Mindre byer og tettsteder | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er detaljreguleringsforslaget for Bache Gabrielsens kvartal, eller kvartal 11 som det også er kjent som, i Holmestrand sentrum. Dette er naboeiendommen til boligprosjektet Holmestrand Brygge som ble presentert på forrige side. Utvikleren bak prosjektet er Tress Asset management og planforslaget er uttarbeidet av Asplan Viak med bakgrunn i et konkurranseforslag fra dansk-norske AART/SJ architects. Bebyggelsestrukturen i forslaget er utformet rundt Kullboden, et bevaringverdig eldre logistikkbygg, med flere saltaks-bygninger av forskjellige høyder som omkranser det. Prosjektet er tenkt å inneholde rundt 110 nye leiligheter i alt. 

Jeg synes det ser ut som et prosjekt av svært høy kvalitet. Jeg synes de har greid få den nye bebyggelsen til å passe inn med Kullboden på en god måte. Når jeg etterlyste noe bedre tilpasset omgivelsene i presentasjonen av prosjektet i forrige innlegg, så var det noe slikt som dette jeg så for meg.

Den eneste kritikken jeg har av prosjektet er at jeg mener man burde ha funnet en måte å bevare Bioramagården/Gamle Biorama fra 1915, som for øvrig også var byens første kino, som en del av utbyggingen. Bygården regnes som en av kun to med trekk av jugendstil i regionen.

Kvartal 11 slik området er nå: https://www.google.com/maps/@59.4895531,10.3161888,235a,35y,157.41h,12.97t/data=!3m1!1e3

Dette innlegget har blitt redigert for 2 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 15. april 2019 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ikke akkurat den beste illustrasjonen, men dette viser foreslått nytt biblotek i Røros sentrum. Det foreslås å bygge det nye biblioteket i kvartalet til Nilsenhjørnet (det er den røde bygården med skriften Røros Samvirkelag utenpå). Dette kvartalet ligger på hjørnet av den sentrale Kjerkgata og det fungerer nærmest som en inngangsport inn til den gamle bykjernen i Røros. 

Det er ARC arkitekter som har uttarbeidet dette forslaget til nytt bibliotek. 

Jeg har sansen for slik prosjektet fremstår her. Utformingen er ganske konservativ, men jeg synes det passer godt inn i et sted som Røros. Jeg mener bebyggelsesstrukturen kompletterer kvartalet på en god måte og jeg håper at prosjektet kan være med på å utvide sentrum av byen noe mot stasjonen. Jeg håper vi får se flere slike prosjekter som bygger på den kvartalsstrukturen som Røros faktisk har. 

Nilsenhjørnet i dag (biblioteket er foresått på venstre side av bygården): 

Rørosnytt sin artikkel om saken (du må være abonnement for å lese den). 

Adressen på streetview i dag.

SvarSitat
Publisert : 26. april 2019 20:44
Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra oppføringen av prosjektet Holmestrand Brygge. Dett er nabokvartalet til Bache Gabrielsens kvartal presentert lengre opp på denne siden. Som nevnt før, er dette bygget tegnet av Lund + Slaatto arkitekter. Bildet er tatt fra det offisielle byggekameraet til prosjektet. 

En illustrasjon som viser hvordan det er tenkt å bli når det står ferdig:

Hjemmesiden prosjektet, som oppdateringen fra byggeplassen er hentet fra. 

 

SvarSitat
Publisert : 28. april 2019 15:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra byggingen av det kombinerte bibliotek- og leilighetsprosjekt i Sand i Nord-Odal kommune som har blitt presentert tidligere i tråden. Bildet er lånt fra den offisielle Facebook-siden til Helen & Hard som også er de som har tegnet bygget. Prosjektet vil bli oppført i massivtre.

Helen & Hard sin facebook-side som bildet er tatt fra.

SvarSitat
Publisert : 6. mai 2019 13:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planutvalget i Mandal kommune har nå gitt klarsignal til et prosjekt som innebærer å rekonstruere et eldre trehus i Store Elvegate 68-69 i Øvrebyen i Mandal. Ut i fra hva jeg har forstått så har trehuset som stod here tidligere, forfalt over flere år og ble til slutt i så dårlig stand at den måtte rives. I forbindelse med gjenoppføringen, så vil nybygget bli hevet 1,1m sammenlignet med tidligere for å håndtere en eventuell flom. Huset er prosjektert av  Ask Architects AS.

Prosjektert ny fasade (oppe) sammenlignet med original fasade (nede): 

Store Elvegate 68-69 på streetview slik eiendommen fremstår før gjenoppbyggingen.

Artikkel i Lindesnes avis om prosjektet.

Dette innlegget har blitt redigert for 4 ukersiden 2 ganger av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 26. mai 2019 18:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Er et bilde tatt i dag fra oppføringen av det nye konferansehotellet som er under oppføring ved Voss stasjon i testtedet Vossevangen. Bildet er tatt fra webkameraet som er satt opp i forbindelse med prosjektet.

Konferansehotellet er tegnet av Dark arkitekter og blir utviklet av Bane-NOR eiendom i sammarbeid med Odfjell Eiendom. Planen er at Scandic Hotels skal drifte hotellet når det står ferdig i 2020. Hotellet blir på 12.000 kvadratmeter og vil ha 216 rom.

Jeg synes arkitekturen på dette bygget ser utrolig merkelig ut på illustrasjonene som er offentliggjort, så jeg er litt spent på hvordan det endelige resultatet blir.

Noen illustrasjoner av slik hotell-prosjektet har blitt presentert:

Lokaliseringen av Voss stasjon og Vossevangen tettsted på kartet.

SvarSitat
Publisert : 4. juni 2019 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg i Kirkegata 1 i Askim sentrum i indre Østfold. Bygget vil erstatte en enebolig og et ett etasjers høyt forretningsbygg. Nybygget vil bli på fem etasjer hvorav den siste er trukket tilbake fra gaten. I første etasje er det planlagt utadvendt virksomhet mens de øvrige etasjene vil ha 24 leiligheter. Fasadene er tenkt kledd med treverk. Det vil bli opparbeidet et bilfritt torg i krysset mellom Kirkegata og Dr. Randers gate i nord som del av prosjektet. Nybygget er tegnet av det arkitektkontoret Arkama AS fra Mysen. Kommunen innvilget rammetillatelse til utbyggingen i april i år.

Prosjektets saksmappe på Askim kommune sine nettsider.

Slik eiendommen Kirkegata 1 fremstår i dag.

Dette innlegget har blitt redigert for 3 ukersiden 2 ganger av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 6. juni 2019 18:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Torggården på adressen Torget 1 i Sandnessjøsen i Astahaug kommune. Som navnet indikerer vil prosjektet ble bygget ved byens sentrale torg. Nybygget vil ha fem etasjer og saltak. I første etasje vil det bli næring med utgang mot gaten mens det vil bli 26 nye leiligheter fordelt over de øvrige etasjene. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for eiendommen som ble vedtatt i april i 2016,  men det har blitt gitt en mindre dispensasjon fra bestemmelsene om utformingen av det utearealet på tak i 2. etasje i forbindelse med beahandlingen av søknaden om rammetillatelse. Både reguleringsplanen og rammesøknaden ble uttarbeidet av Oslo-baserte Meinich arkitekter.

Møtekalenderen for det faste utvalget for plansaker i Alstahaug kommune som behandlet saken.

Helgelands Blad sin artikkel om prosjektet.

Lokaliseringen på kartet.

SvarSitat
Publisert : 12. juni 2019 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for detaljreguleringen av et nytt storkvartal ved gatene Lidskjalvgutu, Storgata og Oslolinna i Gran sentrum i Oppland fylke. Planområdet kalles Kvartal 13 kommunedelplanen for Gran og er avsatt til sentrumsformålet.

I nordre del av kvartalet ligger det som er kjent som Ensrudkvartalet, som representerer noe av den eldste bevarte bebyggelsen i Gran og er regnet for å være bevaringsverdig i sin helhet. Det foreslåtte plangrepet består av en kombinasjon av nye blokker i vareiende høyde fra 4 til 6 etasjer mot Oslolinna, ny småhusbebyggelse innad i kvartalet og ny infill-bebyggelse mellom de verneverdige byggene mot Storgata. Byggene er tenkt å ha utadvendt virksomhet i første etasje på alle kvartalet alle fire sider. Fasadematerialene vil primært være tre, men det vil bli brukt noe tegl i blokkene ut mot Oslolinna. Reguleringsbestemmelsene legger opp til en maks utnyttelse på 56%, men skisseprosjektet som illustrasjone her presenterer har en noe laver utnyttelse på 52% og med om lag 59 ny boenheter. 

Planforslaget er uttarbeidet av Felix arkitekter på vegne av utbygger TG Eiendom Gran. Det er tenkt å bygget ut området i to byggetrinn ettersom søndre del av kvartalet er avhengig av at Oslolinna er ferdig ombygget til miljøgate før det kan bygges. 

Jeg synes prosjektet ser ganske spennende ut. Jeg liker godt hvor varierte den foreslåtte bebyggelsen er og jeg vil tro at dette er en god måte å få folk til å bo mer urbant på på mindre steder som for eksempel Gran. Det eneste jeg er noe skeptisk til er utformingen av bebyggelsen mot Oslolinna; Den fremstår noe klossete og rar og jeg mener det  hadde vært bedre med en helhetlig fasaderekke her.

Husrekken ut mot Oslolinna.

Hjørnet ved Oslolinna og Storgata.

Kvartalets interne småhusbebyggelse.

Oppholdsareal i bakgården.

Fasader mot Storgata med bevart verneverdig bebyggelse.

Fasader på småhusbebyggelsen innad i kvartalet.

Fasader mot Oslolinna.

Utomhusplan.

Lokaliseringen av kvartalet på kartet.

SvarSitat
Publisert : 18. juni 2019 13:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstiltet leilighetsprosjektet Centrumsparken i Industrigata 8 i Brumunddal sentrum. Bygget er tegnet av Anderssen + Fremming sivilarkitekter mens byggherre var Industrigata Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt tidligere i år.

Her er forumtråden dedikert til ferdigstilte prosjektet.

Adressen på streetview.

SvarSitat
Publisert : 22. juni 2019 22:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er en ny mathall under planlegging i Flåm sentrum i Aurland kommune. Per dags dato så vet jeg ikke så mye om prosjektet, men jeg kan si at det har blitt avholdt en arkitektkonkurranse for utformingen av bygget som ble avgjort i mai. Det er selskapet Flåm AS som står bak planene og Sogn Avis skriver at det jobbes mot å få bygget ferdigstilt til 2021. 

Jeg synes det ser ut som et spennende prosjekt og jeg vil prøver å holde emnet her oppdatert i takt med at jeg finner mer informasjon om planene.

Sogn Avis sin artikkel om mathallsplanene.

Lokaliseringen av Flåm på kartet.

SvarSitat
Publisert : 23. juni 2019 18:43
Page 3 / 3
  
Jobber

Please Logg inn or Register