Varsler
Fjern alle varsler

Lindesnes | Byutvikling og byggeprosjekter  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Lindesnes kommune uten egne dedikerte tråder. Mandal er det største tettstedet og administrasjonssenteret i kommunen. 

Bildet er lånt fra denne artikkelen i lokalavisen Lindesnes.

Sitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene/visjonene for å lage en ny bydel i nedre Malmø i Mandal. Dette er rett bak det nye kulturhuset Buen. Forslaget er tegnet av Rambøll arkitektur og Plan i Kristiansand i sammarbeid med Transborder Studio fra Oslo. Malmø er et området som er preget av gamle industribygninger og det var her Mandal veveri blant annet holdt til. Forslaget legger til grunn å gjenbruke en del av de gamle industrihallene i området. 

Artikkel om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planutvalget i Mandal kommune har nå gitt klarsignal til et prosjekt som innebærer å rekonstruere et eldre trehus i Store Elvegate 68-69 i Øvrebyen i Mandal. Ut i fra hva jeg har forstått så har trehuset som stod here tidligere, forfalt over flere år og ble til slutt i så dårlig stand at den måtte rives. I forbindelse med gjenoppføringen, så vil nybygget bli hevet 1,1m sammenlignet med tidligere for å håndtere en eventuell flom. Huset er prosjektert av  Ask Architects AS.

Prosjektert ny fasade (oppe) sammenlignet med original fasade (nede): 

Artikkel i Lindesnes avis om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetsprosjekt i Hollendergt 1 i Mandal sentrum. Prosjektet ligger ytterst på den såkalte Piren, som markerer den sydligste ytterkanten av det bebygde arealet i Mandal. Prosjektet består av et l-formet med 26 leiligheter. Bygget er på 5 etasjer som gradvis trappes ned mot syd. I første etasje er det avsatt arealer for næring ut mot bryggekanten. Fasadene vil bli oppført i plater av fibersement.

Prosjektet er tegnet av SMS arkitekter.

Illustrasjonene er lånt fra prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte prosjektet Mandal Hotel. Hotellet er bygget på en tomt belligende ved Mandalselvas bredde og med Buen kulturhus som nærmeste nabo. Nybygget er på 4.500 kvadratmeter fordelt på seks etasjer og inneholder 87 rom. Hotellet åpnet dørene i mai i år. Det representerer faktisk første hotell i Mandal etter at byens forrige hotell stengte dørene seks år tidligere. Bygget er tegnet av Oslo-baserte Arkitektværelset.

Jeg synes at bygget enten opp med en alt for grå og billig fasade. 

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte hotellet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Innleggene over er flytter over fra den generelle tråden for mindre byer og tettsteder. For at det ikke skal gå fullstending surr med tanke på rekkefølgen i tråden her, så har det vært nødvendig å oppdatere publiseringsdatoen. Så datoen på innleggene stemmer altså ikke overens med når de faktisk ble publisert.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 15:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen skisser som viser det som skal bli Nav Lindenes sine nye lokaler. Lokalene vil bli i et nytt kontorbygg som er planlagt oppført i Sandskargata på nedre Malmø i Mandal, rett over veien for Buen kulturhus. Nybygget skal etter planen stå ferdig til første kvartal i 2022. 

Bygget er tegnet av det Kristiansand-baserte arkitektkontoret Ark-Net og det vil bli bygget av BRG Entreprenør. 

Informasjonen om prosjektet ble funnet her på nettsiden til Lindesnes kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. oktober 2020 18:25