Varsler
Fjern alle varsler

Larvik Byutvikling og byggeprosjekter

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Larvik uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 21. august 2019 23:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslag for detaljreguleringen av adressen Storgata 47 i Larvik sentrum. Kvartalet eiendommen er en del av ligger rett over veien for Larvik stasjon og er plassert i nabokvartalet til prosjektet Grandkvartalet

Deler av planomårdet er i dag bebygget med en murgård som tidligere var Larvik post-og telegrafbygning. Dagens byning ble oppført i historisme i 1923 etter en større brann og er per dags dato under rehablitering, i et prosjekt som har blitt håndtert separat fra dette reguleringsforslaget. Murgården ønskes regulert til bevaring og det foreslås å bygge på eiendommen i nord-øst mot Prinsegata med et nytt volum på 3 etasjer. Nybyggets fasade mot Prinsegata er tegnet med store vertikale vinduer og vil bli kledd med en kombinasjon av puss eller stående tre kledning i hvit farge og mørke grå plater. Nybygget vil inneholde boliger.

Reguleringsplanen er uttarbeidet av KMS arkitekter.

Jeg synes det er flott med slike fortettingsprosjekter og synes det virker som om volumet passer godt inn i det etablerte byrommet her, men jeg skulle ønske man var litt dristigere med fargebruken. Jeg synes spesielt de gråe platene er skuffende. 

Prosjektets saksmappe på nettsidene til Larvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. august 2019 23:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er neste og siste byggetrinn av utbyggingen av Sanden Brygge i Larvik sentrum. Byggetrinnet vil bli bygget på det som kalles for felt G innenfor områdeplanen, og som ligger langs gaten Sanden. Det består av tre punkthus med til sammen  60 leiligheter. Den opprinnelige reguleringsplanen for utbyggingen av Sanden Brygge la opp til en langstrakt lamellblokk som fulgte gateløpet til Sanden, men dette har nå blitt endret til tre mindre enkeltstående blokker. Endringene ble godkjent i planutvalget til Larvik kommune tidligere i år. 

Byggene er tegnet av Lof arkitekter. Utbygger er Fritzøe Eiendom.

Artikkel i Østlandsposten om planene.

Saksdokumenter på nettsiden til Larvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. februar 2020 12:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planutvalget i Larvik kommune behandlet tidligere denne uken planinitiativ for utviklingen av gamle Nanset skole. Den tidligere skolen ligger rundt en kilometer nord for Larvik sentrum. Skoledriften på Nanset opphørte i 2016 etter at Fagerli skole ferdig.Planområdet er på rundt 11,5 daa og omfatter eiendommene Meldals vei 6 og Nansetgata 83 i tillegg til det tidligere skoleområdet. 

Det foreslås å rive dagens skolebygg for erstatte det med et boligprosjekt med 79 boliger. Boligene er fordelt på fire blokker på 3 til 5 etasjer og to rader med til sammen ni rekkehus på to etasjer. Tre av blokkene er plassert parallelt med Nansetgata og siste blokken er plassert mot Oberst Peters vei. Rekkehusene er plassert til vest i planområdet og mot Meldalsvei. 

Blokkene er gitt saltak og fasadene er delt opp med bruk av tre forskjellige fasadematerialer. Det er ikke presisert hva materialene er, men det kan se ut som det består av tegl og to typer fasadeplater. Rekkehusene er utformet med forskjellige materialer for hvert enkelte hus.

Prosjektet er tegnet av Spir arkitekter. Forslagsstiller er Larvik Boligbyggelag (Labo).

Planutvalget sa ja til å starte reguleringen, men de mente at høydene burde reduseres til maksimum 4 etasjer.

Dokumentene fra møtet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. september 2020 23:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det lokale arkitektkontoret PV Arkitekter har nå utarbeidet en mulighetsstudie for utviklingen av deler av kvartal 18 i Larvik sentrum. Kvartalet ligger mellom det sentrale torget i byen og Jegersborggata. Kvartalet grenser i tillegg til Sigurds gate i vest og Nasetgata i øst. Det har en blandet bebyggelse bestående av eldre mur- og trehus fra nittenhundretallet og et antall forretningsgårder fra etterkrigstiden.

Mulighetsstudien har blitt utarbeidet som et innspill til de pågående arbeidene med å rullere kommuneplanen for Larvik.

I studien foreslås det å bygge et nytt rådhus i midten av kvartalet. I tillegg foreslås det å bygge oransjeri, en «kulturkrok» med tilhørende utescene og å etablere en urban hage. Funksjonene vil være fordelt på et høyere bygg midt i kvartalet og mindre infill-bygg ut mot de omkringliggende gatene. 

Mulighetsstudien er lagt på oppdrag av Christian Hestenes og Olav Thon Gruppen. 

Artikkel i Østlands-Posten om studien.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 13:50