Varsler
Fjern alle varsler

Kristiansund | Byutvikling og byggeprosjekter  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Kristiansund uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet her på nettsiden Visit Norway.

Sitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reviderte tegninger for nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. C.F. Møller architects vant opprinnelig en arkitektkonkurranse for prosjektet i 2010, men utbyggingen ble stoppet opp fordi prosjektet mottok aldri finansieringen det trengte. I statsbudsjettet for 2019 ble satt av midler til å revidere prosjektet og redusere prosjekts rammer. Den totale byggekostnadden er estimert til 690 millioner kr. 

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden C.F.Møller architects.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 18:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Port Arthur i Kristiansund. Prosjektet befinner seg på Innlandet, den minste av Kristiansunds fire øyer. Det består av fire bygg som har blitt gitt navnene Sørom, Heinsa, Norom og Havna. Byggene vil til sammen inneholde 58 leiligheter, men kun 27 av de har blitt lagt ut for salg i de to første byggetrinnene Norom og Havna. Fasadene vil bli kledd med trepanel i forskjellige farger. 

Prosjekter er tegnet av firmaet IKON Arkitekt og Ingeniør. Utbygger er boligbyggelaget KBBL. 

Jeg skulle likt å sett noe mer urbant her. Innlandet har en del eldre og litt urban bebyggelse som det er mulig å bygge videre på, så jeg skulle ønske man hadde benyttet seg av den muligheten med dette prosjektet. Spesielt så skulle jeg ha likt å se en bedre overgang mot Heinsagata.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 18:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt som er planlagt i Sørholmsveien 5 på Sørholmen i Kristiansund. Sørholmen ligger ut mot Sørsundet på Kirklandet, som er ett av fire såkalte land som utgjør Kristiansund sentrum. Planforslaget har nettopp vært ute til offentlig ettersyn. Foruten om boligprosjektet, så inneholder planforslaget et annet mindre boligbygg i Konsul Knudtzons gate 49 og en utvidelse av et industriareal gjennom en utfylling i sjøen. Jeg synes imidlertid prosjektet i Sørholmsveien 5 er mest interessant fra et byutviklingsperspektiv. 

Prosjektet består av et nybygg på syv etasjer og med 14 nye leiligheter. Bygget er tenkt oppført i skråningen som ligger mellom Sørholmsveien og Sørsundet. Det har blitt utarbeidet to mulige alternativer for utformingen av de to øverste etasjene på nybygget: Et med i hovedsak flatt tak og et saltak inspirert av nabobygget i Storgata 45. 

Planforslaget er utarbeidet av Avdeling Plan og Arkitektur i Norconsult. Forslagsstiller er Jemar Nordpower.

Jeg synes det er positivt at endelig får litt fortetting rundt sentrumskjernen i Kristiansund. Når det er sagt skulle ønske det var lagt mer vekt på den arkitektoniske utformingen av bygget.

Alternativet med saltak:

Alternativet med flatt tak:

Alle dokumentene finnes her på nettsiden til Kristiansund kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 18:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har flyttet over en del innlegg fra "mindre byer og tettsteder"-tråden og i den forbindelse har jeg måttet oppdaterte datoene for når innleggene ble publisert (ellers ville det blitt krøll på rekkefølgen i tråden her). Så det er vedt å merke seg at datoene på innleggene over ikke er "reelle". 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 18:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byggingen er nå i gang på Port Arthur. Prosjektet bygges på en tomt som ligger helt nede vannkanten på øya Innlandet. Det inneholder 58 leiligheter fordelt på fire bygg. Det er tegnet av IKON Arkitekt og Ingeniør og utbyggeren bak prosjektet er boligbyggelaget KBBL.

Dette bildet er lånt fra lokalavisen Tidens Krav og viser at man har startet på utfyllingen av området.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2020 20:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er første illustrasjon som viser de reviderte planene for utbyggingen av Campus Kristiansund. Campus Kristiansund er et prosjekt som går ut på å etablere en såkalt campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansand sentrum. Prosjektet er planlagt oppført på det som er kjent som rutebiltomten på Nordmørskaia, som ligger nordøs for dagens sentrumskjerne. 

Illustrasjonen viser første byggetrinn av campus-utbyggingen. Planen er å starte byggingen i løpet av 2021 og at bygget skal stå klar til innflytting i 2023. Før det så vil planforslaget bli sendt inn til behandling av kommunen, noe som er forventet å skje i løpet av månedsskiftet oktober-november. Det vil da og bli presentert flere skisser av prosjektet.

Bygget er tegnet av Pir II arkitekter. Utbygger er selskapet Devoldholmen Utvikling.

Artikkel i lokalavisen Tidens Krav.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 14:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et komplett planforslag for Campus Kristiansund-prosjektet som ble presentert i innlegget over. Prosjektet er planlagt bygget på det som er kjent som Nordmørskaia som ligger på Devoldholmen ved Kristiansund sentrum. 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for byggingen av et nytt senter/campus  for undervisning, forskning og innovasjon. I tillegg vil det bli bygget et mindre bygg som skal fungere som bussterminal og et nytt havnelager. Området skal fungere som en ny urban bydel og som en utvidelse av Kristiansund sentrum. Den nye bebyggelsen vil ha et samlet areal på 45 000 kvadratmeter. 

Hoveddelen av bebyggelsen er utformet som tre bykvartaler med høyder som  varierer fra fire til ni etasjer. Kvartalene er adskilt av to nye gater samt et nytt torg i det sørvestlige hjørnet av planområdet. Kvartalenes arkitektur skal ifølge planforslaget være inspirert av gjenreisningsarkitekturen og illustrasjonene viser bygg med svært variert og kraftig fargebruk. 

Planforslaget er utarbeidet av Pir II.

Det har vært mye diskusjoner rundt grå fargebruk i det siste, men jeg frykter at dette prosjektet kanskje går for langt den andre veien igjen. Jeg synes den kraftige fargebruken gjør at byggene skriker litt mot hverandre og det gir et litt billig plastikk-aktig inntrykk. Jeg tror man burde ha gått for dusere farger og kanskje hatt kontraster i form av karmer, sokler i andre farger og lignende ting. Jeg frykter at det vil ende opp litt som Comfort Town-prosjektet i Kiev i Ukraina slik det ser ut nå.

Planforslaget kan sees i sin helhet på nettsiden til Kristiansund kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2020 23:34
sliwek20 gitt lik