Varsler
Fjern alle varsler

Horten Byutvikling og byggeprosjekter i Horten

Side 2 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere bilder av første byggetrinn av Horten Havn-prosjektet som ble presentert i forrige innlegg. Det første byggetrinnet, som markedsføres under navnet Indre Havneby borettslag,  består av 51 leiligheter og begynner nå å nærme seg ferdigstillelse. Prosjektet er tegnet av Børve Borchsenius Arkitekter. 

Som nevnt over så ble jeg positivt overrasket over utførelsen. Jeg synes det generelt ser godt gjennomført ut og alt av detaljer og lignende gir et relativt solid og holdbart inntrykk. Ideelt sett skulle jeg ønske at det ble gjort enda litt mer for at byggene fremstå litt mindre firkantede, men jeg liker i hvert fall fasade-oppdelingen og den varierte materialbruken.

Bildene ble funnet i denne annonsen hos meglerhuset Eiendomsmegler1.

SvarSitat
Publisert : 21. februar 2020 17:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for ombyggingen av den den tidligere Videregående skolen i Horten sentrum. Den tidligere skolen ligger rett over gaten for den planlagte utbyggingen av Havnefronten i Horten. Skolen flyttet i 2019 til et nybygg plassert et stykke lengre nord, noe som har åpent opp området for byutvikling. WA Gruppen avholdt derfor i fjor en arkitektkonkurranse for transformasjonen av bygget og området rundt til et nytt boligprosjekt. Tønsberg-baserte Spir arkitekter gikk seirende ut med prosjektet presentert her. 

Deres forslag inneholder et nytt kvartal med næringsbygg plassert mot sør innenfor området. Det gis med en utforming som bygget videre på planene for Havnefronten, med volumer som brytes opp med forskjellige takvinkler og tilbaketrekkinger. Kvartalet er plassert slik at det går klar av de vernede eiketrærne som står på tomten i dag. 

Selve skolebygget ønskes konvertert til boliger og er tenkt å inneholde rundt 100 nye leiligheter. Det foreslås å bygge på bygget med én etasje og to nye volumer som trekker bygget helt ut til Skippergata. De nye delene er tenkt utført i rød teglspon.

Det har nylig blitt sendt inn en forespørsel til Horten kommune om å avholde oppstartsmøte for å starte opp reguleringsprosessen. 

Saksmappen på nettsiden til Horten kommune.

SvarSitat
Publisert : 10. april 2020 23:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte boligprosjektet Karolines Hage. Prosjektet er bygget på eiendommen som ligger der Løkkegata møter Storgata og Bekkegata i Horten Sentrum, rett over veien for parken Lystlunden.

Prosjektet inneholder 64 leiligheter fordelt på to separate bygg. Bygg A har fire etasjer og flatt tak og Bygg B har to til tre etasjer med saltak. Det er KMS arkitekter som har tegnet det og utbygger er USBL. Prosjektet ble ferdigstilt i mars i år.

Det endelige resultatet er kanskje ikke så forskjellig fra slik det ble presentert, men jeg synes likevel ikke at det er et spesielt vellykket prosjektet. Jeg synes det ser ganske klønete ut med for eksempel store og klumpete balkonger lagt delvis over fortauet eller den pussige søylegangen på hjørnet mot Storgata. Jeg synes det generelt gir et inntrykk av å være billig og lite tilpasset omgivelsene.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Publisert : 23. mai 2020 21:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite nærings- og boligprosjekt som er planlagt bygget i Nordre Enggate 13 i Horten sentrum. Eiendommen ligger midt i en rekke med verneverdige trehus fra nittenhundretallet, men eiendommen i seg selv er bebygget med et hus som har gjennomgått flere endringer og blir derfor regnet som lite bevaringsverdig.

Prosjektet består av å rive dagens hus og erstatte det med et nybygg på tre etasjer. Det har vært lagt vekt på at utformingen av nybygget skal tilpasses omgivelsene, noe som blant annet kommer til syne gjennom bruken av saltak. Bygget er planlagt å inneholde et sted mellom seks og åtte leiligheter og et næringsareal på 112 kvadratmeter.

Det er tegnet av Pro-Consult Sør og utbygger er CM Forvaltning. Det ble sendt inn planforslag for førstegangsbehandling av kommunen i slutten av september i år. 

Jeg synes det ser ut som en fint lite prosjekt. Jeg tror Horten hadde hatt godt av flere lignende prosjekter.

Saksmappen på kommnunens nettside.

SvarSitat
Publisert : 18. oktober 2020 22:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser det nye plangrepet for Horten Havnepark-prosjektet.

Planen var tidligere at prosjektet skulle gå helt ned til vannkanten, men dette måtte endres på etter at det ble bestemt å opprettholde driften av stålhavnen på eiendommen i nye 30 år. Planene består nå av åtte bygg med til sammen 76 leiligheter. Byggene er utformet med næringsseksjon i første etasje og med en tilbaketrukket boligdel over. Fasadene er planlagt i varierte farger inspirert av omgivelsene.

Prosjektet er tegnet av A-lab.

Jeg er ganske skuffet over endringene. Prosjektet så ganske lovende ut tidligere, men jeg liker virkelig ikke det nye grepet med sånne baser med lamell-aktige blokker plassert over. Det minner meg litt om en mer fargerik versjon av Hasle Torg i Oslo. Veldig skuffende. Jeg forventer dog at det debatten lokalt i Horten kommer til å utelukkende handle om høydene og volumene, slik det gjerne gjør.

Artikkel i lokalavisen Gjengangeren.

SvarSitat
Publisert : 10. mars 2021 11:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det oppdaterte planforslaget for Havnepark-prosjektet er nå tilgjengelig i kommunens innsynsløsning og jeg har derfor et par ekstra illustrasjoner av planene. Som nevnt så er ganske skuffet over endringene og jeg er tydeligvis ikke den eneste som er skeptiske til endringene som har blitt gjort

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 16. mars 2021 17:20
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Er det virkelig dette man skal bruke indrefilet av Horten til? 

Man skulle jo kanskje tro at man hadde lært noe av den nymodernistiske moroa tidlig på 2000-tallet, da punkthus og lamellblokker okkuperte de beste transformasjonsområdene i omtrent alle byer langs Oslofjorden og skuslet bort store muligheter. 

Er nok like greit at det forblir stålindustri i Horten 30 år til.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2021 21:00
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Ja, det er ganske skuffende. 

SvarSitat
Publisert : 16. mars 2021 21:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av et prosjekt som er under utvikling kalt Skomakergata. Prosjektet er planlagt i kvartalet som ligger mellom Prestegata og Skolegata i sentrum. Det er et resultat av at Horten kommune utlyste en konkurranse for utvikling av området i fjor.

Prosjektet består av til sammen 18 individuelle hus. Høydene varierer fra tre til fire etasjer og samtlige av husene har fått en utforming med saltak. De er planlagt 55 leiligheter i størrelser fra 27 til 60 kvadratmeter.

Prosjektet er tegnet av Spir arkitekter og det er firmaet  Polarise Property som står bak det.

Artikkel i lokalavisen.

SvarSitat
Publisert : 20. mars 2021 18:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt bolig- og næringsbygg som er planlagt i Grønligata 13. Prosjektet vil erstatte en Kiwi nærbutikk som står på eiendommen i dag. Bygget er på fire etasjer. Det er planlagt å inneholde næring i første etasje og 26 leiligheter i etasjene over. 

Prosjektet er tegnet av KMS arkitekter og forslagsstiller er Norgesgruppen eiendom. Det er nettopp blitt bestilt et oppstartsmøte for å starte opp reguleringsprosessen.

Saksmappe.

SvarSitat
Publisert : 20. april 2021 16:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for et nytt leilighetsbygg i Prestegata 2. Nybygget vil erstatte et lite hus fra femti-tallet. Det vil være på tre etasjer og vil inneholde ni leiligheter. Bygget er tegnet av KMS Arkitekter.

Jeg synes utformingen av dette bygget var særdeles lite ambisiøst og jeg håper kommunen vil kreve en mer forseggjort arkitektur. 

Artikkel angående planene i Gjengangeren.

SvarSitat
Publisert : 10. mai 2021 13:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er planlagt i Storgata 43. Prosjektet vil erstatte det som i dag er en gruslagt parkerngsplass (men hvor det tidligere stod et eldre trehus). Det planlagte nybygget er på fire etasjer og er tenkt med fasader utført i en blanding av tegl, puss og betong. Det er delt opp i fire volumer hvorav to av dem er utformet med saltak og to av dem er utformet med flate tak. Bygget vil inneholde 50 leiligheter.

Det er tegnet av Spir arkitekter.

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 13. januar 2022 17:10
Side 2 / 2