Varsler

Moss | Områdeutvikling | Verket  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har nå laget en egen tråd for det ferdigstilte Støperikvartalet-byggetrinnet. Tråden kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 7. januar 2020 13:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et dronefoto av området lånt fra en artikkel i Moss Avis. Det kan se ut som om de allerede har startet utgravningene av tomten hvor Verket Brygge skal bygges, som er neste byggetrinn i prosjektet.

Artikkelen i Moss Avis som bildet ble funnet i.

SvarSitat
Publisert : 14. januar 2020 22:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt mer informasjon og illustrasjoner av den planlagte parken på Rabben. Parken vil bli opparbeidet i forbindelse med utbyggingen av felt Bk1a og Bk2a og vil ligge ved utløpet til Mosseelva. Intensjonen er å utvikle området til en såkalt folkepark med badeplass og dusjer, sted for opphold, mulighet for å avholde større arrangementer og med en egen gjestebrygge.  

Parken er tenkt utformet med høyere vegetasjon mot Mosseelva, med større og åpnere sletter innenfor hvor det vil bli mulighet for piknik og lignende. Langs den nordlige enden vil stranden og en aktivitetssone være. Mot bebyggelsen i øst er det planlagt å etablere en mer urban havnepromenade med serveringssteder. Til slutt ønskes det å etablere et beskyttet naturområde uten tilrettelegging for ferdsel helt ytterst på Rabben, ettersom det har blitt observert et rikt fugleliv og et stort biologisk mangfold her.

Planene er utarbeidet av Lala Tøyen.

Jeg synes det ser bra ut. Jeg vet ikke hvor oppdaterte eller nøyaktige disse illustrasjonene her heller, men jeg synes og at bebyggelsen i bakgrunnen (dette er delområdene Bk2B og Bk2C som ble presentert tidligere i tråden her) ser veldig spennende ut. Dessverre har jeg ikke like stor sansen for utformingen av hotellet. Jeg mener det er det svakeste bygget hittil i prosjektet.

Dokumentene i saksinnsyn hos Moss kommune.

SvarSitat
Publisert : 3. februar 2020 13:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser den planlagte nye bebyggelsen rundt det fremtidige Fonteplassen, som er navnet gitt til plassen foran den tidligere industribygget M6. Ut i fra hva jeg forstår så er dette et av områdene som er dekket av den pågående detaljreguleringen av feltene Bk2B, Bk2C og B3C som ble presentert på forrige side. Jeg har allerede vist illustrasjoner av områdene som  blir tegnet av Transborder Studio og SAHAA, men dette området blir tegnet av danske AART architects etter at de visstnok vant et parallelloppdrag sammen med SLA i fjor, 

Prosjektet består av tre boligbygg på opp mot 8 etasjer. Høydene terrasseres i retning av fjorden for å maksimere utsikten og lysforholdene. Byggene vil ha en base med næring og utadvendt virksomhet. Materialvalget for prosjektet har falt på en kombinasjon av rødlig tegl og lys betong, noe som ifølge arkitektene er inspirert av den gamle industribebyggelsen rundt. De tre byggene vil ha et samlet areal på 14.400 kvadratmeter.

Jeg synes det ser lovende. Jeg liker spesielt det arkade-området man kan se til venstre i illustrasjonen, men jeg tror akkurat denne detaljen tilhører nabobyggene som blir tegnet av Transborder Studio.

Illustrasjonen ble funnet på nettstedet til AART architects.

SvarSitat
Publisert : 11. februar 2020 20:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Rådgivningsselskapet Oslotre har nå (jeg har i hvert fall ikke sett det før) oppdatert hjemmesiden sin med noen illustrasjoner av kontorbygg-prosjektet som de utvikler på Verket. Som nevnt er kontorbygget tenkt oppført på den andre siden av den diagonale gaten for Støperikvartalet og vil ha fasade ut mot den fremtidige Verksplassen.

De nye illustrasjonene viser i et større utsnitt av bygget. I tillegg kan vi se deler av det planlagte interiøret. 

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Oslotre.

SvarSitat
Publisert : 14. februar 2020 14:55
Page 3 / 3