Varsler
Fjern alle varsler

Horten Områdeutvikling | Horten Havn

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til fremtidige utbyggingen av Horten Havn.

Horten Havn er navnet på et planlagt områdeprosjekt av et større sjønært område ved Horten sentrum. Området brukes i dag til oppstillingsplass for Bastø-fergene samt noe mindre logistikkvirksomhet. Eiendommene er i hovedsak eid av Horten kommune, men med noen arealer tilhørende Bane Nor og Statens Vegvesen. Kjøpesenteret Linden Park ligger også her, men det er holdt utenfor omfanget av områdeplanen.

Planen er å utvikle området som separete, men samtidig sammenhengende delområder med forskjellige funksjoner; Nord for fergeleiet er tenkt utviklet til en utvidelse av Horten sentrum med handel og servering mens sør for fergeleiet er tenkt utviklet til  sentrumsnær bydel med boliger og møteplasser. Det legges til rette for blandede kvartaler sammensatt av rekkehus, townhouse, leiligheter, generasjonsboliger m.m. Hvert kvartal deles opp i mindre enheter som gis variert utforming for å bryte ned skalaen. Høydene vil i hovedsak varierere fra 3 til 6 etasjer sam gradevis trappes ned fra omkringliggende gatene og inn mot de indre byrommene. Det er satt krav om åpne første etasjer med publikumsrettede funksjoner ut mot offentlige byrom. Plangrepet er inspirert av utbyggingsprosjekter som @58.3960793,15.5832798,302a,35y,184.99h,53.55t/data=!3m1!1e3" target="true">Vallastaden i Linköping og @55.6117788,12.9660154,434a,35y,74.89h,54.85t/data=!3m1!1e3" target="true">BO01 i Malmø.

Områdeplanen er uttarbeidet av Asplan Viak på vegne av Horten kommune. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i kommunestyret i Horten i juni og ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Der ligger ute med frist til 19. september for å komme med uttalelser. Det er forventet at et endelig vedtak vil bli fattet før jul. 

Horten kommune sin side for prosjektet med tilhørende dokumenter og planer.

Sitat
Topic starter Publisert : 7. juli 2019 13:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Områdeplanen for Horten Havn ble vedtatt av kommunestyret i Horten den 24. juni i år.

Her er en digital presentasjon av havneplanen:

Alle dokumentene i saken kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juli 2020 13:38