Varsler
Fjern alle varsler

Sunnfjord | Byutvikling og byggeprosjekter

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Sunnfjord kommune uten egne dedikerte tråder. Kommunens største tettsted er Førde. 

Bildet viser Førde fra luften:

Bildet ble funnet her.

Sitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er vinnerforslaget for nytt administrasjonsbygg for Flora kommune. Bygget er tenkt bygget i det som kalles kvartal 25 i Florø sentrum. Vinnerforslaget er tegnet av Job arkitekter fra Stavanger. Her er en youtube-video som presenteret volumene på det nye bygget. 

Personlig så synes jeg det ser ganske så pregløst og anonymt ut. Jeg synes forslaget til Salt arkitekter fra Florø så langt bedre ut og jeg synes det er synd de ikke vant konkurransen.

Presentasjon av prosjektet på nettsiden til Flora kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetsprosjekt bestående av tre blokker utenfor Førde sentrum. Prosjektet har blitt gitt navnet Tre Søstrer og blir utviklet og bygget av Dvergsdal & Sunde Bygg.

Jeg frykter at fasadematerialet vil fremstå svært billig, men som vanlig liker jeg i hvert fall at prosjektet ser ut til å ha næring i første etasje. Jeg liker også de vinklede takformene med grønt oppå. 

Annonsen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg i Førde sentrum. Bygget vil bli liggende i Langebruvegen og det er tegnet og utviklet av Xform arkitektur & eiendom.

Jeg er litt usikker på hvor realistisk det er at hver balkong vil ha en sånn liten jungel over seg, men jeg synes prosjektet ellers ser ut til å holde relativt høy kvalitet og jeg tror det vil være med på å fjøre Førde mer attraktivt. 

Illustrasjonen er lånt fra nettsiden til Xform.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om den planlagte utbyggingen av Trovikkvartalet i Florø sentrum, Flora kommune. Eiendommen er og kjent som kvartal 11 og grenser til Strandgata på den ene siden og Florøvika/sjøen på den andre. 

Planområdet er i dag bebygget med en eldre og verneverdig trehusbyggelse. Bebyggelsen har dog stått i forfall over en lengre periode og det blir ansett som lite realistisk å få bevart den i sin helhet. Ut i fra hva jeg forstår av planbeskrivelsen og slik jeg oppfatter illustrasjonene, så ønskes det å rive delen av bebyggelsen nærmest havnen mens det ønskes å bevare og restaurere bebyggelsen på hjørnet mellom Strandgata og Livius Smittgate (det såkalte Trovikhjørnet). Ut mot havna vil det bli bygget nybygg med en utforming delvis inspirert av trehusbebyggelsen som erstatning.

Kvartalet vi i alt inneholde 18 nye boliger. I tillegg så vil det bli lagt opp til næring i kvartalets første etasjer. Ut mot Florøvika vil det bli opparbeidet en brygge/gangareal som vil bli delvis lagt i svalgang under nybygget. 

Det er konsulentfirmaet iVest Consult som har vært ansvarlig for regulering mens selve illustrasjonene og teksten i planforslaget er utarbeidet av Salt Arkitekter. Forslagsstiler er firmaet Svst & Best Invest ved Sverre Stenbakk. Reguleringsforslag ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist for merknader innen den 19. november. 

Annonsen for planforslaget til offentlig ettersyn på Flora kommune sin nettside.

Lokalavisen Firdaposten sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye og oppdaterte illustrasjoner av prosjektet Apotekargarden i Langebruvegen 15-17 i Førde sentrum. Prosjektet går ut på å bygge om Magne Aase-gården i Førde til et leilighetsbygg med 19 nye boliger. Firmaet  Xform arkitektur & eiendom er både utvikler og arktitekt bak prosjektet og ifølge dem er den nye formgivningen inspirert av Art Deco fra 1920- og 30-tallet. 

Sammenlignet med tidligere, så har prosjektet fått noe endrede balkonger, litt annen plassering på vinduene og en annen utforming på stolpene som går over første og andre etasje.

Jeg synes de Art Deco-/Streamline Moderne-inspirerte linjene fungerer godt og jeg tror det vil utgjøre en stor oppgradering av Førde sentrum.

Illustrasjonene er lånt fra denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt kalt Lindhaugen i Førde sentrum. Prosjektet har adresse Angedalsvegen 6 vil bli bygget rett ved elven Jølstra og Festplassen og Parken i Førde. Eiendommen er i dag bebygget med eldre bolighus. Det ønskes erstattet med et nybygg på fire etasjer. Nybygget er utformet som tre lameller som er forbundet med et sentralt trapperom i glass. Prosjektet vil inneholde 36 nye leiligheter og der forventet at salgsstarten vil skje i månedsskiftet mellom februar og mars neste år. 

Bygget er tegnet av Nordplan. Utbygger er Gravdal Prosjektutvikling AS.

Gravdal Prosjektutvikling sin side for boligprosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et planlagt nytt kontor- og leilighetsbygg i Førde sentrum kalt Elvekanten. Som navnet indikerer, så er bygget planlagt bygget langs elven Jølstra som går gjennom Førde sentrum. Prosjektet er planlagt er markedsført som det mest moderne og energieffektive i regionen. Det inneholder 33 leiligheter og 5960 kvadratmeter med næringsareal. 

Bygget er tegnet av det lokale arkitektkontoret Salt arkitekter.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med nye boliger og næringslokaler i tettstedet Skei i Sunnfjord kommune. Ski var tidligere en del av Jølster kommune, men det ble innlemmet inn i den nye Sunnfjord kommune i forbindelse med kommunesammenslåingene i januar i år. Prosjektet består av to bygg oppført i tre og mmed henholdsvis tre og fire etasjer. De er tegnet av arkitektkontoret Børtveit & Carlsen.

Jeg har ikke greid å finne noe om prosjektet på nettsidene til Sunnfjord kommune, men det er mulig at enkelte dokumenter ikke er tilgjengelige enda som et resultat av omorganiseringen. Jeg synes arkitekturen ser ganske grei ut, men jeg skulle ønske man hadde redusert de store parkeringsarealene foran byggene.

Illustrasjonene ble funnet på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av prosjektet Lindhaugen som er under planlegging i Førde sentrum. Prosjektet vil bli bygget langs elvebredden på Jølstre og vil inneholde 36 leiligheter. Det er tegnet av Nordplan og utbyggeren bek det er Gravdal Prosjektutvikling AS.

Byggene ser dessverre ut til å ha blitt betydelig endret og forenklet siden de ble vist her sist. Selv om aldri var det mest spennende prosjektet, så har nesten alt som kan minne om stil nå blitt fjernet. Synd. 

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lokalavisen Firda skriver nå at Flora kommune har innvilget rammetillatelse for starte rivingen og dagens bebyggelse og byggingen av Trovikkvartalet i Florø sentrum. Prosjektet vil inneholde 18 nye boliger fordelt på en blanding av nye og rehabiliterte bygg. I tillegg planlegges det næringsarealer i første etasje. Kvartalet er tegnet av det lokale firmaet Salt arkitekter.

Artikkel i Firda.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av det nye administrasjonsbygget som er planlagt bygget i Florø sentrum. Prosjektet er videreutvikling av skissene som ble presentert her i tråden i fjor. Det er og verdt å merke seg at Flora kommune har siden den gang blitt slått sammen med Vågsøy kommunen, og den nye kommunen heter nå Kinn. Kommunen administrasjonsfunksjoner blir fordelt på de to tettstedene Florø og Måløy. 

Det nye administrasjonsbygget er tenkt bygget i det som er kjent som Kvartal 25 eller Rådhuskvartalet, som ligger mellom gatene Markegata  mot syd, Magnus Thingnesgate mot vest, Strandgata mot nord og Livius Smittgate mot øst. Mesteparten av kvartalet består i dag av en ubebygd parkeringsplass. I tillegg står det to eldre trehus mot Markegata og en helhetlig fasaderekke mot Strandgata. 

Nybygget er plassert slik at det dekker hele kvartalet mot syd. Fasaderekken mot nord tenkes  i hovedsak bevart, men ett trehus er tenkt revet for å åpne opp for en gjennomgang gjennom kvartalet og til administrasjonsbygget. Bygget er tegnet av Kinn arkitekter.

Jeg synes det er synd det legges opp til å rive det ene trehuset. Det var ikke en del av de tidligere planene, og jeg ser ikke helt hvilken forbedring det endringen skal representere. Jeg synes og det virket koseligere med et trangere smug der. 

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Kinn kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra byggingen av prosjektet Strandgata 58 i Florø. Prosjektet bygges på eiendommen som ligger rett over gaten for Florø samfunnshus. Dette er eiendommen hvor det gamle trehuset Haavehuset står. Som en del av prosjektet, vil huset revet og rekonstruert uten et nyere påbygg. I tillegg bygges det et nytt påbygg på seks etasjer bak på eiendommen. Prosjektet inneholder i alt 14 leiligheter. Det er tegnet av iVest Consult AS.

Bildene ble publisert for to dager siden. Vi kan se at bærekonstruksjonene snart har nådd full høyde og de er i gang med å konstruere fasaden i første etasje.

Jeg er skeptisk til hvordan nybygg-delen av prosjektet vil bli. Jeg synes det fremstår som ganske billig i illustrasjonene. 

Bildene ble funnet her.

To illustrasjoner av slik prosjektet er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av et nytt boligprosjekt kalt Murihagen som er under utvikling i Førde. Prosjektet er tenkt bygget på eiendommen hvor Bergum mottakssenter tidligere holdt til. Eiendommen ligger mellom gatene Stranda og Hornesvegen på Bergum, nordvest for Førde sentrum. Prosjektet vil inneholde et sted mellom 70 og 75 boliger fordelt på en blanding av leiligheter og rekkehus. Mellom byggene vil det bli etablert et skjermet felles uteområde. 

Det er tegnet av Tippetue Arkitekter og utbygger er Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB). Planen er å starte salget av boligene i løpet av siste halvår i år eller i første kvartal til neste år, og at boligene skal stå klare til innflytting i løpet av tredje kvartal i 2023.

BOB sin side om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg som er planlagt bygget i Langebruvegen 23-25 i Førde sentrum. Det vil erstatte en to etasjes tomannsbolig. Bygget vil bli på seks etasjer og vil inneholde 29 leiligheter. 

Annonsen på FInn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 18:24
Side 1 / 2