Varsler
Fjern alle varsler

Sandefjord Byutvikling og byggeprosjekter i Sandefjord

Side 1 / 3
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Sandefjord uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet på nettsiden Tenk Sandefjord.

Sitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 22:16
Fredrik gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Landstads plass

Oppdatering fra et nytt leilighetprosjekt med 13 leiligheter. Prosjektet har vært kontroversielt fordi det innebar riving av den gamle kapellanboligen fra 1926, tegnet av Eilif Arneberg (bror til mer kjente Arstein Arneberg). Prosjektet er også nærmeste nabo til Sandar Kirkested, som er regional kulturminneområde. Resultatet ble en reguleringsplan vedtatt med svært strenge bestemmelser for arkitektonisk tilpasning, blant annet ved at illustrasjoner forelagt under reguleringsplaner skulle være retningsgivende for hva som skulle bli tillatt bygget.

16.05.19:

Området (med kapellanboligen) før byggestart

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 22:35
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Takk for oppdateringen. 

Jeg skulle virkelig ønsket at man hadde priotert at bygningskroppen fulgte og møtte fortauet her. Det er jo faktisk ganske nærme sentrum tross alt. 

SvarSitat
Publisert : 17. mai 2019 22:51
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Kilen Brygge

Nytt prosjekt på Kilen i Sandefjord med 137 leiligheter og opptil 7 etasjer. Nok et prosjekt på Kilen som bygger opp under den ny-modernistiske tankegangen, totalt blottet for urbane kvaliteter. Klarer du gjette arkitekten?

29.05.2019:

Tar med én illustrasjon til slutt som viser gateperspektivet:

Illustrasjon: Arcasa

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mai 2019 21:44
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det reviderte planforslaget for utbyggingen av Chr. Hvidts plass 3 midt i Sandefjord sentrum. Forslaget legger til rette for 16 nye leiligheter hvorav 12 av dem er i et nybygg. Nybygget er tegnet med fem hele etasjer og en tilbaketrukket sjette etasje. I første etasje ut mot Chr. Hvidts plass er det planlagt næringslokaler. Prosjektet er tegnet av Spir arkitekter og det blir utviklet av firmaet Hjertnes Bolig I AS.

Jeg synes dette ser veldig bra ut. Nybygget er både urbant med utadvendt førsteetasje og ser ut til å passe svært godt inn i omgivelsene. Det eneste jeg vil kritisere er glassoverbygget mot Hotell Atlantic; Jeg mener det ville sett bedre ut å bevart det lille smuget som en åpen sidegate. Uansett så er nok dette beste prosjektet jeg har sett i Sandefjord i moderne tid.

Prosjektets saksmappe på Sandefjord kommune sine nettsider (det tidligere planforslaget kan og sees her).

SvarSitat
Publisert : 9. juli 2019 12:29
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er prosjektet Dokkenkvartalet som er under utvikling i Sandefjord sentrum. Prosjektet har adresse Storgata 3-5 og vil erstatte bygårdene som tidligere huset Dokken motehus. Prosjektet består av fire nybygg: To av byggene er plassert ut mot gågaten og har fire fulle etasjer med saltak, mens de to resterende byggene ligger i bakgården og har åtte etasjer. Byggene vil inneholde 36 leiligheter på størrelser fra 55 til 122 kvadratmeter. I tillegg inneholder prosjektet næringslokaler ut mot gågaten. 

Dokkenkvartalet er tegnet av Kvartal 19 Arkitektkontor. Utbyggerne bak prosjektet er Erik Martin Steinsholt, Øistein Skjerven og Carl Christian Fon gjennom selskapet Storgata 3-5 AS.

Det har nylig blitt tegnet kontrakt med AF Gruppen angåene oppføring av byggene. Planen er starte salget av leiligheter i løpet av februar og så starte byggingen allerede i andre kvartal i år.

Jeg synes det ser ut som et fint og urbant prosjekt som tror vil løfte området.

Hjemmesiden til Dokkenkvartalet.

Prosjektets saksmappe hos Sandefjord kommune.

SvarSitat
Publisert : 14. januar 2020 17:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er de foreløpige planene for utbyggingen av Aagaards plass i Sandefjord. Dette er kvartal som ligger mellom plassen Aagaards plass og gatene Sverres gate, Kongens gate og Dronningens gate. Kvartalet består i dag av en variert bebyggelse med blant annet to eldre bygårder fra 1900-tallet og et nyere bygg i tegl. 

Det foreligger allerede en godkjent regulering og rammetillatelse for utbyggingen av kvartalet basert på et prosjekt utformet av Kritt arkitekter, men det har nå blitt sendt inn nye skisser med et revidert prosjektet. Prosjektet blir nå utformet av Tag arkitekter og det har blitt gitt navnet Aagaardstunet. Det planlagte nybygget er på fem etasjer er tenkt å inneholde en blanding av ordinære boliger og omsorgsboliger. Det foreslås å gjenbruke teglbygningen, mens den øvrige bebyggelsen rives. 

Det har blitt avholdt dialogmøte med kommunen angående de reviderte planene. De uttalte seg negative og mente at de var en fare for at arkitekturen med de langstrakte fasadene ville fremstå som relativt monoton.

Jeg er ganske skuffet over disse planene. Jeg synes det ser rotete og billig ut. Jeg mener det representerer en betydelig forverring fra forrige prosjekt.

Fasaden ut mot Aagaards plass:

Fasaden ut mot Kongens gate:

Saksmappen med alle relevante dokumenter finnes her.

SvarSitat
Publisert : 2. februar 2020 14:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her planene for utbyggingen av adressen Nedre Movei 9 som ligger i området Nedre Åsen, nord for Sandefjord sentrum. Nedre Åsen er et etablert villaområde og utbygger ønsket tidligere å bygge to boligblokker på henholdsvis fem og fire etasjer her. Planene møtte stor motstand lokalt og det har nå blitt sendt inn et revidert og redusert forslag. 

De nye planene består av fire boligbygg plassert i to husrekker med et torg/uteplass mellom seg. Byggene er planlagt med to etasjer pluss skråtak og er tenkt å romme til sammen 14 leiligheter. Husrekken mot syd vil ha grønne tak. Prosjektet har blitt gitt navnet Åstunet og ifølge arkitektene har det blitt lagt vekt å tegne et prosjekt som passer inn i omgivelsene. 

De reviderte planene er tegnet av Oslo-baserte Skaara arkitekter. Utbygger er selskapet Format Eiendom fra Tønsberg. Planene skal ha blitt vist frem til hovedutvalget for miljø og plan i januar i år, men jeg har ikke greid å finne saksmappen for prosjektet på nettsiden til Sandefjord kommune.

Sandefjords Blad sin artikkel om de nye planene.

SvarSitat
Publisert : 6. februar 2020 14:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt boligprosjekt i Dronningens gate 34-36. Adressen ligger i Nybyen, et område rett nord for Sandefjord sentrum. Eiendom er i dag bebygget med et lite murhus på to etasjer. 

Murhuset skal nå rives og erstattes med en boligblokk på fem fulle og en tilbaketrukket etasje. Bygget vil i alt inneholde 150 leiligheter med størrelser som varierer fra 50 til 124 kvadratmeter. Byggestart vil avhengig av boligsalget, men det håpes at man starter på byggingen før sommeren. Arbeidene vil så ta 16 måneder.

Prosjektet er tegnet av Spir arkitekter. Utbygger er firmaet Inter EIendom Sandefjord.

Jeg synes dette ser ut som et veldig skuffende prosjekt hvor det ikke virker som man har lagt noe vekt på arkitekturen.

Artikkel i Sandefjord Blad om planene.

SvarSitat
Publisert : 23. februar 2020 20:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er og planer om å utvikle Dronningens gate 30. Dette er naboeiendommen til prosjektet presentert i forrige innlegg, og ligger i krysset der Dronningens gate møter Flors gate. Eiendommen er i dag bebygget med to eneboliger og en teglsteinsbygning hvor Pinsekirken Salem Sandefjord holder til. 

Planene går ut på å rive de to eneboligene og erstatte de med et nytt leilighetsbygg på fem hele etasjer med én tilbaketrukket sjette etasje. Dagens kirkebygning vil bli bevart og vil bli bundet sammen med nybygget. Prosjektet er planlagt å inneholde 20 leiligheter fra tredje etasje og oppover, mens det vil være 800 kvadratmeter med næringslokaler i andre etasje og en kafeteria i første etasje. 

Reguleringsplanen som prosjektet bygger på, ble vedtatt av kommunestyret i Sandefjord i november i 2018. Planen var å sende inn rammesøknad rundt månedsskiftet februar/mars i år, men jeg har ikke greid å finne en slik søknad i postlistene til kommunen. Prosjektet er planlagt å stå klart til innflytting i løpet av neste år. 

Både reguleringsplanen og illustrasjonene presentert her ble utarbeidet av PV Arkitekter. Utbyggeren bak prosjektet er Salemkirken gjennom selskapet Dronningensgate 30 og 32.

Artikkel om planene i Sandefjords Blad fra desember i fjor.

Reguleringsplanen i Sandefjord kommune sitt saksregister.

SvarSitat
Publisert : 3. mars 2020 22:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert planer for utviklingen av et business center, et mulig hotell og boliger  i Sandefjord. De er tenkt bygget på de to kvartalene som ligger mellom Landstads gate i sør, Langes gate i øst, Skiringssalveien i nord og Dronningens gate i vest. Dette er rett over gaten for de to prosjektene presentert i innleggene over. 

Prosjektet består av seks frittstående bygg. Business center-et og hotellet er planlagt i to bygg plassert i det nordlige kvartalet, mens kvartalet mot sør er primært tenkt å inneholde boliger. Høydene varierer fra 5 til 11 etasjer. Det foreligger to alternativer til utbyggingen: Et med  2.200 kvadratmeter med næring og 155 boliger, og et med større næringsarealer og kun 125 boliger. 

Planene er igjen utarbeidet av PV Arkitekter på vegne av selskapet Inter Eiendom Sandefjord. De ble presentert for Hovedutvalget for miljø- og plansaker i Sandefjord kommune på onsdag i denne uken. 

Jeg synes det er greit med høyere utnyttelse her, men jeg skulle ønsket man hadde gått for en utforming bestående av en mer tradisjonell kvartalsstruktur enn slike frittstående bygg. 

Artikkel om prosjektet i lokalavisen Sandefjords Blad.

SvarSitat
Publisert : 8. mars 2020 14:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget av leiligheter i Dokkenkvartalet har nå startet og i den forbindelse har det blitt publisert et par nye illustrasjoner av prosjektet. Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på fire bygg. Det høyeste av byggene vil bli på åtte etasjer, noe jeg tror vil gjøre det til det høyeste boligbygget i Sandefjord sentrum.

Kvartalet er tegnet av Kvartal 19 Arkitektkontor.

Jeg synes som nevnt det ser veldig bra ut. Jeg bare håper at noen snart vil utvikle den ubebygde parkeringsplassen på naboeiendommen og.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Dokkenkvartalet.

SvarSitat
Publisert : 9. mars 2020 12:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et lite leilighetsprosjekt som  er under regulering i Schanches gate 27 i Sandefjord. Eiendommen ligger i den nordre enden av Sandefjord sentrum, kun et par kvartaler unna det planlagte Sandefjord business center presentert tidligere i tråden. Det står en eldre enebolig på eiendommen i dag.

Det ønskes å rive enebolig og erstatte den med et leilighetsbygg med 17 boliger. Bygget er tenkt med 4 fulle etasjer og med en tilbaketrukket toppetasje, og er plassert slik at det markerer hjørnet hvor Schanches gate møter Rosenvolds gate.

Reguleringsplanen blir utarbeidet av Spir arkitekter på vegne av selskapet Kollen Bolig. Planene var inne til førstegangsbehandling og ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn på slutten av fjoråret.

Alle dokumtenene finnes her i saksinnyns.

Kollen Bolig sin side for prosjektet.

SvarSitat
Publisert : 14. april 2020 21:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å starte opp reguleringen av eiendommen Bugårdsbakken 17. Eiendommen ligger et stykke nordvest for Sandefjord sentrum, rett over veien for Sandefjord videregående skole. Eiendommen er i dag bebygget med en låve-lignende bygning som blant annet inneholder en bruktbutikk. 

Området er avsatt til fremtidig knutepunkt og som lokalisering for nye Sandefjord jernbanestasjon som et resultat av intercity-utbyggingen. I den forbindelse ønskes det å regulere eiendommen med en høyere utnyttelse. De innsendte skissene viser en ny bebyggelse med en blanding av bolig-, kontor- og næringsarealer. Prosjektet inkluderer et høyhus på 65 meter eller 20 etasjer, mens den øvrige bebyggelsen er tenkt med høyder på mellom 6 til 8 etasjer. Det er tenkt å inneholde 160 leiligheter.

Prosjektet er tegnet av B16 arkitektur & landskap. Planinitiativet ble behandlet av Sandefjord kommune sitt hovedutvalg for miljø- og plansaker i mai, og de vedtok at forslagsstiller skulle få mulighet til å starte opp reguleringsprosessen.

Prosjektets saksmappe på nettsiden til Sandefjord kommune.

SvarSitat
Publisert : 6. juni 2020 12:41
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt begynt å avertere for leilighetene i det tidligere presenterte boligprosjektet i  Chr. Hvidts plass 3. Prosjektet består av et nybygg med 12 leiligheter. Reguleringsplanen ble vedtatt i oktober i fjor. Det er tegnet av Spir arkitekter og utbygger er Hjertnes Bolig.

Her er et par nye illustrasjoner lånt fra annonsen. Jeg kan ikke egentlig se noen endringer sammenlignet med slik prosjektet ble presentert tidligere. Som nevnt så synes jeg dette virker som et fint lite prosjekt som vil reparere et hull i byen.

Annonsen illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 5. september 2020 23:31
Side 1 / 3