Varsler
Fjern alle varsler

Skiptvet | Områdeutvikling | Meieribyen Sentrum

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her en tråd for den planlagte utviklingen av “sentrumet” i Meieribyen i Skiptvet i Viken fylke (tidligere Østfold).  Meieribyen er administrasjonssenteret i kommunen. Jeg har tidligere presentert planene i den generelle tråden for utviklingsprosjekter på mindre steder, men jeg tenkte det var på tide med en egen tråd nå som den faktiske utbyggingen nærmer seg. 

Området som er planlagt utviklet ligger mellom Sagveien og Koffeldveien, på den vestre siden av fylkesvei 115/Storveien. Reguleringsplanen baserer seg på et skisseprosjekt som har blitt utviklet av MAD arkitekter i tett samarbeid med planavdelingen i Skiptvet kommune. Den ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i juni i 2019. 

Reguleringsplanen åpner opp for byggingen av en variert bebyggelse med blandede funksjoner som omsorgsboliger, vanlige leiligheter, næringsarealer og et nytt bibliotek og innbyggertorg. Bebyggelsen er oppdelt i mengde mindre volumer som har fått en utforming med saltak og med fasader i tre .I tillegg inneholder planene opparbeidelsen av et nytt offentlig torg ved krysset der Koffeldveien går ut i Storveien.

Illustrasjoner er hentet fra MAD sitt skisseprosjekt:

Sitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2021 17:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for det som vil bli den første brikken i sentrumsutbyggingen. Det består av bygningene som vil ligge til nord og til vest for torget samt torget i seg selv. 

Bygningen til nord for torget vil ha syv etasjer og har blitt gitt navnet Torghuset. Det vil inneholde et bibliotek og en kafé i første etasje og andre etasje, omsorgsboliger i tredje etasje og ordinære selveierleiligheter i etasjene over. Bygningen til vest for torget vil ha fem etasjer har blitt gitt Omtankehuset. Det vil inneholde næringslokaler i første etasje og omsorgsboliger i etasjene over. Husene inneholder til sammen 12 selveierleiligheter og 27 omsorgsboliger. 

Begge byggene vil få fasader med ulike type trekledninger. TIl Torghuset har man benyttet seg av samme kledning for både tak og fasader, mens Omtakehuset vil få en fasade i tre og tak kledd med metallplater. Torghuset har fått to etasjes høye vinduer i første etasje ut mot torget for å fremheve byggets offentlige funksjoner. 

Rammesøknaden er utarbeidet av MAD arkitekter.

Fasader mot torget/syd:

Fasader mot torget/øst:

Fasader mot vest:

Fasader mot nord:

Søknaden kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2021 18:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Skiptvet kommune skriver på sin nettside at rivningsarbeidene vil starte denne uken og prossesen med bygging vil pågå kontinuerlig etter det og frem til ferdigstillelse i 2022.

På kommunens nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2021 23:57
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det første byggetrinnet er nå i ferd med å reise seg. Her et par bilder jeg tok i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. oktober 2021 18:20
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Leilighetene i prosjektet har nå blitt lansert og det har i den forbindelse blitt laget en oppdatert illustrasjon av byggene.

Illustrasjonen er hentet fra denne annonsen på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2021 18:31
KvikHalden gitt lik