Varsler
Fjern alle varsler

Norge Byutvikling og byggeprosjekter i mindre byer og tettsteder

Side 2 / 12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av Stord Helsepark som vil bli liggende rett bak prosjektet i Leirvik sentrum som ble presentert på forrige side. MAD arkitekter har igjen tegnet byggene, mens Borggata Futurum er utvikler. 

Jeg synes det ser ganske fint og urbant ut. Stord vil plutselig fremstå langt mer by-aktig om disse prossjektene blir godkjent.

Illustrasjonene ble funnet i denne artikkelen i avisen Sunnhordland.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2019 16:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med påbygg og ombygging av 5 eiendommer i Vangen sentrum i Voss kommune. Første byggetrinn i prosjektet stod ferdig til sommeren 2018 og resten av prosjektet ble ferdigstilt i løpet av vinteren 2018/2019. Prosjektet var tegnet av Bruket arkitektur.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2019 17:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Heiergården  i Rakkestad sentrum. Prosjektet vil erstatte et eldre bolighus og en parkeringsplass og vil bli liggende på hjørnet ut mot Fylkesveie 124. Det har nå fått klarsignal fra rådmannen i kommunen. 

Illustrasjonene er lånt fra en artikkel i lokalavisen Rakkestad Avis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mars 2019 22:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de tre forslagene fra den begrensede plan og designkonkurransen for ny kirke i Vennesla i sentrum av Vennesla.  Reiulf Ramstad Arkitekter, Link arkitektur, og MDH Arkitekter og OOPEEAA bidro med design til konkurransen. 

Jeg synes alle tre forslagene har høy kvalitet og jeg vil ikke skuffet uansett hvem som velges, men jeg synes forslaget Livets tre skillser seg ut som det beste. Jeg synes det ser ut som et utrolig flott bygg. Jeg liker veldig godt kombinasjonen av det tradisjonelle kirke-skipet og det moderne formspråket.

Livets Tre:

 

Samklang:

 

Favn:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2019 22:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for å bygge ut om lag 50 boliger og rundt 2.700 kvadratmeter med næring i Jordmorsvingen i utkanten av tettstedet Osøyro i Os kommune. Planforslaget er tegnet av Bergen arkitektkontor. Planene er inne til behandlig hos kommunen.

Jeg synes prosjektet forholder seg til den nærliggende Byvegen på en overraskende god måte og jeg liker godt at det legger opp til en aktiv første etasje med næring ut mot gaten, men jeg synes kanskje man kunne benyttet seg av mer farger i den øvrige fasaden. Det blir veldig mye svart, grått og brunt. 

Illustrasjonene ble funent i lokalavisen Os & Fusaposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2019 14:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de reviderte planene for Lerum Brygge i Sogndalsfjøra sentrum i Sogndal kommune. Byggene har blitt gjort lavere siden sist, de har fått skråtak og de har fått en fasadekledning bestående av tre. De opprinnelige planene for prosjektet kan sees på Porten.no. Utbygger er Veidekke eiendom mens arkitektkontoret 4B har tegnet byggene. 

Jeg synes prosjektet ser langt bedre ut og passer bedre inn i området nå enn tidligere. Uteområdene har og blitt gitt en mer offentlig karakter ut mot havnen, noe jeg mener trengtes. 

Høyder på de reviderte planene sammenlignet med de tidligere tegningene: 

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mars 2019 14:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for et nytt bykvartal i Vangen sentrum i Voss kommune. Planområdet er kvartalet mellom Gjøsteinbygget ved Hestavangen og strekket seg videre opp Uttrågata til Geitlebygget på Sverresplas, som er rett over plassen for boligprosjektet boligprosjektet presentert lengre opp på denne siden. Planforslaget er tegnet av  Mossige arkitektur. 

Jeg synes bygningsstrukturen ser grei nok ut, men jeg liker absolutt ikke ideen med en slik gangbro over gateplan. Jeg mener man bør planlegge kvartalet slik at mest mulig av aktiviteten skjer i byrommene utenfor. Slik fotgjengerbroer skaper unødvendig innadvendte bygg.

Fra Avisa Hordaland.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2019 15:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Canningen Brygge ved kanalen i Kabelvåg i Lofoten. Bygget er tegnet av Vindveggen arkitekter og vil bli bygget på tomten der hvor Kolflaathbrygga, som ble rasert under stormen Ole i 2015, tidligere stod. Prosjektet ble gitt rammetillatelse i juni i fjord (2018).

Selv om jeg liker at selv såpass småe tettsteder som Kabelvåg bygger ut sentrumsnære leiligheter, så må jeg si at jeg ikke har så veldig stor sans for utformingen av dette prosjektet. Jeg mener at man burde ha gjort mer for å få til å passe inn med områdets øvrige bebyggelse. Man kunne for eksempel ha tegnet prosjektet med skråtak, noe jeg tror ville ha gjort underverker for fremtoningen. 

lllustrasjonene er tatt fra hjemmesiden til Canningen Brygge-prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. april 2019 15:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er detaljreguleringsforslaget for Bache Gabrielsens kvartal, eller kvartal 11 som det også er kjent som, i Holmestrand sentrum. Dette er naboeiendommen til boligprosjektet Holmestrand Brygge som ble presentert på forrige side. Utvikleren bak prosjektet er Tress Asset management og planforslaget er uttarbeidet av Asplan Viak med bakgrunn i et konkurranseforslag fra dansk-norske AART/SJ architects. Bebyggelsestrukturen i forslaget er utformet rundt Kullboden, et bevaringverdig eldre logistikkbygg, med flere saltaks-bygninger av forskjellige høyder som omkranser det. Prosjektet er tenkt å inneholde rundt 110 nye leiligheter i alt. 

Jeg synes det ser ut som et prosjekt av svært høy kvalitet. Jeg synes de har greid få den nye bebyggelsen til å passe inn med Kullboden på en god måte. Når jeg etterlyste noe bedre tilpasset omgivelsene i presentasjonen av prosjektet i forrige innlegg, så var det noe slikt som dette jeg så for meg.

Den eneste kritikken jeg har av prosjektet er at jeg mener man burde ha funnet en måte å bevare Bioramagården/Gamle Biorama fra 1915, som for øvrig også var byens første kino, som en del av utbyggingen. Bygården regnes som en av kun to med trekk av jugendstil i regionen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. april 2019 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ikke akkurat den beste illustrasjonen, men dette viser foreslått nytt biblotek i Røros sentrum. Det foreslås å bygge det nye biblioteket i kvartalet til Nilsenhjørnet (det er den røde bygården med skriften Røros Samvirkelag utenpå). Dette kvartalet ligger på hjørnet av den sentrale Kjerkgata og det fungerer nærmest som en inngangsport inn til den gamle bykjernen i Røros. 

Det er ARC arkitekter som har uttarbeidet dette forslaget til nytt bibliotek. 

Jeg har sansen for slik prosjektet fremstår her. Utformingen er ganske konservativ, men jeg synes det passer godt inn i et sted som Røros. Jeg mener bebyggelsesstrukturen kompletterer kvartalet på en god måte og jeg håper at prosjektet kan være med på å utvide sentrum av byen noe mot stasjonen. Jeg håper vi får se flere slike prosjekter som bygger på den kvartalsstrukturen som Røros faktisk har. 

Nilsenhjørnet i dag (biblioteket er foresått på venstre side av bygården): 

Rørosnytt sin artikkel om saken (du må være abonnement for å lese den). 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2019 20:44
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra oppføringen av prosjektet Holmestrand Brygge. Dett er nabokvartalet til Bache Gabrielsens kvartal presentert lengre opp på denne siden. Som nevnt før, er dette bygget tegnet av Lund + Slaatto arkitekter. Bildet er tatt fra det offisielle byggekameraet til prosjektet. 

En illustrasjon som viser hvordan det er tenkt å bli når det står ferdig:

Hjemmesiden prosjektet, som oppdateringen fra byggeplassen er hentet fra. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. april 2019 15:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra byggingen av det kombinerte bibliotek- og leilighetsprosjekt i Sand i Nord-Odal kommune som har blitt presentert tidligere i tråden. Bildet er lånt fra den offisielle Facebook-siden til Helen & Hard som også er de som har tegnet bygget. Prosjektet vil bli oppført i massivtre.

Helen & Hard sin facebook-side som bildet er tatt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2019 13:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Er et bilde tatt i dag fra oppføringen av det nye konferansehotellet som er under oppføring ved Voss stasjon i testtedet Vossevangen. Bildet er tatt fra webkameraet som er satt opp i forbindelse med prosjektet.

Konferansehotellet er tegnet av Dark arkitekter og blir utviklet av Bane-NOR eiendom i sammarbeid med Odfjell Eiendom. Planen er at Scandic Hotels skal drifte hotellet når det står ferdig i 2020. Hotellet blir på 12.000 kvadratmeter og vil ha 216 rom.

Jeg synes arkitekturen på dette bygget ser utrolig merkelig ut på illustrasjonene som er offentliggjort, så jeg er litt spent på hvordan det endelige resultatet blir.

Noen illustrasjoner av slik hotell-prosjektet har blitt presentert:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. juni 2019 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Torggården på adressen Torget 1 i Sandnessjøsen i Astahaug kommune. Som navnet indikerer vil prosjektet ble bygget ved byens sentrale torg. Nybygget vil ha fem etasjer og saltak. I første etasje vil det bli næring med utgang mot gaten mens det vil bli 26 nye leiligheter fordelt over de øvrige etasjene. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble vedtatt i april i 2016,  men det har blitt gitt en mindre dispensasjon fra bestemmelsene om utformingen av det utearealet på tak i 2. etasje i forbindelse med beahandlingen av søknaden om rammetillatelse. Både reguleringsplanen og rammesøknaden ble uttarbeidet av Oslo-baserte Meinich arkitekter.

Møtekalenderen for det faste utvalget for plansaker i Alstahaug kommune som behandlet saken.

Helgelands Blad sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. juni 2019 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for detaljreguleringen av et nytt storkvartal ved gatene Lidskjalvgutu, Storgata og Oslolinna i Gran sentrum i Oppland fylke. Planområdet kalles Kvartal 13 kommunedelplanen for Gran og er avsatt til sentrumsformålet.

I nordre del av kvartalet ligger det som er kjent som Ensrudkvartalet, som representerer noe av den eldste bevarte bebyggelsen i Gran og er regnet for å være bevaringsverdig i sin helhet. Det foreslåtte plangrepet består av en kombinasjon av nye blokker i vareiende høyde fra 4 til 6 etasjer mot Oslolinna, ny småhusbebyggelse innad i kvartalet og ny infill-bebyggelse mellom de verneverdige byggene mot Storgata. Byggene er tenkt å ha utadvendt virksomhet i første etasje på alle kvartalet alle fire sider. Fasadematerialene vil primært være tre, men det vil bli brukt noe tegl i blokkene ut mot Oslolinna. Reguleringsbestemmelsene legger opp til en maks utnyttelse på 56%, men skisseprosjektet som illustrasjone her presenterer har en noe laver utnyttelse på 52% og med om lag 59 ny boenheter. 

Planforslaget er uttarbeidet av Felix arkitekter på vegne av utbygger TG Eiendom Gran. Det er tenkt å bygget ut området i to byggetrinn ettersom søndre del av kvartalet er avhengig av at Oslolinna er ferdig ombygget til miljøgate før det kan bygges. 

Jeg synes prosjektet ser ganske spennende ut. Jeg liker godt hvor varierte den foreslåtte bebyggelsen er og jeg vil tro at dette er en god måte å få folk til å bo mer urbant på på mindre steder som for eksempel Gran. Det eneste jeg er noe skeptisk til er utformingen av bebyggelsen mot Oslolinna; Den fremstår noe klossete og rar og jeg mener det  hadde vært bedre med en helhetlig fasaderekke her.

Husrekken ut mot Oslolinna.

Hjørnet ved Oslolinna og Storgata.

Kvartalets interne småhusbebyggelse.

Oppholdsareal i bakgården.

Fasader mot Storgata med bevart verneverdig bebyggelse.

Fasader på småhusbebyggelsen innad i kvartalet.

Fasader mot Oslolinna.

Utomhusplan.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2019 13:16
Side 2 / 12