Varsler
Fjern alle varsler

Norge Byutvikling og byggeprosjekter i mindre byer og tettsteder

Side 10 / 11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert planer for utviklingen og urbaniseringen av sentrumskjernen på Karlshus i Råde, som ligger sånn ca. midt mellom Moss og Fredrikstad. Området kalles for “stripa” på folkemunne og kan minne litt om et amerikansk strip mall med en lang rekke lavere næringsbygg. 

Planene innebærer at dagens bebyggelse blir revet til fordel for nye  leilighets- og forretningsbygg. De inneholder 350 boliger og høyder på 28 meter på det mesteut mot Mosseveien. I tillegg vil det bli nye plasser, gangveier og parsellhager ved Lundeby Gartneri. 

Det er selskapet FL Eiendom som står bak planene og de har engasjert B16 arkitektur & landskap som ansvarlig arkitekt. Planene er sendt inn som et innspill til sentrumsplanen som kommunen er i ferd med å utarbeide. Det er forventet at sentrumsplanen vil bli vedtatt senere i år.

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2021 23:47
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Utgravningene er i gang for boligeprosjektet i Bioddgaten 2-4 i Grimstad. Her er et par bilder fra arbeidene.

Bildene er lånt fra denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mars 2021 17:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av et nytt hotell og kulturkvartal som er under planlegging i Kongsvinger sentrum. 

Prosjektet er planlagt oppført i den vestlige enden av Byparken, der hvor parken møter gatene Storgata og Skolegata. Hotelldelen av prosjektet er planlagt i et seks etasjer (pluss én tilbaketrukket toppetasje) høyt bygg plassert mot Storgata, mens kulturdelen er i et lavere bygg på to etasjer mot Skolegata. I tillegg planlegges det å opparbeide deler av Byparken med en utendørs scene og nye stier. 

Link arkitektur er ansvarlig for reguleringsprosessen. Planen er at et planforslag vil være ferdig utarbeidet innen høsten og kommunestyret vil behandle det rundt årsskiftet 2021/2022.

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2021 13:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye biilder fra byggingen av Sundt videregående skole i Farsund sentrum. Byggene ser nå ut til å nærme seg ferdigstillelse og det gjenstår kun, så vidt jeg kan se, noen arbeider med fasadene i første etasje.

Bildene ble funnet på nettsiden til Agder Fylkeskommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2021 21:07
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under planlegging i Kølkjørarveien 2 i Røros, som ligger rett utenfor byens vernesone. Planforslaget vil bli behandlet av kommunens planutvalg den førstkommende torsdag. Planområdet strekker seg langs Kølkjørarveien og opp til krysset mot Dalsveien. Det inkluderer blant annet det tidligere Pinsemenighetshuset. 

Prosjektet består tre bygg plassert i en rekke langs veien. De vil være på tre etasjer og er utformet med saltak. Hvert bygg er så delt opp i det som visuelt fremstår som to bygg. Prosjektet vil til sammen inneholde ni leiligheter. 

Planforslaget er laget av Feste NordØst og Trine Schjølberg i Nordom er arkitekten bak byggene. Forslaggstiller er Røros Produkter Eiendom.

Jeg synes det ser ut som et fint prosjekt som passer godt inn i området. Selv om det ikke er veldig stort, så tror jeg det vil være med på å utvide sentrumskjernen i Røros.

Dokumentene til møtet kan sees i den politiske møtekalenderen på nettsiden til Røros kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. april 2021 18:20
jh gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Holmestrand Brygge:

 

Sett fra toppen av heisen2021-04-12_06-21-22

 

2021-04-12_06-21-03

 

2021-04-12_06-20-37

 

 

2021-04-12_06-20-12

SvarSitat
Publisert : 12. april 2021 18:29
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Moafjæra, Levanger:

 

2021-04-12_05-55-35

 

2021-04-12_05-55-27

SvarSitat
Publisert : 12. april 2021 18:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Takk for bildene!

Jeg synes dog at skråtakpartiet på Holmestrand Brygge kunne ha vært løst bedre. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. april 2021 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nettopp blitt varslet oppstart av planprosessen for  prosjektet kalt Solvær Park i Vågan kommune. Prosjektet er planlagt bygget i Sivert Nilsens gate 48-52 i Svolvær sentrum.. Eiendommene grenser til Langåsen skulpturpark. 

Planen er å bygge et nybygg med leiligheter, mulighet for næringsarealer og et parkeringshus. Parkeringshuset vil utgjøre de tre nederste etasjene i nybygget og vil fungere som base for syv til åtte etasjer med boliger over. Bygget er illustrert med saltak og fasader kledd i tre. Prosjektet er planlagt å inneholde rundt 60 leiligheter. 

Det er lokale arkitektkontoret Ting arkitektur som er ansvarlige for planarbeidet og forslagsstiller er firmaet EBB Holding. 

Jeg synes det i og for seg ser greit nok ut på illustrasjonene, men jeg er veldig skeptisk til å benytte de nederste etasjene til parkering.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2021 23:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par (dog ikke så gode) illustrasjoner av planene for et nybygg i Øverbygd sentrum i Målselv kommune. Prosjektet er en del av kommunens Bolyst-satsning, hvor man ønsker å gjøre kommunen mer attraktivt å bosette seg i gjennom blant annet by- og stedsutvikling. 

Nybygget er tenkt å inneholde boliger tilrettelagt for personell på den nærliggende Skjold leir. Jeg har ikke greid å finne flere illustrasjoner av planene, men ut ifra hva jeg kan se er det planlagt bygget på eiendommen foran Vårheim Jern & Motor. Illustrasjonene viser et bygg på tre etasjer med saltak. I første etasjer er det plass til en liten kafé og jeg antar at det er leiligheter i etasjene over.

De foreløpige planene ble presentert for formannskapet på onsdag denne uken.

Artikkel i lokalavisen Folkebladet.

Dokumentene fra møtet i formannsskapet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. april 2021 23:44
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Åndalsnes, Romsdalsgondolen:

 

2021-04-26_03-02-34

 

2021-04-26_03-02-24

SvarSitat
Publisert : 26. april 2021 15:25
Fredrik gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Hotell Union Øye, Norangsdalen:

 

2021-04-26_02-54-59

 

2021-04-26_02-54-54

 

SvarSitat
Publisert : 26. april 2021 15:38
jh og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Takk for oppdateringen! Jeg synes det blir spennende å se hvordan hotellet bli. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 16:37
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en foreløpig illustrasjon av planene for de sentrumsnære havneområdene i Hammerfest. Planen er å flytte dagens godstrafikk til Leirvika, som ligger et stykke sør for Hammerfest sentrum, dermed åpne opp for byutvikling på dagens havn. 

Det er enda tidlig i utviklingsfasen og den endelige utformingen av området vil visstnok avhenge av hvem det lokale havneselskapet kan få med seg på planene- Den foreløpige illustrasjonen viser et prosjekt bestående av tre tårn-aktige bygg plassert over to sokler. Det vil avheldes en såkalt workshop angående planene i juni. 

Jeg synes det ser ganske skuffende og utdatert ut, så jeg håper det endelige prosjektet blir ganske annerledes.

Artikkel fra nettstedet Moderne Transport.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. april 2021 23:44
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Stasjonsgården 33, Bø i Telemark:

 

2021-05-05_01-34-26

 

2021-05-05_01-34-18

 

SvarSitat
Publisert : 5. mai 2021 13:52
Fredrik gitt lik
Side 10 / 11