Varsler
Fjern alle varsler

Norge Byutvikling og byggeprosjekter i mindre byer og tettsteder

Side 5 / 12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen dronebilder fra prosjektet Holmestrand Brygge som er under bygging i Holmestrand sentrum. Prosjektet består av et kvartal med rundt 80 boliger fordelt på tre bygg. Det er tegnet av Asplan Viak.

Bildene ble publisert på Facebook-siden til Holmestrand utvikling, utbyggeren bak prosjektet, den 29. februar. De viser byggearbeidene fra en del nye vinkler. Vi kan se at de har kommet et godt stykke på råbygget på bygget i nord og bygget i sør, mens de fortsatt ikke har startet på det 8 etasjers høye bygget i nord.

Bildene ble funnet her på Facebook.

En illustrasjon av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mars 2020 22:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er bolig- og næringsprosjektet Kirkegata 7 som er planlagt bygget i sentrum av Mo i Rana. Prosjektet vil bli bygget på hjørnet der Kirkegata møter Fridtjof Nansens gate. Eiendommen er i dag en åpen parkeringsplass. 

Prosjektet består av et nybygg på seks etasjer. I første etasje er det næring og de øvrige etasjene er avsatt til boliger. Prosjektet inneholder i alt 36 nye leiligheter. Reguleringsplanen ble godkjent av kommunestyret i Rana kommune i juni i 2018, mens salget av leilighetene startet i slutten av februar i år. 

Prosjektet er tegnet av Arkplan arkitektkontor. Utbygger er Helgeland bolig. 

Selv om jeg anser det som positivt at man tetter slike åpne hull i sentrum, så skulle jeg ønske man hadde lagt mer vekt på utformingen og materialene brukt i prosjektet. Dagens planer fremstår ganske billige.

Illustrasjonene ble funnet på Kirkegata 7s hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2020 13:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om boligprosjektet Trebyen i Rådhusgaten 27 i Jørpeland. Prosjektet vil dekke østre halvdel av kvartalet som avgrenses Stålverksvegen, Rådhusgaten og Nedre Barkvedvegen i Jørpeland sentrum. Dette er for øvrig samme kvartal som Frelsesarmeen Jørpeland holder til i.

Trebyen består av seks bygg med til sammen 58 leiligheter. Byggene er dandert slik at de danner et halv-lukket kvartal rundt en skjermet bakgård. Hvert av byggene har fem etasjer og saltak. Fasadene er utført med stående trekledning.

Prosjektet er tegnet av Alliance arkitekter. Det var salgsstart i dag for de 24 leilighetene i de to første byggene, bygg A og B.

Selv om de har hatt en særdeles dårlig timing for start på salget, så synes jeg det virker som et ganske fint prosjekt.

Prosjektets nettside hvor illustrasjonene ble funnet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mars 2020 13:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er prosjektet Blomsterfabrikken i Tvedestrand. Prosjektet skal bygges på en hjørneiendommen som dekker adressene Hovedgata 44 og Arne Garborgs vei 2, midt i sentrum av Tvedestrand. 

Hjørnet er i dag bebygget med et eldre trehus. Trehuset anses imidlertid å være i så dårlig forfatning og har  gjennomgått for mange endringer, til å rettferdiggjøre en bevaring. Isteden ønskes det å rive dagens bygning for å erstatte det med et nybygg oppført i tradisjonell stil; Den eksponerte fasaden på hjørnet Hovedgata/Arne Garborgs vei vil få en utforming som er inspirert av det opprinnelig bygget. Det vil bli et legesenter i andre etasje, to leiligheter i tredje etasje og næring ut mot gatene i første etasje.

Bygget er tegnet av den lokale arkitekten Atle Goutbeek. Planene ble behandlet og godkjent i plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune på tirsdag denne uken.

Jeg synes det ser ut som et ganske fint prosjekt. Det eneste jeg er skeptisk til er hva som ser ut som en veldig høy betongmur ved bygningsvolumet i bakkant.

Dagens bygg: 

Saksdokumentene fra tirsdagens møte.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. mars 2020 14:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er mulighetsstudiene for utviklingen av Holmestrand Nord. Området er på rundt 100 daa og ligger ved den nordre utgangen på Holmestrand stasjon. Det skal utvikles i et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bane NOR Eiendom og Holmestrand kommune. 

Tre arkitektteam har blitt invitert til å komme med sine forslag til hvordan området kan utvikles. Forslagetene har blitt vist frem til publikum i perioden 4. til 13. mars. Kommunen vil nå gå sammen med fylkeskommunen, for å utarbeide en felles plan for utviklingen av områdene basert på forslagene og de innsendte tilbakemeldingene.

Teamet bestående av A-lab arkitekter i samarbeid med Urban Creators med sitt forslag "Den aktive og engasjerte byen":

Teamet bestående av DRMA i samarbeid med Asplan Viak med sitt forslag “Naturbyen”:

Teamet bestående av Dyrvik arkitekter i samarbeid med Pir II, Rambøll og Vista Analyse med sitt forslag “Den produktive byen”:

Du kan lese mer om forslagene på nettsiden til Holmestrand kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mars 2020 15:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av Citygården og Hotellkvartalet i Hønefoss i Ringerike kommune. Området ligger der Kirkegata møter Kongens gate i Hønefoss sentrum. Hotellet Scandic Hønefoss ligger i et fem etasjer bygg mot krysset. Ellers inneholder området et næringsbygg på én etasje og en parkeringsplass.

Det ønskes å erstatte næringsbygget og parkeringsarealet med to nye bygg på henholdsvis seks og åtte etasjer. Bygget på parkeringsplassen er tenkt som en utvidelse av hotellet med rundt 100 til 120 nye rom, og vil bli bli koblet sammen med dagens hotellbygg via en passasje i glass. Det andre bygget er tenkt å inneholde en blanding av kontorarealer og boliger.

Prosjektet er tegnet av Link Arkitektur. Det ble varslet oppstart av reguleringsprosessen tidligere i år. 

Kunngjøringsannonsen finnes her på Ringerike kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. mars 2020 14:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt boligprosjekt i Glommengata 3 i Kongsvinger. Glommengata ligger på samme side av Glomma som Kongsvinger stasjon og eiendommen brukes i dag som parkeringsplass. Prosjektet inneholder 39 nye leiligheter. Planen er å starte salget av leilighetene i løpet våren/sommeren i år. Utbygger er selskapet Ø.M. Fjeld Utvikling. 

Jeg synes det ser ganske billig ut og som om det ikke har blitt lagt mye vekt på utformingen av prosjektet.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mars 2020 20:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det oppdaterte forslaget for utbyggingen av Sentrumskvartalet eller St-gården i Orkanger sentrum. Eiendommen ligger der  J.O.Rømmesmos vei møter Orkdalsveien. Prosjektet inneholder rundt 30 nye leiligheter og med næringsarealer i første etasje. Utformingen av prosjektet har blitt noe endret siden sist det ble presentert, og prosjektet har tre til fire etasjer med flate tak. 

Planene er utarbeidet av Norconsult og de ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist til satt til den 6. juni for å komme med merknader.  

Jeg synes den tidligere utformingen var langt mer vellykket.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Orkangen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2020 18:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for et nytt prosjekt i Vennesla sentrum. Prosjektet er planlagt på eiendommen som ligger rett over gaten for Atrium Vennesla, som ble presentert tidligere her i tråden. Det står to bygg på eiendommen i dag, men området preges ellers av store asfalterte flater. 

Det foreslås nå å rive dagens bygg for å erstatte den med leilighetsbebyggelse med næring i første etasjen. Den nye bebyggelsen er planlagt med tre fulle etasje og én tilbaketrukket toppetasje. Prosjektet er tenkt å inneholde 40 nye leiligheter.

Det er tegnet av Kristiansand-baserte Eno arkitekter.

Artikkel i Fædrelandsvennen angående planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2020 13:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt i Henningsvær i Vågan kommune, som er et fiskevær som ligger på en øygruppe i Lofoten. Prosjektet består av to leilighetsbygg på tre etasjer og med saltak. Det er tenkt bygget langs bryggekanten i Henningsvær “sentrum”. 

Prosjektet er tegnet av Lund Hagem arkitekter.

Artikkel om planene i lokalavisen Våganavisa.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. april 2020 13:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt prosjekt kalt Torggården som er under utvikling i Skiptvet. Prosjektet baserer seg på reguleringsplanen for de sentrale områdene i Meieribyen som ble presentert her i fjor. Torggården vil bli bygget ved det fremtidige torget innenfor området, som er planlagt etablert der Brekkeveien møter fylkesvei 115.

Selve prosjektet består av en ny bebyggelse som er delt inn i tre distinkte bygg med forskjellig utforming: Et tårnbygg med syv etasjer som er plassert langs fylkesvei 115, og to mindre bygg på fem etasjer som er plassert langs Brekkeveien. Byggene vil inneholde en blanding av 28 omsorgsboliger, et dusin ordinære leiligheter, et nytt bibliotek og kulturhus i første etasje ut mot torget, og et antall forretninger. 

Kommunen har inngått avtale med selskapet om Skiptvet Sentrumsutvikling AS om salget av eiendommen, for å muliggjøre byggingen av Torggården-prosjektet. Prosjektet har så blitt videreutviklet i et samarbeid mellom MAD arkitekter og Veidekke. Planen er å starte byggingen av prosjektet i løpet av senhøsten i år. 

Jeg synes det ser svært lovende ut og jeg tror det vil bli et flott område om det endelige resultatet samsvarer med disse illustrasjonene.

Fasade mot Brekkeveien/syd:

Fasade mot fylkesveie 115/øst:

Fasade mot vest:

Dokumentene på nettsiden til Skiptvet kommune.

Artikkel om planene i lokalavisen Smaalanenes Avis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2020 18:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene er nå i gang med prosjektet Tangvall Arena i Tangvall i Søgne kommune. Prosjektet består av fire punkthus plasser over et felles podium. Podiumet inneholder et kjøpesenter, mens byggene over inneholder kontorarealer og 64 leiligheter.

Bildet her ble publisert i Fædrelandsvennen for et par dager siden. Som vi kan se har den tidligere bebyggelsen blitt jevnet med jorden og området ser nå ut til å snart være ferdig utgravd. 

Bildet er lånt fra denne artikkelen.

To illustrasjoner av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mai 2020 20:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å utvikle Avisgata 4 i Svolvær i Vågan kommune. Eiendommen består av et kvartal som avgrenses av Avisgata mot sør, Sjøgata mot vest og Fiskergata mot øst. Det står et eldre kontorbygg i det sørøstlige hjørnet av eiendommen og det ligger en liten lommepark kalt Havneparken i den nordlige enden, mens resten av planområdet består av en ubebygd parkeringsplass. 

Planinitiativet legger opp til en komplementering av kvartalet gjennom en ny bebyggelse plassert mot vest og nord, slik at de sammen danner et lukket kvartal. Bebyggelsen er planlagt med 6 etasjer og er tenkt å inneholde en kombinasjon av hotell, næring, bevertning og boliger. Det er per dags dato kun publisert noen volumstudier av prosjektet, men jeg vil oppdatere etterhvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Planene er utarbeidet av Oslo.Works på vegne av Norges Råfisklag.

Saksgangen kan følges her.

Artikkel om planene i Våganavisa.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2020 20:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå blitt presentert planer for utviklingen av adressen Almenningen 1 Nordfjordeid i Stad kommune. Eiendommen ligger mellom Sjøgata og Eidsgata i sentrum, og rett på bryggekanten ut mot fjorden. Eid lensmannskontor holder til her i dag. 

Det ønskes nå å utvikle eiendommen med et nybygg. Informasjonen om prosjektet er gjemt bak en betalingsmur, men i ut i fra hva jeg kan se så ser det ut til å inneholde en blanding av næring i de to første etasjene og leiligheter i etasjen over. Slik jeg skjønner er prosjektet tenkt bygget i to faser, der de to første etasjene vil bli bygget først.

Bygget er tegnet av arkitekt Vicente Ferrando og utbygger Kvernevik Eiendom. 

Jeg synes det ser ut som en betydelig oppgradering fra dagens situasjon.

Artikkel i lokalavisen Fjordenes Tidende.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2020 16:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Vennesla har nå vedtatt reguleringsplanen for Atrium Vennesla, som ble presentert tidligere her i tråden i fjor. Prosjektet inneholder et nytt kjøpesenter med tre nye leilighetsbygg over. Det vil inneholde rundt  4700 kvadratmeter med næring og 70 nye leiligheter.  Prosjektet vil bli bygget på det som er kjent som  BS 14 og felt BS 15 i områdereguleringen for Vennesla Sentrum Nord.

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Amb arkitekter på vegne av utbygger Svendsengruppen.

Artikkel i lokalavisen Vennesla Tidende om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2020 16:46
Side 5 / 12