Mindre byer og tettsteder | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 3 / 4
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er detaljreguleringsforslaget for Bache Gabrielsens kvartal, eller kvartal 11 som det også er kjent som, i Holmestrand sentrum. Dette er naboeiendommen til boligprosjektet Holmestrand Brygge som ble presentert på forrige side. Utvikleren bak prosjektet er Tress Asset management og planforslaget er uttarbeidet av Asplan Viak med bakgrunn i et konkurranseforslag fra dansk-norske AART/SJ architects. Bebyggelsestrukturen i forslaget er utformet rundt Kullboden, et bevaringverdig eldre logistikkbygg, med flere saltaks-bygninger av forskjellige høyder som omkranser det. Prosjektet er tenkt å inneholde rundt 110 nye leiligheter i alt. 

Jeg synes det ser ut som et prosjekt av svært høy kvalitet. Jeg synes de har greid få den nye bebyggelsen til å passe inn med Kullboden på en god måte. Når jeg etterlyste noe bedre tilpasset omgivelsene i presentasjonen av prosjektet i forrige innlegg, så var det noe slikt som dette jeg så for meg.

Den eneste kritikken jeg har av prosjektet er at jeg mener man burde ha funnet en måte å bevare Bioramagården/Gamle Biorama fra 1915, som for øvrig også var byens første kino, som en del av utbyggingen. Bygården regnes som en av kun to med trekk av jugendstil i regionen.

Kvartal 11 slik området er nå: https://www.google.com/maps/@59.4895531,10.3161888,235a,35y,157.41h,12.97t/data=!3m1!1e3

Dette innlegget har blitt redigert for 5 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 15. april 2019 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ikke akkurat den beste illustrasjonen, men dette viser foreslått nytt biblotek i Røros sentrum. Det foreslås å bygge det nye biblioteket i kvartalet til Nilsenhjørnet (det er den røde bygården med skriften Røros Samvirkelag utenpå). Dette kvartalet ligger på hjørnet av den sentrale Kjerkgata og det fungerer nærmest som en inngangsport inn til den gamle bykjernen i Røros. 

Det er ARC arkitekter som har uttarbeidet dette forslaget til nytt bibliotek. 

Jeg har sansen for slik prosjektet fremstår her. Utformingen er ganske konservativ, men jeg synes det passer godt inn i et sted som Røros. Jeg mener bebyggelsesstrukturen kompletterer kvartalet på en god måte og jeg håper at prosjektet kan være med på å utvide sentrum av byen noe mot stasjonen. Jeg håper vi får se flere slike prosjekter som bygger på den kvartalsstrukturen som Røros faktisk har. 

Nilsenhjørnet i dag (biblioteket er foresått på venstre side av bygården): 

Rørosnytt sin artikkel om saken (du må være abonnement for å lese den). 

Adressen på streetview i dag.

SvarSitat
Publisert : 26. april 2019 20:44
Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra oppføringen av prosjektet Holmestrand Brygge. Dett er nabokvartalet til Bache Gabrielsens kvartal presentert lengre opp på denne siden. Som nevnt før, er dette bygget tegnet av Lund + Slaatto arkitekter. Bildet er tatt fra det offisielle byggekameraet til prosjektet. 

En illustrasjon som viser hvordan det er tenkt å bli når det står ferdig:

Hjemmesiden prosjektet, som oppdateringen fra byggeplassen er hentet fra. 

 

SvarSitat
Publisert : 28. april 2019 15:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra byggingen av det kombinerte bibliotek- og leilighetsprosjekt i Sand i Nord-Odal kommune som har blitt presentert tidligere i tråden. Bildet er lånt fra den offisielle Facebook-siden til Helen & Hard som også er de som har tegnet bygget. Prosjektet vil bli oppført i massivtre.

Helen & Hard sin facebook-side som bildet er tatt fra.

SvarSitat
Publisert : 6. mai 2019 13:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planutvalget i Mandal kommune har nå gitt klarsignal til et prosjekt som innebærer å rekonstruere et eldre trehus i Store Elvegate 68-69 i Øvrebyen i Mandal. Ut i fra hva jeg har forstått så har trehuset som stod here tidligere, forfalt over flere år og ble til slutt i så dårlig stand at den måtte rives. I forbindelse med gjenoppføringen, så vil nybygget bli hevet 1,1m sammenlignet med tidligere for å håndtere en eventuell flom. Huset er prosjektert av  Ask Architects AS.

Prosjektert ny fasade (oppe) sammenlignet med original fasade (nede): 

Store Elvegate 68-69 på streetview slik eiendommen fremstår før gjenoppbyggingen.

Artikkel i Lindesnes avis om prosjektet.

Dette innlegget har blitt redigert for 4 månedersiden 2 ganger av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 26. mai 2019 18:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Er et bilde tatt i dag fra oppføringen av det nye konferansehotellet som er under oppføring ved Voss stasjon i testtedet Vossevangen. Bildet er tatt fra webkameraet som er satt opp i forbindelse med prosjektet.

Konferansehotellet er tegnet av Dark arkitekter og blir utviklet av Bane-NOR eiendom i sammarbeid med Odfjell Eiendom. Planen er at Scandic Hotels skal drifte hotellet når det står ferdig i 2020. Hotellet blir på 12.000 kvadratmeter og vil ha 216 rom.

Jeg synes arkitekturen på dette bygget ser utrolig merkelig ut på illustrasjonene som er offentliggjort, så jeg er litt spent på hvordan det endelige resultatet blir.

Noen illustrasjoner av slik hotell-prosjektet har blitt presentert:

Lokaliseringen av Voss stasjon og Vossevangen tettsted på kartet.

SvarSitat
Publisert : 4. juni 2019 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg i Kirkegata 1 i Askim sentrum i indre Østfold. Bygget vil erstatte en enebolig og et ett etasjers høyt forretningsbygg. Nybygget vil bli på fem etasjer hvorav den siste er trukket tilbake fra gaten. I første etasje er det planlagt utadvendt virksomhet mens de øvrige etasjene vil ha 24 leiligheter. Fasadene er tenkt kledd med treverk. Det vil bli opparbeidet et bilfritt torg i krysset mellom Kirkegata og Dr. Randers gate i nord som del av prosjektet. Nybygget er tegnet av det arkitektkontoret Arkama AS fra Mysen. Kommunen innvilget rammetillatelse til utbyggingen i april i år.

Prosjektets saksmappe på Askim kommune sine nettsider.

Slik eiendommen Kirkegata 1 fremstår i dag.

Dette innlegget har blitt redigert for 4 månedersiden 2 ganger av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 6. juni 2019 18:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Torggården på adressen Torget 1 i Sandnessjøsen i Astahaug kommune. Som navnet indikerer vil prosjektet ble bygget ved byens sentrale torg. Nybygget vil ha fem etasjer og saltak. I første etasje vil det bli næring med utgang mot gaten mens det vil bli 26 nye leiligheter fordelt over de øvrige etasjene. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble vedtatt i april i 2016,  men det har blitt gitt en mindre dispensasjon fra bestemmelsene om utformingen av det utearealet på tak i 2. etasje i forbindelse med beahandlingen av søknaden om rammetillatelse. Både reguleringsplanen og rammesøknaden ble uttarbeidet av Oslo-baserte Meinich arkitekter.

Møtekalenderen for det faste utvalget for plansaker i Alstahaug kommune som behandlet saken.

Helgelands Blad sin artikkel om prosjektet.

Lokaliseringen på kartet.

SvarSitat
Publisert : 12. juni 2019 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for detaljreguleringen av et nytt storkvartal ved gatene Lidskjalvgutu, Storgata og Oslolinna i Gran sentrum i Oppland fylke. Planområdet kalles Kvartal 13 kommunedelplanen for Gran og er avsatt til sentrumsformålet.

I nordre del av kvartalet ligger det som er kjent som Ensrudkvartalet, som representerer noe av den eldste bevarte bebyggelsen i Gran og er regnet for å være bevaringsverdig i sin helhet. Det foreslåtte plangrepet består av en kombinasjon av nye blokker i vareiende høyde fra 4 til 6 etasjer mot Oslolinna, ny småhusbebyggelse innad i kvartalet og ny infill-bebyggelse mellom de verneverdige byggene mot Storgata. Byggene er tenkt å ha utadvendt virksomhet i første etasje på alle kvartalet alle fire sider. Fasadematerialene vil primært være tre, men det vil bli brukt noe tegl i blokkene ut mot Oslolinna. Reguleringsbestemmelsene legger opp til en maks utnyttelse på 56%, men skisseprosjektet som illustrasjone her presenterer har en noe laver utnyttelse på 52% og med om lag 59 ny boenheter. 

Planforslaget er uttarbeidet av Felix arkitekter på vegne av utbygger TG Eiendom Gran. Det er tenkt å bygget ut området i to byggetrinn ettersom søndre del av kvartalet er avhengig av at Oslolinna er ferdig ombygget til miljøgate før det kan bygges. 

Jeg synes prosjektet ser ganske spennende ut. Jeg liker godt hvor varierte den foreslåtte bebyggelsen er og jeg vil tro at dette er en god måte å få folk til å bo mer urbant på på mindre steder som for eksempel Gran. Det eneste jeg er noe skeptisk til er utformingen av bebyggelsen mot Oslolinna; Den fremstår noe klossete og rar og jeg mener det  hadde vært bedre med en helhetlig fasaderekke her.

Husrekken ut mot Oslolinna.

Hjørnet ved Oslolinna og Storgata.

Kvartalets interne småhusbebyggelse.

Oppholdsareal i bakgården.

Fasader mot Storgata med bevart verneverdig bebyggelse.

Fasader på småhusbebyggelsen innad i kvartalet.

Fasader mot Oslolinna.

Utomhusplan.

Lokaliseringen av kvartalet på kartet.

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2019 13:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstiltet leilighetsprosjektet Centrumsparken i Industrigata 8 i Brumunddal sentrum. Bygget er tegnet av Anderssen + Fremming sivilarkitekter mens byggherre var Industrigata Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt tidligere i år.

Her er forumtråden dedikert til ferdigstilte prosjektet.

Adressen på streetview.

SvarSitat
Publisert : 22. juni 2019 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er en ny mathall under planlegging i Flåm sentrum i Aurland kommune. Per dags dato så vet jeg ikke så mye om prosjektet, men jeg kan si at det har blitt avholdt en arkitektkonkurranse for utformingen av bygget som ble avgjort i mai. Det er selskapet Flåm AS som står bak planene og Sogn Avis skriver at det jobbes mot å få bygget ferdigstilt til 2021. 

Jeg synes det ser ut som et spennende prosjekt og jeg vil prøver å holde emnet her oppdatert i takt med at jeg finner mer informasjon om planene.

Sogn Avis sin artikkel om mathallsplanene.

Lokaliseringen av Flåm på kartet.

SvarSitat
Publisert : 23. juni 2019 18:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grand hotell i Egersund presenterte tirsdag denne uken planene sine for oppføring av et nytt kulturhus i Egersund sentrum. Planene legger opp til å bygge kulturhuset på det som i dag er en åpen parkeringsplass midt i en ærverdig fasaderekke med sjøbuer ved havna. Fasadene og taket er tenkt kledd i dansk teglstein. Ifølge hotellet så er prosjektet avhengig av byggingen av en ny havnepromenade forran sjøbuene, for å gi bygget en rømningsvei.

Prosjektet er tegnet av arkitekt Hans Jørgen Moe. Planene ble, ifølge Stavanger Aftenblad, møtt med stor begeistring fra lokalpolitikerne i Egersund. 

Jeg deler politikernes begeistring og jeg synes planene ser vedlig bra ut. Dette er den type prosjekter jeg mener et sted som Egersund trenger; Her får man alt fra fortetning til noe som bygger på områdets egenart og som sannynligivs vil bidra med å trekke folk til sentrum. Så gjenstår det selvsagt å se hvor god gjennomføringen av prosjektet blir, men jeg er i hvert fall  veldig positivt innstilt. 

Området slik det fremstår i dag:

Stavanger Aftenblad sin artikkel om planene.

Det som i dag er en parkeringsplass på kartet.

SvarSitat
Publisert : 27. juni 2019 10:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her et prosjekt for utbyggingen av det sentrale torget og araler langs fylkesvei 115/Storveien i tettstedet Meieribyen.i Skiptvet kommune i Østfold. Planene inneholder en variert bebyggelse med en blanding av omsorgsboliger, ordinære boliger, og med privat og offentlig tjenesteyting i form av et nytt bibliotek, et innbyggertorg, en scene, en kafé og noe næringslokaler. Det vil ha til sammen ha 71 nye leiligheter. 

Prosjektets tyngdepunkt er lagt mot et torg som er tenkt etablert i krysset mellom Brekkeveien og fylkesvei 115. Her vil det bli oppført et tårnbygg på 7 etasjer og det er dette bygget som vil fungere som bibliotek og innbyggertorg. Det er planlagt utadvendte førsteetasjer på alle sidene rundt torget og nordover langs med fylkesveien. Tre er tenkt brukt som fasademateriale på byggene, men det sikres differensiering mellom de individuelle husene med bruk av ulike farger, ulik behandling samt med variende bruk av saltak, pulttak og flate tak.

Forslagsstiller bak prosjektet er Omsorgsbolig Skiptvet AS og planene har blitt uttarbeidet av arkitektkontoret MAD as. Reguleringen av forslaget har gått usedvanlig fort for seg og planene ble godkjent av Kommunestyret i Skiptvet den 18. Juli, kun åtte måneder etter at planene hadde oppstart.

Jeg synes disse planene virker veldige gode og jeg synes det er noe som virker å passe godt inn på et sted som Meieribyen. Jeg synes det er flott om man greier å gjøre slike mindre steder som dette mer fotgjengervennlige og.

Skiptvet kommune sin kunngjøringsannonse av vedtaket.

Slik området fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 5. juli 2019 23:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er detaljreguleringsforslaget for felt b13 i områdeplanen for Kragerø Havn fra 2007. Eiendommen er omkranset av Kragerøveien mot vest, fergeterminalen i nord og havne og sjøen mot sør og øst og den var tidligere i bruk som endestasjon på Sørlandsbanen før strekningen ble lagt ned i 1989. Det opprinnelige skisseprosjektet for bygget ble uttarbeidet av Snøhetta mens arkitektkontoret A-lab har tegnet det reviderte forprosjektet som er lagt med reguleringsplanen og som blir presentert her. Selve reguleringsforlslaget er laget av Asplan Viak.

Forslaget innebærer oppføring av et nytt kontorbygg med næring i førsteetasje. Nybygget er planlagt med tre fulle etasjer som trappes ned til én etasje mot sørøst. Bygget er gitt en karakteristisk sagtak og fasadene er tenkt kledd i tre som er montert i forskjellige retninger for å skape variasjon. Formspråket er visstnok inspirert av den noe kaotiske trebebyggelsen som er å se i den gamle bykjernen i Kragerø.

Detaljreguleringsforlsaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist for eventuelle merknader satt til den 12. august. Rammesøknaden til prosjektet blir håndtert parallelt med detaljreguleringen og en del av illustrasjonene er fra denne søknadden.

Jeg synes det virker som et flott prosjekt som passer godt inn i omgivelsene.

Kunngjøringsannonsen med tilhørende dokumenter på Kragerø kommune sin nettside.

Slik eiendommen fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 10. juli 2019 14:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt i Parkgata ved Bryggekanten i Svolvær sentrum. Prosjektet er blitt gitt navnet Tindvær og vil i praksis fungere som en utvidelse av det allerede oppførte prosjektet Tinden Brygge (kan sees til venstre i første illustrasjon). Både Tindvær og Tinden Brygge er tegnet av Vindveggen arkitekter og utbygger er selskapet Vågar havn.

Nybygget vil bli 6 etasjer høyt. Det vil inneholde tilsammen 18 nye leiligheter og det er planlagt næring i første og andre etasje ut mot bryggekanten. Byggingen er allerede i gang og det er forventet at overtagelse kan skje i månedsskiftet februar-mars i 2020.

Jeg skulle ønske man hadde jobbet mer for å gi prosjektet mer særegen arkitekter med for eksempel skråtak eller lignende.

Tindværs hjemmeside.

Svolvør på kartet.

SvarSitat
Publisert : 14. juli 2019 13:34
Page 3 / 4

Please Logg inn or Register