Varsler
Fjern alle varsler

Moss | Områdeutvikling | Verket  

Page 2 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra Verket lånt fra en boligannonse hos Privatmegleren. Vi kan nå se at fasadene i den såkalte Diagonalrekken i Støperikvartalet har kommet til syne, men bildene fokuserer dessverre ikke på disse byggene. Jeg har prøvde å søke for å se om jeg kunne finne andre oppdaterte bilder derifra, men uten hell så langt. Jeg må nok ta meg en ny tur ned dit snart om jeg skal ha håp om å få vist hvordan disse byggene ble.

Boligannonsen bildene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 11. juli 2019 15:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Verket-området i dag for å ta en titt på hvordan de nå avdukede fasadene på Støperikvartalet hadde blitt. Det er blitt gjort en del endringer sammenlignet med illustrasjonene presentert på forrige side, men jeg synes likevel det endelige resultatet har blitt svært bra.

Her begynner man å få en følelse av hvordan den fremtidige gaten med det Mad-tegnende Ankers Hus på den andre siden vil bli.

Det er lagt opp til aktive fasader ut mot gaten i førsteetasje, men det gjenstår enda litt arbeid før næringsarealene er klare til bruk.

Jeg liker svært godt hvor varierte byggene er i denne fasaderekken.

Jeg vet ikke hvor godt det kommer frem, men enkelt av byggene hadde slike tegl-relieffer over inngangen. Jeg synes det var en fin detalj som gir prosjektet en flott kvalitetsfølelse.

Deler av gaten er fortsatt sperret av for publikum. Jeg liker for øvrig godt den grønnfargen som har brukt på noen av fasaden.

Så ser vi tilbake ned gaten igjen. Det høye bygget i enden har blitt gitt navnet Verksbygg Nova. 

SvarSitat
Publisert : 15. juli 2019 21:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Så en titt på bakgården til Diagonalrekken og resten av Støperikvartalet.

Det hvite bygget i enden blir referert til som bygg C på hjemmesiden til Støperikvartalet. 

Slik ser bakgårdsfasadene ut på Diagonalrekken. Jeg synes den representerer et godt eksempel på hvordan man kan lage fine og varierte fasaderekker.

En gang/smug mellom det hvite bygg C og det ferdigstilte bygg B2.

Dette er bygg C igjen og det viser hjørnet mot Mosseelva og fjorden.

SvarSitat
Publisert : 15. juli 2019 22:04
Mikael likte
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Dette begynner å se virkelig bra ut ja.

SvarSitat
Publisert : 17. juli 2019 23:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet oppstart for detaljreguleringen av feltene Bk2B, Bk2C og B3C m.m. innenfor områdeplanen for Verket. Dette er området nedenfor den gamle Konvensjonsgården fra 1756 og legger rett nord for første byggetrinn. Utbygger er igjen Höegh Eiendom. Fagkynding er Asplan Viak og det er de som håndterer saksgangen opp mot Moss kommune.

I forkant av reguleringsarbeidene så har det blitt avholdt et parallelloppdrag der fire arkitektkontor deltok med sine forslag til hvordan området kunne bli utviklet til en integrert del av Verket. I oppgradert så ble lagt spesielt vekt på å få til koblinger mellom de enkelte delområdene og mot omgivelsene rundt, utformingen av V1/ Bernt Ankers gate, utformingen av tverrforbindelsene mellom sjøfronten og Verket, og legge opp til en trinnvis utbygging som reduserte de negative konsekvensene for de etablerte i området for å nevne noe. Høyder, formål og utnyttelsesgrad var gitt i områdereguleringsplanen. 

Etter en evaluering ble tre av teamene, bestående av henholdsvis Transborder, AART og SAHAA, bedt om å bearbeide forslagene og jobbe mot å skape en helhetlig plan som skal fungere som grunnlag for detaljreguleringen av området. Forslagene kan sees i sin helhet her. Tanken er så å optimalisere planene basert på innspill og føringer som kommer frem i løpet av reguleringsprosessen. Höegh Eiendoms ambisjoner er at første byggetrinn skal kunne ferdigstilles i 2022 

Jeg synes de presenterte skissene ser svært lovende ut og det ser ut til at man velger å bygge videre urbane kvalitetene til første byggetrinn. Det eneste jeg tror kan kanskje bli et problem er koblinger fra dette nye området og mot den gamle bebyggelsen langs gaten med navn Verket.

Illustrasjoner av delområde Bk2B og Bk2C. Disse illustrasjonene viser team Transborder sitt forslag og det er det som foreslås å legges til grunn for utviklingen av disse områdene.

 

Illustrasjoner av delområde Bk3C, det er området som ligger lengst nord. Disse illustrasjonene viser team SAHAA sitt forslag og det er det som foreslås å legges til grunn for utviklingen av dette området.

Kunngjøringsannonsen med relevante dokumenter på Moss kommune sin nettside.

SvarSitat
Publisert : 12. september 2019 00:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen  flere bilder av det siste byggetrinnet i Støperikvartalet, som jeg var å besøkte tidligere i år. Bildene er lånt fra Instagram-kontoen til A-lab architects, arkitektkontoret bak prosjektet.

'

Kilde til bildene.

SvarSitat
Publisert : 2. oktober 2019 23:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt bilde av siste byggetrinnet av Støperikvartalet som ble vist i forrige innlegg. Her ser vi den ferdige fasaden mot gårdsrommet. 

En ting jeg skulle ønske var at det ble brukt mer natur- eller brostein og mindre asfalterte flater rundt byggene.

Bildet er lånt fra denne annonsen.

SvarSitat
Publisert : 17. oktober 2019 19:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt startet å avertere for neste byggetrinn av Verket, som er felt Bk1A og Bk2A innenfor områdeplanen. Byggetrinnet blir markedsført under navnet Verket Brygge og vil ligge langs strandpromenaden ned mot Mossesundet. Reguleringsplanen for feltene inneholder 298 leiligheter, men kun 51 av dem er byggetrinnet som det nå blir avertert for. Prosjektet inneholder ellers et nytt hotell og en ny offentlig park med tilhørende strand på Rabben. Salget av de første leilighetene vil starte i løpet av 2019.

Reguleringsplanen for feltene ble utarbeidet av Asplan Viak og baserte seg på plangrep fra bidragene fra et parallelloppdrag som ble avholdt i 2013 mellom arkitektkontorene Lund Hagem, LPO og Ghilardi + Hellsten. 

Jeg synes det skal bli spennende å se hvordan stranden fungerer. Vi har sett fra Tjuvholmen og Sørenga i Oslo at slike urbane bademuligheter kan bli veldig populære, men det blir spennende å se om man oppnår samme effekt i en mindre by som Moss.

Hjemmesiden til Verket Brygge.

SvarSitat
Publisert : 21. oktober 2019 17:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere bilder av det nå ferdigstilte Støperikvartalet. Bildene er tatt fra en annonse på Finn.no. Vi kan se at fasadene har nå også blitt avdukket på den delen av kvartalet nærmest fjorden.

Fasaderekken med næringsarealene i første etasje. Den "søylen" ser litt pussig ut og jeg lurer på det virkelig er det ferdige resultatet.

Bakgårdsfasadene.

Bildene er lånt fra denne annonsen.

SvarSitat
Publisert : 23. oktober 2019 00:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oslotre har publisert noen nye illustrasjoner av et kontorbygg-prosjekt innenfor Verket-område på Instagram-kontoen deres. Oslotre er et rådgivningsselskap som spesialiserer seg på moderne bygg oppført i tre. De publiserte ikke så mye informasjon om bygget, men vi kan se at bygget er plassert mellom kontorbygget til Skatteetaten og Verksplassen/fjorden. Det vil bli på andre siden av den diagonale gaten for Støperikvartalet. Det er ikke nevnt om det er det endelige designet for bygget, men utformingen ser ut til å stemme med illustrasjonen vi ser i innlegget om Verket Brygge

Ifølge Oslotre vil bygget bli oppført i massivtre, noe som muliggjør en 15m lang utstikker over plassen foran bygget. Bygget vil bli på 8 etasjer. Basert på illustrasjonene, så ser det faktisk ut som om fasaden vil bli kledd med tegl utenpå trekonstruksjonen. Oslotre oppgir at bruken av massivtre i prosjektet gir en 60% redusering av klimagassutslipp sammenlignet med et tilsvarende bygg i stål og betong.

Oslotre på Instagram.

SvarSitat
Publisert : 24. oktober 2019 12:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to nye illustrasjoner av det tidligere presenterte byggetrinnet Verket Brygge. Salgssatart av de 38 (av i alt 57) første leilighetene er nå tenkt å bli den 14. november og i den forbindelse har det blitt sendt ut en pressemelding om prosjektet. Bygget vil få fasader med det som blir beskrevet som moderne tegl og detaljer i sort stål.

Pressemeldingen fra Höegh Eiendom kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 5. november 2019 23:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde som viser det nye Verket-området sammen med en krfatfull Mosseelv og den gamle industribebyggelsen i Møllebyen på andre siden av elva. 

Bildet er tatt fra denne annonsen.

SvarSitat
Publisert : 6. november 2019 22:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tre nye illustrasjoner som viser Verket fra et fugleperspektiv. Illustrasjonene er hentet fra hjemmesiden til boligprosjektet Verket Brygge, men de viser og et områdene rundt slik de er planlagt. Vi kan blant annet tydelig se det kontorbygget i massivtre som ble presentert for noen innlegg tilbake.

Illustrasjonene ble lånt fra hjemmesiden til Verket Brygge.

SvarSitat
Publisert : 8. november 2019 15:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en ny illustrasjon av Verket hvor vi kan se enda tydeligere forholdet mellom kontorbygget i massivtre fra Oslotre og resten av området.

Illustrasjonen ble funnet i en artikkel i Finansavisen.

Finansavisen sin artikkel.

SvarSitat
Publisert : 2. desember 2019 13:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

A-lab har nå publisert et dronebilde som viser det nå snart ferdigstilte (eller kanskje til og med det allerede er ferdigstilt) Støperikvartalet på Verket samt det Mad-tegnede Ankers hus på andre siden av gaten. Jeg likte fasadene torget/kulturplassen (på andre siden av kvartalet) bedre ettersom det grå-kledde volumet der var satt oppå en flott tegl-base. Imidlertid så kan jeg medele at den tre-stolpen jeg stilte spørsmål ved tidligere, har nå blitt byttet ut med en mer skikkelig stolpe i stål.

Bildet ble funnet her på hjemmesiden til A-lab.

SvarSitat
Publisert : 14. desember 2019 16:12
Page 2 / 3