Varsler
Fjern alle varsler

Sunnfjord | Byutvikling og byggeprosjekter

Side 2 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av prosjektet Skudeløkken. Det blir beskrevet som en ny bydel i Førde og er planlagt bygget på det som representerer felt BB1 og BKB1 i områdereguleringsplanen for Indre Øyrane. Feltene er i dag et jorde og ligger nord for sentrum. 

Planene, som fortsatt er under regulering, består av tre kvartaler med til sammen femten leilighetsbygg. Byggene vil ha varierende høyder innenfor en ramme på tre til fem etasjer. Reguleringsplanen åpner opp for inntil 270 nye boliger.

Prosjektet er tegnet av Link arkitektur på vegne av forslagsstiller BR Eigedomsutvikling. 

Jeg synes arkitekturen og utformingen ser ganske greit nok ut, men jeg er ingen fan av slik nedbygging av landbruksareal. Spesielt ikke i et sted som Førde som allerede preges av veldig spredt bosetning.

Saksmappen.

Nettsiden som har blitt lansert for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2021 21:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt nærings- og leilighetsbygg som er under planlegging i Strandgata 56 i Florø sentrum. Dette er naboeiendommen til prosjektet i Strandgata 58 som ble vist på forrige side. Bygget vil være på seks etasjer og vil inneholde 21 leiligheter. Det er tegnet av Salt Arkitekter.

Jeg synes utformingen er litt interessant, men jeg skulle ønske man brukte andre farger enn kun svart; Jeg tror det hadde sett bedre ut om fasaden var for eksempel hvit eller tre-farget. 

Artikkel angående prosjektet fra oktober i fjor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. februar 2021 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget er nå i gang på det første byggetrinnet i Skudeløkken-utbyggingen. Byggetrinnet blir kalt for Meanderkvartalet. I forbindelse med salgsstart har det og blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet.

Illustrasjsonene ble funnet på prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2021 12:55
Side 2 / 2