Varsler
Fjern alle varsler

Haugesund Byutvikling og byggeprosjekter i Haugesund

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Haugesund uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet her på nettsiden til Høgskulen i Vestlandet.

Sitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2019 15:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et foreslått utviklingsprosjekt av den gamle brannstasjonen i Haugesund. Prosjektet er tenkt å inneholde 27 leiligheter og er tegnet av Vikanes & Bungum Arkitekter. Som et en del av prosjektet så er tenkt å tilbakeføre hovedbyget (altså bygården ut mot Kirkegata) til slik den fremstod tidligere når det lå en margarinfabrikk der. Det ser ut som om prosjektet vil få en ny fasade ut mot Breidablikgata og basert på illustrasjonene her, men artikkelen de er hentet fra i Karmøynytt inkluderer dessverre ikke noen perspektiver som viser hvordan den vil fremstå.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2019 15:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Asplan Viak har prosjektert et nytt BREEAM Excellent-bygg i Kirkegata 130 i Haugesund sentrum. Ut i fra hva jeg forstår så er det tenkt at bygget skal stå ferdig om 2 år og skal bli hovedkontor til Asplan Viak selv i Haugesund. Prosjektet blir beskrevet som Haugesunds råeste miljøebygg.

Informasjonen og illustrasjonen ble funnet her på nettsiden til Asplan Viak.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2019 15:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et foreslått leilighetsprosjekt i Haraldsgata 32 litt utenfor Haugesund sentrum. Ut i fra hve jeg kan se i dokumentene hos Haugesund kommune, så ser det ut til at KOHT arkitekter står bak prosjektet. Larssen Lønning er nevnt som utbygger.

Jeg synes dette bygget ser ganske bra ut. 

Bildet er lånt fra denne artikkelen i Haugesund avis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsprosjekt med 22 leiligheter midt i Haugesund sentrum kalt Kronå Brygge. Blokka vil ha fasade ut mot Smedasundet og det vil inneholde 22 nye leiligheter. Bygget, som vil ha adresse Strandgata 218B, er tegnet av den lokale arkitekten Maren Rasmussen. Prosjektet erstatter en gammel industribyning. 

Jeg synes prosjektet ser ganske greit ut mot sjøkanten, men baksiden føles nesten litt glemt og uferdig ut. Jeg mener man burde ha brukt mer tid på utformingen av denne siden. 

Illustrasjonene er lånt fra denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2019 16:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt prosjekt som er planlagt bygget i kvartalet som ligger mellom Scandic Maritim hotell og Risøy bru i Haugesund sentrum. Eiendommen ligger ved Smedasundet og den er i dag bebygget med litt blandet bebyggelse som blant annet består av et lagerbygg og et sjøhus. Planene innebærer at dagens bebyggelse blir revet til fordel for tre nybygg på til sammen 7.000 kvadratmeter.

Byggene er plassert som tre punkthus over et podium som er tenkt å inneholde utadvendt virksomhet ut mot havnepromenaden. Punkthusene er plassert for å sikre lysforhold og siktlinjer inn til byen bak, og utformingen er inspirert av tradisjonell sjøhus-arkitektur. Prosjektet er tenkt oppført i massivtre. 

Byggene er tegnet av Holon arkitektur (som er en nylig etablert fusjon av arkitektkontorene Opus arkitekter, Og Arkitekter og Plank Arkitekter) etter at de vant en begrenset arkitektkonkurranse for utformingen av prosjektet. Utbygger er selskapet Caiano Eiendom.

Caiana Eiendom håper at prosjektet lar seg realiserer innenfor gjeldenge regulering. Jeg har ikke kjennskap til hvor sannsynlig det er, men de sier at byggestart for prosjektet kan bli allerede i våren neste år om de slipper en ny reguleringsprosess. De ser videre for seg en byggetid på rundt år. 

Jeg synes prosjektet ser svært lovende ut. Jeg synes det representere et godt eksempel på hvordan man kan fortette og urbanisere et område med identitetskapende arkitektur tilpasset omgivelsene. Jeg tør påstå at dette er det beste moderne byutviklingsprosjektet jeg har sett i Haugesundregionen. Så gjenstår det selvsagt å se hvorvidt det endelige resultatet lever opp til disse illustrasjonene.

Radio Haugaland sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. november 2019 12:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Koht Arkitekter har nå lagt ut en ny illustrasjon av leilighetsprosjektet som de jobber med i Haraldsgata 32 i Haugesund. Ifølge informasjon på hjemmesiden til Koht, så er prosjektet på 1 200 m2 og vil inneholde 7 leiligheter. I tillegg til er det satt av rom for en liten kafé på gatehjørnet. Det er selskapet Heim Properties som står bak prosjektet. 

Jeg synes som sagt dette ser ut som et fint lite prosjekt som jeg tror vil passe godt inn i området.

Illustrasjon ble funent på Koht arkitekter sin Instagram-konto.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2019 18:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert planer for utviklingen av et nytt boligprosjekt ved Byparken i Haugesund sentrum. Prosjektet, som har blitt gitt navnet Byparken Terrasse, er tenkt bygget på eiendommen ved Skåregata som Baptistkirkens gamle Sentrumskirke ligger på. Det er ikke oppgitt så mye informasjon om prosjektet enda, vi som vi kan se fra illustrasjon er det tenkt med fire etasjer og med utadvendt virksomhet på gatehjørnet mellom Skåregata og Oscars gate. 

Planene er tegnet av Vikanes Bungum Arkitekter og utbygger er Haugesund Boligbyggelag (Haubo).

Jeg synes prosjektet ser ganske bra ut, men jeg synes det er synd at man velger å ikke ta vare på den gamle kirken som står der i dag.

lllustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2019 22:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for prosjektet presentert i forrige innlegg har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Prosjektet går under navnet Byparken Terrasse Borettslag og, som navnet tilsier, er tenkt bygget på en eiendom som grenser mot Byparken. Prosjektet innebærer å rive den tidligere Baptistkirken fra 1934 og som står på eiendommen i dag. 

Nybygget er utformet som en fasaderekke på fire etasjer som strekker seg oppover Oscars gate. Første etasje vil bli brukt som lokaler for Haugesund Barne og Ungdomsteater og et lite næringslokale på hjørnet mot Skåregata, mens de øvrige tre etasjene vil inneholde til sammen 17 nye boliger. 

I planforslaget er det lagt ved tre mulige alternative for utformingen av hushjørnet mellom Oscars gate og Skåregata. I alternativ A er bygget utformet med vindusbånd i andre og tredje etasje tilsvarende dagens kirkebygg. I alternativ B og C har bygget mer moderne og asymmetrisk utforming av vinduene, og forskjellene mellom alternative hår på døren på hjørnet i første etasje. Endelig utforming av hushjørnet er tenkt avklart med Byantikvaren i forbindelse med rammesøkand. 

Planforslaget er laget av Vikanes Bungum Arkitekter på vegne av Haugesund Boligbyggelag som forslagstiller. Kommunen har satt frist til den 26. august for å komme med uttalelser.

Alternativ A:

Atlernativ B:

Alternativ C:

Kunngjøringsannonsen kan sees her på hjemmesiden til Haugesund kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juli 2020 17:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av boligprosjektet Bygaarden i Haugesund som ferdigstilles nå i disse dager. Prosjektet har adresse Kirkegata 193-203 og erstatter en håndfull eldre trehus. Prosjektet består av to leilighetsbygg på fire etasjer og med til sammen 28 leiligheter. 

Bygaarden er tegnet av Vikanes Bungum arkitekter. Prosjektet har blitt utviklet av Haugesund boligbyggelag (Haubo).

Jeg er ingen fan av hvordan førsteetasjene på prosjektet er utformet med balkongene lagt ut mot gaten. Jeg mener man burde ha gitt en byggene en base à la tradisjonelle bygårder. Jeg synes og det er trist at man ikke prøvde å integrere trehusene som tidligere stod på eiendommen, inn i prosjektet på et vis.

Forumtråden for det ferdige prosjektet.

 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. september 2020 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart av detaljreguleringen for eiendommen Møllervegen 28 med flere. Planområdet er på ca. 15,3 dekar og ligger mellom Strandgata og Nordre Smedasundet i et område kalt Kronå. Kronå er kjent som byens fødested og det var her det som etterhvert skulle bli Haugesund begynte å etablere seg utover på 1800-tallet. Mye av den historiske bebyggelsen har siden gått tapt, men det gjenstår fortsatt tre -fire hus fra Haugesund sin tidlige historie innenfor planområdet.  

Det ønskes å utvikle området med et prosjekt bestående av fire bygg på opp til syv etasjer. Tre av byggene er utformet som frittstående lameller, mens bygget lengst mot nord er utformet som et L-formet volum. Byggene vil inneholde boliger og noe næring, men det er ikke oppgitt nøyaktig hvor mange boliger man ser for seg at prosjektet vil inneholde. I tillegg til byggene så er det og planlagt å bygge en fortsettelse av kaipromenaden forbi planområdet. 

Reguleringsplanen blir utarbeidet av Arcasa arkitekter og forslagsstiller er Odd Hansen Prosjekt.

Ut i fra hva jeg har sett har planene blitt møtt med skepsis lokalt og det har blitt hevdet at de i for liten grad bygger videre på Haugesund sin egenhet. Jeg må si meg enig i den kritikken og jeg skulle også ønske at prosjektet hadde en mer urban utforming og fremstod om en utvidelse av Haugesund sentrum.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Hagesund kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. oktober 2020 23:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Haugesund Avis skriver at planene for utbyggingen av gamle Brannstasjonen nå har blitt vedtatt. Brannstasjonen har adresse Kirkegata 179 og Skjoldavegen 18 og ligger nordvest i Haugesund sentrum. Prosjektet inneholder 27 nye leiligehter og er tegnet av Vikanes & Bungum Arkitekter. 

Jeg synes det ser ut som et fint prosjekt, men jeg skulle ønske vi hadde et perspektiv som viste hvordan det ville fremstå fra Breidablikgata og.

Artikkel i Haugesund Avis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. oktober 2020 18:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av boligprosjektet Kronå Brygge som ble presentert tidligere her på denne siden. Prosjektet ligger rett ved bryggekanten i Haugesund semtrum og består av et bygg på fem etasjer med 22 leiligheter. Det er tegnet av arkitekten Maren Rasmussen.

Bildet er lånt fra en artikkel som ble publisert for det par dager siden i Haugesund Avis. Her kan vi se at råbygget er ferdig og at de snart vil begynne på arbeidene med fasaden.

Bildet er lånt fra denne artikkelen.

En illustrasjon av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. oktober 2020 23:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustrasjon av boligprosjektet som markedsføres under navnet Park +. Det er planlagt bygget ved Radisson BLU Haugesund som ligger langs Ystadvegen, et stykke sør for Haugesund sentrum. Prosjektet vil bestå av tre punkthus hvorav det høyeste vil være på tretten etasjer. Ifølge hjemmesiden så vil 48 leiligheter bli lagt ut for salg nå i løpet av våren, men jeg er usikker på om det vil komme flere byggetrinn ved en senere anledning (jeg synes 48 leiligheter hørtes veldig lite ut med tanke på størrelsen på prosjektet).

Boligbyggelaget HAUBO er utbygeren bak det. 

Hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. april 2021 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det planlagte leilighetsprosjektet i Haraldsgata 32 har nå gjennomgått en mindre endring. Antall boenheter har blitt redusert til fem, hovedinngangen er flyttet til et nytt portrom, fjerde etasje er utvidet, takkoppbygget er gjort litt høyere, garasjen er utvidet for å gjøre plass til to plasser og det er noen mindre endringer på plasseringen av vinduene og utformingen av fasaden.

Kommunen har innvilget rammetillatelse og har allerede godkjent endringene. Jeg har funnet en nettside for prosjektet hvor det står at leilighetene vil lanseres nå i løpet av våren. Det vil bli markedsført under navnet Grensen.

Bygget er tegnet av Oslo.Works sammen med Koht arkitekter. 

Jeg synes det er et fint prosjekt og jeg synes ikke endringene gjorde noe fra eller til i så måte. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. april 2021 17:06
Side 1 / 3