Varsler
Fjern alle varsler

Moss | Områdeutvikling | Verket  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har nå laget en egen tråd for det ferdigstilte Støperikvartalet-byggetrinnet. Tråden kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 7. januar 2020 13:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et dronefoto av området lånt fra en artikkel i Moss Avis. Det kan se ut som om de allerede har startet utgravningene av tomten hvor Verket Brygge skal bygges, som er neste byggetrinn i prosjektet.

Artikkelen i Moss Avis som bildet ble funnet i.

SvarSitat
Publisert : 14. januar 2020 22:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt mer informasjon og illustrasjoner av den planlagte parken på Rabben. Parken vil bli opparbeidet i forbindelse med utbyggingen av felt Bk1a og Bk2a og vil ligge ved utløpet til Mosseelva. Intensjonen er å utvikle området til en såkalt folkepark med badeplass og dusjer, sted for opphold, mulighet for å avholde større arrangementer og med en egen gjestebrygge.  

Parken er tenkt utformet med høyere vegetasjon mot Mosseelva, med større og åpnere sletter innenfor hvor det vil bli mulighet for piknik og lignende. Langs den nordlige enden vil stranden og en aktivitetssone være. Mot bebyggelsen i øst er det planlagt å etablere en mer urban havnepromenade med serveringssteder. Til slutt ønskes det å etablere et beskyttet naturområde uten tilrettelegging for ferdsel helt ytterst på Rabben, ettersom det har blitt observert et rikt fugleliv og et stort biologisk mangfold her.

Planene er utarbeidet av Lala Tøyen.

Jeg synes det ser bra ut. Jeg vet ikke hvor oppdaterte eller nøyaktige disse illustrasjonene her heller, men jeg synes og at bebyggelsen i bakgrunnen (dette er delområdene Bk2B og Bk2C som ble presentert tidligere i tråden her) ser veldig spennende ut. Dessverre har jeg ikke like stor sansen for utformingen av hotellet. Jeg mener det er det svakeste bygget hittil i prosjektet.

Dokumentene i saksinnsyn hos Moss kommune.

SvarSitat
Publisert : 3. februar 2020 13:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser den planlagte nye bebyggelsen rundt det fremtidige Fonteplassen, som er navnet gitt til plassen foran den tidligere industribygget M6. Ut i fra hva jeg forstår så er dette et av områdene som er dekket av den pågående detaljreguleringen av feltene Bk2B, Bk2C og B3C som ble presentert på forrige side. Jeg har allerede vist illustrasjoner av områdene som  blir tegnet av Transborder Studio og SAHAA, men dette området blir tegnet av danske AART architects etter at de visstnok vant et parallelloppdrag sammen med SLA i fjor, 

Prosjektet består av tre boligbygg på opp mot 8 etasjer. Høydene terrasseres i retning av fjorden for å maksimere utsikten og lysforholdene. Byggene vil ha en base med næring og utadvendt virksomhet. Materialvalget for prosjektet har falt på en kombinasjon av rødlig tegl og lys betong, noe som ifølge arkitektene er inspirert av den gamle industribebyggelsen rundt. De tre byggene vil ha et samlet areal på 14.400 kvadratmeter.

Jeg synes det ser lovende. Jeg liker spesielt det arkade-området man kan se til venstre i illustrasjonen, men jeg tror akkurat denne detaljen tilhører nabobyggene som blir tegnet av Transborder Studio.

Illustrasjonen ble funnet på nettstedet til AART architects.

SvarSitat
Publisert : 11. februar 2020 20:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Rådgivningsselskapet Oslotre har nå (jeg har i hvert fall ikke sett det før) oppdatert hjemmesiden sin med noen illustrasjoner av kontorbygg-prosjektet som de utvikler på Verket. Som nevnt er kontorbygget tenkt oppført på den andre siden av den diagonale gaten for Støperikvartalet og vil ha fasade ut mot den fremtidige Verksplassen.

De nye illustrasjonene viser i et større utsnitt av bygget. I tillegg kan vi se deler av det planlagte interiøret. 

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Oslotre.

SvarSitat
Publisert : 14. februar 2020 14:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

To nye bilder fra Verket-området. Arbeidene som er avbildet her går på koble utbyggingsområdene på Rabben på eksisterende infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling ved Moss mølle. Bildene ble funnet på nettsiden til Park & Anlegg, som er et av selskapene som holder på med prosjektet.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 29. februar 2020 17:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse til Moss kommune for leilighetsbyggene i prosjektet Verket Brygge. Byggene vil bli bygget på det som heter felt Bk1A i områdeplanen for Verket-utbyggingen. Det kan se ut som om søknaden ble sendt inn på høsten i fjor, men at den først ble publisert på nettet i slutten av februar i år. 

Prosjektet består av tre leilighetsbygg på åtte etasjer. Byggene vil bli plassert med fasader langs den fremtidige havnepromenaden ut mot Mossesundet. Hvert bygg vil bestå av 19 leiligheter hver (57 leiligheter i alt) og ha næringsarealer i første etasje ut mot promenaden. Byggetrinnet inkluderer og et nytt hotellbygg, men det blir søkt om det separat. 

Ifølge arkitektenes vedlagte redegjørelse, har det vært ønsket å gi byggene en industriell karakter. Fasadenes hovedmateriale er lys grå tegl av rystikk kvalitet. Teglen brytes opp av markerte etasjeskiller i grå-sort stål. Stålet brukes og på de utkragede balkongene og på rundt takoppbygget. I tillegg vil de to nederste etasjene mot bakgården på bli utført i farget puss, med forskjellig fargetoner for hvert av byggene. 

Byggene er tegnet av LPO arkitekter.

Saksmappen i Moss kommune sin saksinnsyn-tjeneste.

SvarSitat
Publisert : 8. mars 2020 18:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om hotell-delen av kvartalet presentert i forrige innlegg. Det er søkt om rammetillatelse for hotellet og, men søknaden blir som nevnt håndtert adskilt fra bolig-byggene. Hotellet vil ligge ved den nye parken på Rabben og vil markere det sørvestlige hjørnet av Verket-utbyggingen. 

Hotellet vil ha 11 etasjer. Første etasje er utformet med stor grad av åpenhet og vil inneholde hotellets kjøkken og servering. Bygningsmassen krager så utover fra andre etasje og opp til niende etasje. Fasadene her utføres med lyse platematerialer og utenpåliggende balkonger med rekkverk i hvitt stål. Fasadene på resten av bygget er tenkt. Resten av fasadene er tenkt i mørk puss og det vises blant annet til Kristin Jarmund sin Westerdals skole ved Vulkan i Oslo som eksempel på ønsket utførelse. 

Hotellet er, i likhet med resten av kvartalet, tegnet av LPO arkitekter.

Jeg er ganske skeptisk til hvordan hotellet blir. Jeg synes dette er det til nå minst vellykkede bygget på Verket og jeg synes det og er det som fremstår som minst urbant.

Prosjektets saksmappe hos Moss kommune.

SvarSitat
Publisert : 12. mars 2020 12:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er samtidig blitt bestilt en forhåndskonferanse for planene for det som kalles for felt BK_1B innenfor områdeplanen. Feltet ligger langs Diagonalen, den fremtidige Konvetionsaksen og har fasader ut mot den fremtidige Verksplassen. Dette er feltet som jeg tidligere presenterte kontorbygget i massivtre for, men til min overraskelse så er det ikke det prosjektet som nå ønskes å legges til grunn for utviklingen av eiendommen. Det til tross for at bygget er brukt i svært mange av visualiseringene av planene for Verket. 

Isteden ønskes det å utvikle feltet med et nytt leilighetsbygg på 8 etasjer. Første etasje inneholder næring og og utadvendt virksomhet, mens de øvrige etasjene er planlagt å inneholde ca 45 leiligheter. Utomhusarealene er plassert i en felles hage på byggets tak. Fasadene er tenkt å bestå av fasadeelementer. Elementene er utformet dype og vinklede sider, noe som er ment å gi assosiasjoner til brettet papir og er ment å gjenspeile områdets historie med papirproduksjon.

Bygget er tegnet av danske Aart architects.

Jeg synes det ser ganske bra ut og jeg synes bygget passer godt inn ved plassen.

I kommunens saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 12. mars 2020 14:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og oppdaterte illustrasjoner av prosjektet som er planlagt på delfetene K2B, K2C og B3C. Prosjektet vil blant annet inkludere kvartalet rundt den fremtidige Fonteneplassen, som ble vist over her. Feltene vil ha bygninger tegnet av Transborder Studio, SAHAA og danske AART architects, men illustrasjonene her fokuserer på delen tegnet av de sistnevnte. 

Vi kan se at høydene har blitt noe redusert på første illustrasjon, sammenlignet med den som ble vist tidligere. I tillegg har bebyggelsen til venstre blitt endret.

Her er samme kvartal sett fra den fremtidige Konvetionsaksen.

Her er felt B3C sett fra nord, der hvor Verket møter Osloveien.

Et bilde som viser volumet på kvartalet BK2B.

Illustrasjonsplan av samme kvartal.

Reguleringsprosessen kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 20. april 2020 21:52
KvikHalden
(@kvikhalden)
New Member

2020-06-10_10-50-00

 

 

2020-06-10_10-49-29

SvarSitat
Publisert : 10. juni 2020 11:06
Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Flotte bilder! 

SvarSitat
Publisert : 10. juni 2020 15:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder tatt fra en drone av området. Bildene er egentlig tatt for å vise det ferdigstilte Støperikvartalet, men det kan se ut som om de er i gang med fundemanteringen for neste byggetrinn.

SvarSitat
Publisert : 17. juli 2020 14:03
Page 3 / 3