Varsler
Fjern alle varsler

Moss Områdeutvikling | Verket

Side 1 / 5
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående utbyggingen av områdeprosjektet Verket i Moss. 

Verket kjennetegnes av sin lange industrihistorie. Nærheten til Mosseelva med fossen og den gamle hovedveien mot Oslo gjorde eiendommen ettertraktet og Moss jernverk etablerte seg her på starten av 1700-tallet. Vanskeligere konkurranseforhold utover 1800-tallet gjorde at det ble stadig vanskeligere å drive jernverket lønnsomt og det ble til slutt lagt ned i 1873. Området ble tatt over av konsernet M. Peterson & Søn, som bygde en cellulosefabrikk på eiendommen Anlegget var i drift frem til 2012. 

I tidsrommet mellom 2012 og 2014 så ble gjennomgått tre forskjellige runder med mulighetsstudier som prøvde å kartlegge mulighetene ved Verket. Med bakgrunn i studiene ble det avholdt en parallelloppdrag for første byggetrinn innenfor området i årsskiftet 2014-2015. Arkitektene ble og bedt om å vurdere videre utbyggingen av de nærliggende områdene. Mad, A-lab og Niels Torp Arkitekter leverte hvert sitt løsningsforslag. I etterkant av oppdraget ble det besluttet å gå videre med en bearbeidet versjon av bidragene fra Mad og A-lab i utformingen av planforslaget. Det har i ettertid blitt avholdt parallelloppdrag for utviklingen av de neste byggetrinnene.

I prosjektet er områdene nærmest Mosseelva er tenkt utviklet til en fortsettelse av Moss sentrum mens det lengre nord legges opp til rene boligområder. Det er lagt 5 langsgående forbindelser av ulik utformelse og bruk (slik som strandpromenade eller kollektivgate) gjennom området og knytter boligdelen i nord sammen med sentrum i sør. De krysses av tverrgående forbindelser som skaper forbindelser ned mot fjorden. Slik får man et finmasket gatenett som definerer bystrukturen i prosjektet. Byrommene vil ha variere i størelse og vil ha en mer intim karakter i de sentrale områdene, langs det som blir kalt Verkets kulturhistoriske akse, mens de vil åpne seg opp mot sjøen. Det vil og bli etablert parkarealer langs Mosseelva og ut mot sjøen på Rabben.

Området har et samlet utbyggingsareal på et sted mellom 245 000 m2 og 278 000 m2, som avhenger av de endelige løsningene som velges. Sentrumsområdene i sør vil ha en generell høyere utnyttelse enn boligområdene i nord. Delfeltene med høyest tetthet vil ha en utnyttelsesgrad på 350%, mens utnyttelsesgraden er på 70% innenfor områdene med lavest tetthet. Reguleringsplanen åpner for 13 etasjer på det høyeste.

Reguleringsplanen for Verket ble utarbeidet av Asplan Viak. Området blir utviklet av Höegh Eiendom.

En tegning som viser viktige akser og byrom i prosjektet:

En situasjonsplan:

Sitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 22:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av utbyggingsplanene. 

'

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 23:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder av byggeplassen lånt fra en annonse hos Privatmegleren. Toppen av det venstre hjørnebygget ser ganske billig ut, men det virker som gaten mellom byggene vil bli ganske så lun og koselig.

https://privatmegleren.no/moss/116180204/verket-moss-urban-3-roms-selveierleilighet-i-ny-bydel-venter-p-deg-salg-av-kontraktsposisjon

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. desember 2018 12:39
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et Oslo-firma har visstnok kjøpt nabotomten til Verket-utbyggningen rett over elva. Jeg vil bli veldig overrasket om vi ikke ser et utviklingsprosjekt på denne eiendommen i fremtiden nå.

Jeg tror det er en eiendom som har utrolig stort potensial om man utvikler det riktig. 🙂 

https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss/oslofirma-sikret-seg-gamle-moss-bryggeri-og-fikk-millionavslag/s/5-67-748047

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2018 22:06
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oppdatering fra byggeplassen. Tårnet til venstre ser ganske billig ut da, men teglbygget som er tårnets "base" ble faktisk ganske fin. 

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. januar 2019 15:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder fra byggingen av boligdelen ut mot Mosseelva som snart står ferdig. Dette byggetrinnet er gitt navnet Støperiet og det er tegnet av A-lab.

Jeg synes de franske balkongene i tre er en veldig fin detalj. 

Bildene er lånt fra A-lab sin facebook-side:>

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mars 2019 23:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bildet fint bilde fra Instagram som viser det sentral torget/kulturplassen med de første ferdigstilte byggetrinnene i bakkant.

Jeg synes den diagonale "hovedgaten" har fått et veldig fint og urbant uttrykk. Jeg vil faktisk strekke meg så langt å si at det kanskje er den mest urbane nye gatestrekningen som så langt har blitt ferdigstilt i Østfold fylke.

Instagram-kilden til bildet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2019 20:26
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered
Publisert av: Fredrik

Et Oslo-firma har visstnok kjøpt nabotomten til Verket-utbyggningen rett over elva. Jeg vil bli veldig overrasket om vi ikke ser et utviklingsprosjekt på denne eiendommen i fremtiden nå.

Jeg tror det er en eiendom som har utrolig stort potensial om man utvikler det riktig. 🙂 

https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss/oslofirma-sikret-seg-gamle-moss-bryggeri-og-fikk-millionavslag/s/5-67-748047

Her er et bilde tatt inn i bakgården 27.04, med et av nybyggene under oppføring i bakgrunnen. Liten tvil om denne tomten har stort potensial om man klarer å benytte seg av, og videreutvikle den eksisterende bygningsmassen. Også et perfekt sted å lage en ekstra snarvei, med en ny gangbro over Mosseelva.

SvarSitat
Publisert : 29. april 2019 19:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det kan i den sammenhengen bli nevnt at Element arkitekter ser nå ut til å være i gang med et prosjekt for den eiendommen. De har enda ikke publisert noen illustrasjoner eller informasjon om prosjektet på nettsiden dems, men det ligger under oversikten over pågånde prosjekter på med navnet Moss Bryggeri. Jeg vil prøve å holde et øye med både kommunens og arkitektene sine nettsider for når mer informasjon blir publisert. 

https://www.element.no/drawing-board

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2019 20:44
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok en tur innom verket i dag. Jeg må si jeg var ganske imponert over hvor flott og urbant det ga inntryk av å være.

Først et bilde fra Kulturplassen, som er lagt opp som områdets sentrale torg og møteplass. Verket har koblinger til Moss sentrum gjennom en gangbro fra denne plassen. 

Hele området ligger tett på Mosseelva, men elva har til tross det en litt røft og uflidd fremtredelse. Elva kan sånn sett minne litt om deler av Akerselva i Oslo og begge har også en imporende industriell fortid å vise til. 

Det er lagt opp til aktive fasader med næring i første etasje ut mot Kulturplassen. I det såkalte Støperikvartalet (til venstre) har inngagene til næringsarealene blitt markert med karmer i betong, et estetisk triks som jeg synes fungerer svært godt. 

Det var etablert en tursti llangsmed med Mosselva. 

Kvartalet har preg av en litt lettere form for urbanitet på denne siden med blant annet forhager for beboerne. De første beboerne så for øvrig ut til å ha flyttet inn allerede. 

En titt på bakgården til kvartalet. Området fremstod som ganske goldt akkurat nå, men jeg regner med at tanken er at det vil komme noe forplantning og annen vegetasjon her etterhvert. Vi  kan allerede ane spor etter blomsterbedd langs veggene. 

Området byr på interesante vinkler og relativt høy tetthet, i hvert fall sammenlignet med de fleste andre steder i Moss. 

Og slik ser da inngangspartiet på første bygg i Støperikvartalet. Dette bygget er også kjent under navnet Verksbygg Nova. Igjen så ser vi tegn til at beboere har startet å flytte inn i området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 00:19
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her ser vi Verksbygg Nova fra en annen vinkel. Den historiske Møllebyen kan så vidt kimtes i bakgrunnen. Gatebelegget er enda ikke ferdiglagt.

Her tar vi titt i motsatt retning ned den diagonale gata som går gjennom området. Byggene som oppføres til venstre har blitt gitt navnet Diagonalrekken og tilhører også Støperikvartalet. Hele dette kvartalet er tegnet av A-lab. 

Deler av fasaden på enkelte av byggene er allerede synlig. Her ser du hvordan tegl som er brukt på andre bygg i rekken.

Dette bildet viser vestre ende på Diagonalrekken. 

Et byrom som er under opparbeidelse mellom Skatteetatens sine nye kontorer og Verket scene. Gaten manglet dessverre enda trær og vegetasjon, noe som gjorde at den virket litt grå og trist akkurat nå.

I gikk deretter ned til de nordre delene av Verket-området. Utviklingen av disse områdene har enda ikke startet. Det industribygget du ser her er kalt M6. Jeg må si jeg ble ganske imponert over skalaen på det; Det ser nesten litt Amerikansk ut. 

Jeg tror dette området har stort potensial til å videreføre kvalitene fra Verket når jernbanelinjen blir lagt om. Jernbanen fungerer dessverre som en barriere der den ligger i dag. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 00:32
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Supert, takk! 🙂 Var innom så vidt selv for et par uker siden og likte spesielt hvordan Verket synes som et naturlig fortsettelse, men mer moderne del,  av Møllebyen. Var som å lese en oppskrift på god byutvikling laget av Richard Florida og Jane Jacobs.

 

SvarSitat
Publisert : 17. mai 2019 18:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ja, jeg likte virkelig dette området. Jeg synes dette har endt opp langt bedre enn Hasle i Oslo fra samme utvikler. 

Det som blir spennende å se er hvorvidt man greier å videreføre de urbane kvalitetene i de neste byggetrinnene som panlegges. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 19:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om den pågående detaljreguleringen for områdene Bk1A og Bk2A i områdeplanen for Verket-utbyggingen. Forslaget til detaljregulering legger opp til å bygge 298 nye boliger fordelt på 11 enkeltstående bygg, et hotell på tomten nærmest Mosseelva samt opparbeidelsen av offentlige byrom langs sjøpromenaden og en olkepark på Rabben. Plangrepet i forslaget baserer seg på bidragene fra et parallelloppdrag som ble avholdt i 2013 mellom arkitektkontorene Lund Hagem, LPO og Ghilardi + Hellsten.

Det er tenkt at området skal utvikles som tre byggetrin. Første byggetrin nærmest Moss sentrum og Støperietkvartalet er tenkt ferdigstilt i 2021, andre byggetrin videre lopp langs sjøpromenaden er tenkt ferdigstilt i 2024 mens siste byggetrin avhenger av når jernbanelinjen forsvinner.

Statens Vegvesen har sendt inn innsigelse til planforslaget og kommunen vil ikke fatte et vedtak før den er avklart. Innsigelsen går på om veinettet i området er dimensjonert for mer-trafikken som utbyggingen vil føre med seg. Partene var på meklingsmøte hos Folkesmannen i Oslo og Viken i mars i år, men det er ikke lagt ut noe møtereferat i saksmappen til prosjektet så jeg vet ikke hvordan det gikk.

Saksmappen til prosjektet på Moss kommune sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mai 2019 01:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

TV2s God Morgen Norge har tatt seg en tur til Verket i Moss og. Innslaget er mest snakking og promotering av området og byen, men det har noen fine dronebilder av deler av området halvveis inn i vidoen.

Innslaget kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 17:45
Side 1 / 5