Varsler
Fjern alle varsler

Ringerike Områdeutvikling | Lloyds marked og Hønefoss Brug

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til planene for Lloyds marked og området rundt i Hønefoss, Ringerike kommunen. Området inneholder en rekke kulturminner fra den tidligere industribedriften Hønefoss Brug og det ligger ved Hønefoss bru og Hønefossen i sentrum av byen.

Hønefoss Brug ble grunnlagt i 1880. Det ble så solgt til det britiske konsernet Edward Lloyd Limited i 1893 og de utviklet bedriften til å bli Norges største eksportsliperi, som er perioden som den bevarte bebyggelse stammer fra. Edward Lloyd Limited solgte seg ut av bedriften i mellomkrigsårene, men bruget holdt på frem til 2006. I 1971 ble deler av området bygget om til å huse kjøpesenteret Ringerike Stormarked. 

Det har vært jobbet med planer for utviklingen av eiendommene siden 2016. Samme året ble det utarbeidet en utarbeidet en mulighetsstudie for Lloyds marked av arkitektkontoret Snøhetta. 

I studien foreslås det å utvikle området med en blanding av kontor- og hotell-arealer. De ønsker å oppføre et høyhus på fjorten etasjer plassert mot nordvest i planområdet og fossen. De foreslår videre å uthule deler av den gamle industribebyggelsen og konvere det til et nytt handlesenter. Handlesenteret vil ha fire etasjer, hvorav to av dem er over bakken og to av dem er under. De barokke teglgavlene fra dagens bygg vil danne hovedinngang til senteret. 

Mot Hønefoss Bru planlegges det et nytt offentlig torg med et areal på 900 kvadratmeter. Torget har blitt gitt navnet Tømmertorget og er ment å koble sammen områdene vest og øst for broen.  I tillegg planlegges det anlagt enda et torg på andre siden av handlesenteret, kalt Pipeplassen. Dette torget vil ha et areal på 1400 kvadratmeter og omkranses av handlesenteret, høyhuset samt andre bygg, og vil fungere som områdets sentrale plass. 

Planforslaget for Lloyds marked-delen av utbyggingen er utarbeidet av Cowi på vegne av grunneier Tronrud eiendom. Det vi bli førstegangsbehandlet av hovedutvalget for miljø og areal den 12. April.

Illustrasjonene er hentet fra mulighetsstudien laget av Snøhetta.

Sitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 16:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg må si jeg er litt skeptisk til planene for Lloyds marked. Jeg synes det ser ut som en boks som er slengt oppå de verneverdige bygningene uten at det har blitt gjort noe for å tilpasse dem med tanke på utformingen eller bruk av materialer. I tillegg er jeg ganske skeptisk til den høye betongmuren mot fossen; Det må da kunne gå an å lage noe finere og mer innbydende enn det der?

Dessverre virker det som om debatten lokalt har utelukkende dreids seg om høyden på høyhuset. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2021 16:51
E_Oslo gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Høyhuset bør i det minste ha vinduer på alle sidene

 

SvarSitat
Publisert : 1. april 2021 20:56
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av slik Lloyds marked of området rundt var planlagt i områdeplanen for Hønefoss sentrum som ble vedtatt i 2019. Jeg synes resten av området ser veldig fint og urbant ut, men det gjenstår selvsagt å se om man greier å følge opp disse ambisjonene i de enkelte reguleringsplanene. 

Meg bekjent er det enda ikke startet opp reguleringen av noen av de andre tilgrensende eiendommene.

Illustrasjonsplan for hele Hønefoss sentrum:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2021 22:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Høydene på "høyhuset" har nå blitt redusert fra fjorten til ti etasjer etter tilbakemeldinger som har kommet inn.

Artikkel i lokalavisen Ringerikes blad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. november 2021 11:04
sliwek20 gitt lik