektet 2317 Sentrumskvartalet som blant annet ble presentert i forrige post. I den forbindelse har det blitt publisert en del nye perspektiver av kvartalet. Ifølge annonsen på Finn så vil de første er innflytting i første byggetrinn antatt å skje til høsten 2021.

Boligannonsen på Finn som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. august 2019 22:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å åpne en mathall i Hamar sentrum. Mathallen vil åpne i Torggata 13, et kvartal unna jernbanestasjonen, og der Grafisk senter i Hamar holder til i dag. Hamar Matmarked, som mathallen blir kalt, er planlagt å åpne dørene til neste sommer.

Dessverre så ser det ikke ut til at man har benyttet seg av denne muligheten til å tilbakeføre første etasje til opprinnelig utseende. 

Hamar Arbeiderblad sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. september 2019 13:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt meldt om oppstart av detaljreguleringen av Sverdrupsgate 47 med tilhørende gatetun. Eiendommen ligger rett over veien for kjøpesenteret CC Hamar og brukes i dag til overflateparkering. Det innsendte planinitiativet viser en ny blokkbebyggelse på 6 etasjer hvorav første etasje er avsatt til utadvendte virksomheter. Planiitiativet er utarbeidet av Studionsw arkitektur på vegne av forslagsstiller Utstillingsplassen Eiendom, i likhet med velge mange andre prosjekter i Hamar sentrum.

Frist for å komme med uttalelser til oppstart av reguleringen er satt til den 8. oktober.

Kunngjøringsannonsen på Hamar kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. september 2019 14:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Hamar har nå vedtatt detaljreguleringen for et område mellom Nygata, Briskebyvegen og Andreas Sæhlies Gate i Briskebyen, sør for Hamar sentrum. Planområdet er en del av et etablert område med småhusbebyggelse. 

Prosjektet innebærer å rive dagens bebyggelse og erstatte den med ny lavblokkbebyggelse med parkeringskjeller. Den nye bebyggelsen er utformet som tre separate volum som er sammenbundet av et atrium med felles gangarealer, trapper og heiser. I planforslag heter det at det skal være høy arkitektonisk kvalitet på utformingen av byggene og det er lagt skisser som viser en bebyggelse med en moderne tolkning av tradisjonelle saltak og med variert fargebruk. Prosjektet inneholder i alt 16 leiligheter. 

Reguleringsforslaget ble utarbeidet av Asplan Viak og arkitekt E M Hjermann har tegnet byggene som reguleringen bygger på. Utbyggeren bak det hele er Børresen & Midtskogen Eiendom.

Jeg synes det virker som et ganske greit prosjekt.

Kunngjøringsannonsen om vedtaket på nettsiden til Hamar kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2020 16:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det ferdigstilte boligprosjektet Vestbyen Kvartal i Hamar. Prosjektet er bygget i Kvartal 13 ved Vestre Torg i Hamar sentrum. Dette er kvartalet hvor Hamar Katedrals tidligere holdt til, intill det gamle skolebygget ble revet i 1973. 

Kvartalet består av fire lamellblokker som er dandert rundt et indre gårdsrom. Fasaden er utført i tegl. Blokkene har et samlet areal på 8.300 kvadratmeter og inneholder 80 leiligheter. I tillegg er det en butikk i første etasje der Storhamargata krysser Sangenvegen. Det tegnet av StudioNSW arkitektur, som er et datterselskap av det Oslo-baserte NSW arkitektur. Utstillingsplassen eiendom var utbyggeren bak prosjektet. Vestbyen Kvartal ble ferdigstilt i fjor.

Jeg synes utførelsen fremstår som grei nok, men jeg hadde foretrukket at kvartalet var utformet med mer varierte fasader og med en definert sokkel. Det fremstår nå kun som noen bokser som er plassert ved siden av hverandre.

Forumtråden for Vestbyen Kvartal.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. januar 2020 22:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra prosjektet Sentrumskvartalet som bygges i det som kalles for kvartal 54 i Hamar sentrum. Nybygget vil inneholde 120 nye boliger og er tegnet av Studionsw arkitektur, i likhet med svært mange andre prosjekter i Hamar. Det blir utviklet i samarbeid mellom Utstillingsplassen Eiendom, Obos og Betonmast Hæhre.

Bildet er tatt fra en annonse i Hamar Arbeiderblad. Det kan se ut som om de så vidt har startet med utgravningene av tomten.

Bildet ble funnet i denne artikkelen.

En illustrasjon av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. februar 2020 15:29
Side 1 / 3