Varsler
Fjern alle varsler

Mindre byer og tettsteder | Byutvikling og byggeprosjekter  

Side 9 / 9
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av det nye bolig- og næringsprosjekt i Brønnøysund sentrum. Prosjektet blir nå markedsført under navnet Sentrum Panorama. Det har adresse Storgata 68 og vil erstatte bygget hvor Lokalmatbutikken holder til i dag. Prosjektet inneholder 12 leiligheter og et næringslokale i første etasje. 

Jeg synes det ser ganske stygt ut for å være ærlig. 

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Publisert : 21. oktober 2020 23:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arbeidene er nå i gang med byggingen av prosjektet Stasjonsgården i Bø i Telemark. Prosjektet ligger i Stajonsvegen og kun et steinkast unna Bø jernbanestasjon. Det består av to bygningsvolumer på henholdsvis tre og to etasjer som er satt over en felles sokkel/base. Basen inneholder 800 kvadratmeter med næringsarealer og er til sammen 18 leiligheter i etasjene over. Bygget vil få fasader med utstrakt bruk av treverk og det er planlagt å stå ferdig til sommeren neste år.

Prosjektet er tegnet av Norsjø arkitekter.

Råbygget har startet å reise seg:

Bildene ble funnet i denne pressemeldingen fra PEAB.

SvarSitat
Publisert : 26. oktober 2020 22:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Holmestrand kommune har valgt å gå videre med Dyrvik Arkitekter, Pir II, Rambøll og Vista Analyse for å lage en ny byarealstrategi for Holmestrand sentrum. Dyrvik og co var et tre team som deltok i en konkurranse om utformingen av Holmestrand Nord tidligere i år. De andre to teamene bestod av  A-lab arkitekter sammen med Urban Creators og DRMA sammen med Asplan Viak.

En illustrasjon av Dyrvik-teamet sitt forslag:

Kilde.

SvarSitat
Publisert : 27. oktober 2020 21:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av den nye Eilert Sundt videregående skole i Farsund sentrum. Skolen vil bli fordelt på to bygg plassert på hver sin side av Theis Lundegaard gate. Skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart neste år. Prosjektet er tegnet av Rambøll. 

Dette bildet ble publisert for seks dager siden og vi kan nå begynne å få et inntrykk av hvordan ett av byggene vil fremstå; Vi kan se takformen tydelig og deler av fasadekledningen har blitt montert opp. Jeg synes det ser lovende ut.

Bildet ble funnet her.

En illustrasjon av prosjektet:

SvarSitat
Publisert : 28. oktober 2020 22:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nylig blitt presentert planer for et nytt boligprosjektet i Honningsvåg sentrum. Prosjektet har blitt gitt navnet Vannkanten og det er planlagt bygget på en ny utfylling langs Sjøgata. Prosjektet er planlagt å inneholde et sted mellom 17 og 21 leiligheter og vil være på fem etasjer på det høyeste. Det er selskapet Fjæraveien AS som står bak planene og de har nettopp blitt sendt over til Nordkapp kommune for behandling.

Artikkel på nettsiden til Radio Nordkapp.

SvarSitat
Publisert : 8. november 2020 22:52
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt som er planlagt bygget i Bioddgaten 2-4 i Grimstad. Adressen ligger helt nede ved havnebassenget i Grimstad sentrum og den brukes i dag til parkering. 

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av kommunen i 2018. Den åpner opp for byggingen av ny bebyggelse med rundt 18 til 20 leiligheter. I reguleringsbestemmelse er det satt krav om prosjektet skal ha en utforming som tilpasses lokal byggeskikk og med volumer tilpasset skalaen i det historiske Grimstad. Fasadene skal være i tre, mens takene skal kles med rød takstein. Forutenom leilighetsprosjektet, så inneholder planene og en ny offentlig strand som er planlagt opparbeidet ved siden av den nye bebyggelsen. 

Det har nylig blitt sendt inn søknad om en mindre endring av de godkjente planene i forkant av innsendelse av søknad om igangsettelsestillatelse. 

Prosjektet er tegnet av sivilarkitekt Paal Malde. 

Jeg synes det ser ut som en fint prosjekt som er godt tilpasse tbyen og nå jeg tror vil gi området et skikkelig løft. '

Dagens situasjon:

Prosjektet (fra planforslaget):

SvarSitat
Publisert : 10. november 2020 23:46
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Narvik kommune har nylig innvilget rammetillatelse for rivingen av dagens bygg og oppføring av en ny bygård i Dronningens gate 44 i Narvik sentrum. Dagens bygg er kjent under navnet Mimergården og ligger på hjørnet der Mimerbakken krysser Dronningens gate.Nybygget vil bli på seks etasjer. Det vil ha forretnings- og kontorlokaler i første etasje og 20 leiligheter i etasjene over. 

Prosjektet er tegnet av ENO arkitekter.

Saksmappen med rammetillatelsen på nettsiden til Narvik kommune.

SvarSitat
Publisert : 19. november 2020 23:09
KvikHalden
(@kvikhalden)
Aktiv bruker

Fra Storgata i Rakkestad :

 

 

2020-11-23_05-02-02

 

 

 

2020-11-23_05-01-54

SvarSitat
Publisert : 23. november 2020 21:03
Fredrik og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To illustrasjoner som viser en mulighetsstudie som har blitt laget for et nytt bygg med hotell, boliger og kontorarealer i Stryn. Visjonen/prosjektet har fått navnet Lindekvartelt og er foreslått lagt nede ved Strynselvas bredder. Bygget er tenkt oppført i massivtre og med et samlet areal på 9 000 kvadratmeter.

Mulighetsstudien ble utarbeidet av arkitektkontoret Stadsutviklaren på oppgrag fra selskapet Stryn House Apartment Hotel.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 24. november 2020 23:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par nye illustrasjoner av det Lund Hagem-tegnede prosjektet i Henningsvær.

Prosjektet er tenkt bygget på en tomt som ligger bak den lokale Joker-butikken. Det stod tidligere et fiskebruk her, men det gikk tapt i en brann i 2004. Prosjektet består av tre bygg på tre etasjer plassert over en felles base. Byggene vil i alt inneholde ni fritidsleiligheter. Arkitekturen er inspirert av de lokale bygningsmiljøene med saltak og klar og variert fargebruk.

Planen er at byggestart skal være til neste år og det vil da ta rundt ett år før byggene står ferdige. Utbygger er LoVe eiendom.

Jeg synes det ser ut som et fint lite prosjekt.

Artikkel i Lofotposten.

SvarSitat
Publisert : 25. november 2020 12:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra arbeidene med byggingen av det nye kommunehuset i Modalen kommune. Kommunehuset bygges i "sentrum" av tettstedet Mo. Bygget er tegnet av HRTB arkitekter.

Bildet her er lånt fra en artikkel i lokalavisen Hordaland. Vi kan se stålkonstruksjonen til bygget er i ferd med å komme på plass. I tillegg inneholder artikkelen en ny og oppdatert illustrasjon av prosjektet. 

Den nye illustrasjonen:

Artikkelen.

SvarSitat
Publisert : 25. november 2020 17:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Mad arkitekter presenterte for et par dager siden planer for ombyggingen av et tidligere frukt- og kjølelager i Aurlandsvangen.

Lageret er planlagt bygget om til å bli et nytt opplevelsessenter dedikert til formidle informasjon og opplevelser rundt Nærøyfjorden, som er oppført som en del av verdensarven på UNESCOS lister. De foreslår å bygge på et nytt tilbygg i glass og tre utenpå dagens bygningskropp i betong. Tilbygget er tenkt å inneholde en kafé og restaurant, mens de forskjellige utstillingene vil være i betongkroppen. Byggets kjelleretasje vil inneholde produksjon og salg av lokale landbruksprodukter.

Planene har blitt utarbeidet på oppdrag fra firmaet Aurland kjøle- og fruktlager AS.

Illustrasjonene ble funnet her på Facebook-siden til Mad arkitketer.

Lageret slik det fremstår i dag:

SvarSitat
Publisert : 25. november 2020 21:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av ny bygård som er under bygging i sentrum av Rjukan. Bygget har adresse Sam Eydes gate 95 og bygges på en tomt som ligger klemt mellom Sam Eyes gate og Storgata.  Det erstattet et eldre bygg som ble rammet av en brann i 2018. Bygget var på ca samme størrelse og var kledd med eternittplater. 

Nybygget vil inneholde en kombinasjon av leiligheter med næringsarealer i første  etasje. Det er tegnet av arkitekten Søndergaard Rickfeldt. 

Bildet lbe funnet i denne artikkelen i Rjukan Arbeiderblad.

Et bilde av det tidligere bygget:

SvarSitat
Publisert : 30. november 2020 23:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg som er planlagt bygget i Storgata 33-35 i Kongsvinger. Eiendommen ligger mellom det såkalte Kobbl-bygget og Studenthuset og er i dag bebygget med en enebolig på to etasjer. Det nye leilighetsbygget er på fire etasjer og er planlagt med fasader kledd med trepanel. I første etasje er det et butikklokale, mens det er ti leiligheter i de tre etasjene over.

Bygget er tegnet av arkitekt Anders Bjerke i AB3D .

Jeg er ikke spesielt imponert over arkitekturen på nybygget ...

Artikkel i lokalavisen Glåmsdalen.

SvarSitat
Publisert : 1. desember 2020 00:07
Side 9 / 9