Varsler
Fjern alle varsler

Larvik | Prosjekt | Grandkvartalet  

Side 2 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er verdt å nevne at enkelte av fasadene i kvartalet har fått noe endret fargebruk. Endringene kommer visstnok som et resultat av et innspill fra kommune om å tilpasse fargebruken til hva som kalles for “Larvikspaletten”. Basert på de innsendte fasadeopprissene, kan det se ut som om det primært betyr at hvitt blir byttet ut med rødbrun-aktig farge.

Her er den nye fargekombinasjonene i krysset mellom Romberggata og Prinsegata.

Her er de nye fargekombinasjonene langs Romberggata.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2020 17:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Utgravingen av området fortsetter videre.

Oppdateringen er lånt fra prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. mars 2020 11:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De er nå godt i gang med å lage det antar er første del av bunnplaten i det nederste høyre hjørnet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. april 2020 15:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det jeg trodde var bunnplaten i forrige innlegg, var tydeligvis fundementet for en betongmur. De er nå i gang med pelemaskiner over denne muren igjen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. mai 2020 10:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dagens oppdatering fra kvartalet. Det har nå kommet på plass en betongmur mot nordvest og.

Bildet er tatt fra prosjektets byggekamera.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. juni 2020 14:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny  oppdatering. De har kommet noe lengre med betongarbeidene, men ellers er det ikke store  forandringene å se.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. august 2020 17:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra Grandkvatalet. Bildet er så klart tatt fra webkameraet til prosjektet. De ha nå kommet enda et hakk videre med støpingen. Jeg antar det vi ser reise seg i forgrunnen er at prosjektets trappe- og heissjakt.

https://grandkvartalet.no/

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. september 2020 12:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dagens oppdatering fra byggeplassen. Nå begynner vi å se ganske mye aktivitet der. Bunnplaten på hele kvartalet ser ut til å være ferdig og i tillegg så begynner heis- og trappesjaktene å vokse seg til.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2020 15:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Denne ukens oppdatering. Nå har også resten av kvartalet (i hvert fall den delen ut mot Storgat) begynt å reise seg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. oktober 2020 14:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde av Grandkvartalet som reiser seg sett fra Skottebrygga. Som teksten på bildet indikerer, så er det lånt fra Facebook-siden kalt Bøkebloggen.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2020 16:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En video med bilder av Grandkvartalet-byggeplassen fra perioden mellom juni i 2019 og januar i år. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. januar 2021 14:46
Side 2 / 2