Varsler
Fjern alle varsler

Hamar Byutvikling og byggeprosjekter i Hamar

Side 3 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Den nye sentrumsplanen for Hamar har nå blitt lagt ut ti offentlig ettersyn. Frist er satt til den 4. september for å kommed med innspill.

Kunngørinsannonsen på nettsiden til Hamar kommune.

Lenke til en 3d-modell av forslaget for nye sentrumsplan.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. juni 2021 14:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner fra planforslaget for det som blir kalt for Utstillingsplassen Sør i Hamar, som ligger mellom Parkgata og Byparken. 

Det ønsker å utvikle området med en blanding av omsorgsboliger, ordinære boliger, næringsbebyggelse og en ny park. Bebyggelsen er utformet som en rekke frittstående lameller lagt parallelt med de tilgrensende gatene, og fungerer slik som en slags definerende mur for parkanlegget i bakkant. 

Planforslaget er laget av Norconsult, mens NSW arkitektur har stått for selve utformingen av bebyggelsen. Alt er gjort på oppdrag fra Utstillingsplassen Eiendom. Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 10. september for å komme med uttalelser.

Kommunen sin kunngjøringsannonse.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juli 2021 22:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er et ønske om å starte opp reguleringen av det såkalte HA-kvartalet i Hamar sentrum. Dette er kvartalet hvor Hamar Metodiskirke står i dag. 

Det ble nylig sendt inn et planinitiativ hvor det foreslås å rive kirkebygget og resten av byggene i det nordøstlige hjørnet av kvartalet, til fordel for et nybygg. Enn så lenge er det kun utarbeidet en volumskisse av prosjektet og den viser at nybygget er planlagt med fem etasjer i nordøst, men som trappes ned til tre etasjer der det møter den gamle trehusbebyggelse i sydvest. 

Planinitiativet er laget av Anderssen + Fremming sivilarkitekter

Artikkel i lokalavisen Hamar Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juli 2021 15:37
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bedre illustrasjoner av storprosjektet som er planlagt ved Briskeby stadion

Artikkel i Hamar Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2021 20:03
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Circle K og Hamar kommune er nå i gang med å utarbeide en reguleringsplan for den såkalte Cirkle K-tomta og Johannessenløkka i Vangsvegen, som ligger rett over veien for Hamarhallen. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nytt byområde med 260 boliger.

Jeg synes det ser relativt urbant ut, men det er selvsagt litt vanskelig å si så mye om arkitekturen enda. 

Artikkel,

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2021 19:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt innfill-prosjektet som er planlagt like ved jerbanestasjonen i Hamar sentrum. Prosjektet består av to nye bygårder; En plassert mot Grønnegata og en mot Parkgata. Byggene vil i hovedsak inneholde leiligheter. Prosjektet er tegnet av Anderssen + Fremming sivilarkitekter.

Illustrasjonen ble funnet på nettstedet Estate Nyheter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2021 22:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt montert opp et webkamera hvor man kan følge arbeidene med Kastanjen-prosjektet.

Kameraet kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. januar 2022 21:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for reguleringen av Øvre Ankerløkka har blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Planområdet er på 12,5 daa og ligger et lite stykke nord for Hamar sentrum. Intensjonen er å legge til rette for å erstatte dagens småhusbebyggelse med to nye bykvartaler. Kvartalene er tenkt med høyder på 3 til 5 etasjer og vil inneholde rundt 155 nye boliger.

Fristen er satt til dne 19. februar for å kommed med innspill.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Hamar kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2022 10:14
Side 3 / 3