Varsler
Fjern alle varsler

Tønsberg Byutvikling og byggeprosjekter i Tønsberg

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Tønsberg uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 16:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er leilighetsprosjektet Havagaten på Kaldnes i Tønsberg. Byggget er tegnet av Ola Road Arkitektur og blir utviklet av Pilares eiendom. Jeg liker dette prosjektet svært godt. Det ser urbant ut og har sin særegne stil som jeg tror kan bidra med å gi området en egen identitet. 

Siden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 18:47
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et infill-prosjekt i Nedre Langgate 41 i Tønsberg sentrum. Tomten er i dag en åpen parkeringsplass. KB Arkitekter har tegnet bygget. Rammesøknaden for prosjektet ble godkjent i januar i fjor (2017), men lite har skjedd siden så jeg er litt usikker på hva status er for prosjektet per dags dato. 

Jeg synes det virker som et flott prosjekt og jeg mener det er et godt eksempel på hvordan fortetning i den historiske bykjernen kan gjøres. Tønsberg sentrum har alt for mange åpne parkeringsplasser, så jeg håper vi får se flere sliker prosjekter der. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2018 20:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt for å ombygge det såkalte Statens Park-området utenfor Tønsberg sentrum. Prosjektet er tegnet av MAD arkitekter og blir utviklet av Hemfosa samfunnsbygg. Dessverre så virker det på meg som om man har bevart mye av "næringspark-følelsen" som området har i dag.

Nettsiden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2018 00:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

 Utvalget for bygge- og arealsaker i Tønsberg kommune har nå enstemming vedtatt at planinitiativet for Foynkvartalet i Tønsberg sentrum kan bli sendt til regulering. Prosjektet er utarbeidet av KB arkitekter og forslagsstiller Folksom.

Jeg synes dette prosjektet ser aldeles trålende ut. Jeg mener det er akkurat slike prosjekter som burde bygges sentralt i byer som Tønsberg. Det viser en god tilpassing til omgivelsene og særegen arkitektur samtidig som det bidrar til fortetting og folkeleliv med utstrakt bruk av aktive fasader.

Estate Nyheter sin artikkel om planene for kvartalet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2019 17:34
Arild og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en youtube-film som viser forskjellige vinkler av kvartalet: 

Jeg liker virkelig det jeg ser. Til tross for at det har en høy tetthet så har det også en menneskelig skala som gjør at området føles attraktivt og tilrettelagt for gående, litt sånn som en skikkelig gammelby. Jeg tok denne "screenshotten" fra klippet som viser hvor høy tetthet prosjektet faktisk vil ha: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2019 18:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det blir nå uttarbeidet et planforslag for utbyggingen av lokalsenteret Tolvsrød Torg på Tolsrød utenfor Tønsberg sentrum. Det er igjen selskapet Folksom som står bak utviklingsplanene. I dette tilfellet har de også fått seg Coop eiendom på laget. De ser for seg en utbygging med om lag 120 leilgiehter samt et nærsenter. Arkitektene i Asplan Viak har blitt engasjert til å uttarbeide en reguleringsplan for stedet. 

Det er vanskelig å finne noe særlig informasjon eller illustrasjoner av dette prosjektet, men prosjektet ser svært lovende ut i den ene illustrasjonen som Folksom har faktisk publisert. Jeg ble som sagt imponert over planene for Foynkvartalet i Tønsberg sentrum, så jeg håper at de vil være i stand til å lage noe av tilsvarende kvalitet her. 

Jeg vil selvsagt oppdatere etterhvert som mer informasjon og flere illustrasjoner blir tilgjengelig.

Saksmappen for prosjektet hos Tønsberg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2019 21:39
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag for detaljreguleringen av eiendommen Banebakken 38 like ved Færder videregående skole på andre siden av Kanalen for Tønsberg sentrum. Det foreslåtte utbyggingsforslaget er blitt kalt for Færderkvartalet. Det legger opp til mellom 100 og 110 nye boliger i varierte bygninger på mellom 3-6 etasjer og med næringsarealer på gateplan. Planforslaget er uttarbeidet av Spir arkitekter på vegne av Format eiendom. Linda Blom Design og Arkitektur er også kreditert i planforslaget, men er litt usikker på om hun/dem har kun laget perspektivene eller om de også har hjulpet til med utformingen av prosjektet.

Jeg synes dette ser veldig bra ut. Det er varierte, fargerikt og urbant. Jeg tror dette kommer til å skape et riktig flott bymiljø om det blir bygget slik det er fremstilt her. Utformingen kan minne litt om prosjektet i Havagaten på Kaldnes presentert tidligerepå denne siden, så kanskje det vi ser her er skapelsen av en unik moderne arkitekturstil i Tønsberg? 

Om jeg skal klage på noe så vil jeg si at jeg skulle ønske kvartalet henvendte seg mer til Solvveien. 

Tønsberg blad sin artikkel om Færderkvartalet.

Saksmappen til prosjektet på Tønsberg kommune sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mai 2019 17:04
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for Kanalparken på Kaldnes. Prosjektet var tidligere kjent som Scanrope nord og det er nærmeste nabo til utbyggingsområdet Kaldnes Brygge. I likhet med kvartalet i forrige innlegg, så har disse byggene blitt tegnet av Spir arkitekter på vegne av Format eiendom. Det har visstnokt blitt jobbet parallelt med begge prosjektene i dialog med kommunen for å sikre et helhetlig plangrep i området. Kanalparken er tenkt å inneholde ca 100 nye leiligheter. 

Jeg synes arkitekturen på dette prosjektet er både spennende og passer godt inn i området. Det minner meg både om prosjektet i forrige post og det nevnte kvartalet i Havagaten, samtidig som det er enkeltdetaljer som skiller bygget fra de begge og gir det en egen identitet. Dessverre så kan jeg ikke si jeg er like positivt over slik byggene er plassert i forhold til omgivelsene. Det jeg spesielt reagerer på er mangelen på forbindelse til Kaldnesgaten/Solveien. Dette er som nevnt et problem med boligprosjektet i forrige innlegg og, men jeg synes det kommer enda synligere frem her. Strekningen Solveien/Kaldnesgaten er den naturlige gjennomfartsåren i området og det som forbinder de forskjellige prosjektene sammen.

Om man ønsker å skape byliv og å gi insentiver for gående, så er det nettopp gater som dette som bør bli utviklet til urbane avenyer med butikker langs. Det ser ut som om man har forstått dette med planleggingen av kvartalet i Hagagaten som har næringsarealer ut mot Kaldnesgaten/Solveien, men Kanalparken derimot henvender seg bort fra gaten isteden. Jeg skjønner ikke helt hva kommunen har tenkt her.

Her kan du se opprisset av Hagagaten-prosjektet til høyre. Jeg mener Kanalparken (til venstre) burde ha henvendt seg til denne gaten på samme måten som det prosjektet.

Saksmappen for Kanalparken på Tønsberg kommunes nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mai 2019 15:19
Arild gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Egenesgårdenn, et nytt kontorbygg som nå ønskes oppført på adressen Grev Wedels gate 1 og 3 rett ved Stoltenbergparken og togstasjon i Tønsberg sentrum. Den erstatter en tidligere bygård som gikk under samme navn. For øvrig så er dette også vegg i veg med det nå ferdistilte kontor- og restaurant-bygget stasjonen

Prosjektet er utformet av KB Arkitekter. De har tegnet et bygg på åtte etasjer hvorav den første etasjen er forbeholdt næring og utadvendt virksomhet. Nybyggets hovedfasade er tenkt kledd i kobberelokserte aluminiumplater i varierende valør, patina og glans. Søknadden om rammetillatelse for bygget har nå blitt godkjent av Tønsberg kommune.

Saksmappen for prosjektet på nettsiden til Tønsberg kommune.

Tønsberg Blad sin artikkel om den nye Egenesgården.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. juni 2019 16:03
Arild gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er et ønske om å utvikle deler av kvartalet mellom Snorres gate, Bisp. Eysteins gate og Jernbanegata like ved kjøpesenteret Farmandstredet i Tønsberg sentrum. Prosjektet blir kalt Havnesporet. Det ble gjort et forsøk på å regulere eiendommen i 2016, men prosjektet ble stoppe grunnet det som blir beskrevet som privatrettslige spørsmål. Det har nå blitt sendt et nytt planinitiativ til kommunen i et forsøk på å starte opp prosessen igjen. Planinitiativet baserer seg på prosjektet fra 2016, men med noen mindre endringer. 

Som en del av prosjektet ønskes det å forlenge Bulls gate fra Bisp. Eysteins gate til Snorres gate, slike at kvartalet deles i to. Det foreslås så å rive dagens bebyggelse i den østlige enden av kvartalet, for å erstatte den med et nybygg. Nybygget er formet som L og består av to volum på henholdsvis 4 og 7 fulle etasjer, pluss én tilbaketrukket etasje på det høyeste volumet.  Det laveste volumet vil ha en frodig takhage. Ifølge prosjektet beskrivelse så vil den grønne vegetasjonen fra takhagen fortsette inn i fasadelivet på det høyere volumet. En av endringene som har gjort siden 2016, har vært å erstatte det ordinære balkongene med franske balkonger mot gaten. Bygget vil til sammen ha 69 leiligheter i disse tidlige planene. 

Planavdelingen i Tønsberg kommune har gitt sin første tilbakemelding på forslaget. De mener forslaget i større grad må underordne seg og være i dialog med bygningene rundt, det bør unngås svalganger, det bør jobbes mer for få til skulpturelle volum, og det bør jobbes videre med material- og fargebruken. 

Prosjektet er tegnet av Ola Roald Arkitektur mens Asplan Viak håndterer reguleringsprosessen. 

Jeg synes egentlig kommunens tilbakemelding virker veldig kurrant og jeg er enig med dem i utfordringene til prosjektet slik planene foreligger nå.

Saksmappen på nettsiden til Tønsberg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. oktober 2019 13:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om oppstart for reguleringen av eiendommen Storgaten 45 i Tønsberg sentrum. Eiendommen ligger der Storgaten møter Møllegaten og er i dag bebygget med en eldre bygård. Denne bygården ble opprinnelig oppført av konsul O.C. Berrum i 1856. Gården ble kraftig ombygget rundt 1950 og mistet alt av sin originale arkitektur, deriblant et markant hjørnetårn. 

Intensjonen med reguleringsforslaget er å legge til rette for en videre påbygging av gården, fra dagesn 3 etasjer til 4 fulle etasjer og med en tilbaketrukket toppetasje. I tillegg ønskes det å oppføre et nytt hjørnetårn med utforming som sies å være inspirert av slik bygården fremstod i 1856. 

Det er Spir arkitekter som er ansvarlig for utarbeidelsen av reguleringsforslaget. Det er enda ikke sendt inn noen skisser som viser hvordan bygget er tenkt å fremstå etter påbygget, men jeg vil oppdatere tråden om jeg skulle komme over det ved en senere anledning.

Slik bygården i Storgaten 45 fremstår i dag:

Byggets tidligere utforming, her fotografert i 1938:

Bildet er lånt fra nettstedet Tønsbergminner.

Saksmappen til prosjektet på Tønsberg kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2019 19:35
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Her er noen bilder fra Havegaten på Kaldnes tatt 07. desember:

Ny gate i emning

SvarSitat
Publisert : 18. desember 2019 06:02
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Flott. Takk for oppdateringen. Det blir spennende å se hvordan det prosjektet blir. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2019 12:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av boligprosjektet Ollebukta 4 som ferdigstilles nå i disse dager. Prosjektet er bygget ved Kanalen og Quality hotel i Tønsberg sentrum. Prosjekter består av to enkeltstående bygg, et plangrep som ifølge arkitektene gir variasjon mot byen. Byggene er kledd med fasader bestående av en kombinasjon teglspon, puss og tre. Prosjektet inneholder 23 leiligheter.

Ollebukta 4 er tegnet av Spir arkitekter. Utbygger er Format eiendom. Bildene er lånt fra hjemmesiden til Spir arkitekter.

Jeg synes prosjektet har en helt håpløs planlegging og jeg synes det er skuffende at man ikke har større ambisjoner for såpass sentrale og unike eiendommer i byen.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2019 14:54
Side 1 / 4