Varsler
Fjern alle varsler

Tønsberg Byutvikling og byggeprosjekter i Tønsberg

Side 3 / 4
beanie
(@beanie)
Bruker Registered

Kjenner de som leier et lokale der nå, og kunne nesten ikke tro det når jeg fikk høre eierne planlegger å rive huset. Man ser dessverre i større grad at dette er trenden i Tønsberg nå til dags

Ellers syntes jeg det er fint de vil utvikle den parkeringsplassen, men er ikke akkurat begeistret over utformingen her. Ville foretrukket kvartalstruktur, som på tomten ved siden av

SvarSitat
Publisert : 24. september 2020 23:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@beanie Jeg er helt enig på begge punktene. Nå skal det sies da at det er fortsatt veldig tidlig i reguleringsprosessen og planene virket ikke så veldig konkrete (var kun sendt med et oppriss), så jeg håper det vil gå gjennom en drastisk endring før det eventuelt ndringgodkjennes. 

Jeg synes planene for Foynkvartalet virker som et godt forbilde for hvordan man heller burde fortette ved slike historiske bygg. Et annet godt eksempel er Sterudkvartalet i Moss

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. september 2020 23:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå et ønske om å starte opp reguleringsarbeidet for området kjent som Lindahlplan. Området ligger ut mot Kanalen og foran Oseberg kulturhus og Quality Hotel i Tønsberg sentrum. Intensjonen med planarbeidene er å legge til rette for byggingen av et nytt senter som skal formidle den maritime historien fra Vikingtiden samt å lage et sted for vinteropplag av det rekonstruerte vikingskipet Saga Oseberg. 

Prosjektet baserer seg på Spir arkitekter seg vinnerutkast fra tidligere i år. Det består av to lave bygg med saltak. Byggene  er tenkt med fasader bestående av en kombinasjon av transparente flater av polykarbonatplater og vegger av kløyvd og brent trespon. Sistnevnte materiale skal gi et inntrykk lignende det vi kjenner igjen fra stavkirkene våre.

Jeg synes det ser ganske fint ut. 

Saksmappen på nettsiden til Tønsberg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2020 18:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et par bilder til av Borgheimtunet-prosjektet som er planlagt i Borgheim sentrum i Færder kommune. Bildene viser det som vil bli første salgstrinn. Salget av leilighetene er planlagt å starte nå i desember og de første byggene vil stå innflyttingsklare i løpet av andre til tredje kvartal i 2022.

Borgeimtunet er tegnet av Mer arkitektur og WA Gruppen er utbyggeren bak prosjektet.

Annonse på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. november 2020 18:05
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

Ser det kvartalet vrengt ut, eller er det bare meg?

SvarSitat
Publisert : 15. november 2020 00:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par illustrasjoner av planene for området kjent som Skipsgateplassen. Området avgrenses av gatene Nedre Langgate, Tollbodgaten og Møllegaten og det brukes i dag til parkering. 

Det ønskes å utvikle kvartalet med en ny bebyggelse bestående av en kombinasjon med kontor, forretning, hotell og boliger. Forslagsstiller har og stilt prosjektet til rådighet som et nytt tinghus, men det avhenger av godkjennelse fra departement og domstoladministrasjonen for å bli noe av. 

Den nye bebyggelsen er planlagt med høyder på syv etasjer  Det er satt krav om at den delen av dagens bebyggelse som stammer fra før 1940 skal beavers og integreres inn i prosjektet. Det er videre satt krav om prosjektet skal utformes med åpne første etasjer.

Reguleringsplanen er utarbeidet av LPO arkitekter og forslagsstiller håper at den kan komme opp til førstegangsbehandling hos kommunen på nyåret en gang.

Saksmappen på nettsiden til Tønsberg kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. desember 2020 21:47
beanie
(@beanie)
Bruker Registered

Forsåvidt bedre enn en parkeringsplass, men ser dessverre ut som noe man finner i en næringspark.

SvarSitat
Publisert : 5. januar 2021 20:44
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Premissene med åpne førsteetasjer er svært positivt og byggets funksjon rettferdiggjør en litt massivt volum mot nedre Langgate, men jeg blir svært skuffet om fasaden mot Møllegaten ender opp i nærheten av dette. Den fasaden er jeg enig med beanie at minner om noe du finner i en næringspark.

SvarSitat
Publisert : 5. januar 2021 22:15
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt infill-prosjekt som er under planlegging på det som i dag er en parkeringsplass i Håkon Gamles gate 4 ved Farmandstorvet i sentrum. Det står i tillegg en mindre murbygning fra 30-tallet lengst inne på eiendommen. Det planlagt infill-bygget er på fire etasjer og vil inneholde åtte leiligheter. De foreløpige illustrasjoner viser et bygg med fasader i tegl og med karmer i treverk. Murbygningen er planlagt bevart og konvertert til tre leiligheter. 

Illustrasjonene er laget av Skapa arkitekter og reguleringsprossen blri håndtert av firmaet Ingeniørservice. Det er B&W Eiendom som står bak prosjektet.

Nå er det selvsagt tidlig i planleggingsfasen og det er ingen garanti for at det endelig bygget vil se sånn ut, men jeg synes de foreløpige planene ser veldig fine ut. Jeg synes det representerer et godt eksempel på byreparasjon.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mars 2021 12:23
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et fullstendig planforslag med en del nye illustrasjoner av Nedre Langgata 19 i sentrum. Eiendommen består i dag av et eldre næringsbygg på tre etasjer. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for oppføringen av nytt næringsbygg på fem etasjer som erstatning for dagens bygning. Fasadene er planlagt kledd med skifer og med store glassflater.

Planforslaget er laget av KB arkitekter.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mars 2021 20:22
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

på tide at det skjer noe på denne tomten, men dette syns jeg var en unødvendig visuelt "klønete" volumoppbygning.

SvarSitat
Publisert : 30. mars 2021 11:38
beanie gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Ja, jeg er enig. Jeg synes ikke det passer i et sentrumsområde i det hele tatt. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. mars 2021 12:10
beanie gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for om- og påbyggingen av Kristinakvarteret. Reguleringsplanen ble godkjent av utvalget for plan og bygg i mars i år, men den fortsatt på sluttbehandlig i kommunestyret. Prosjektet består av å bygge dagens bygg med tre nye etasjer og å gi bygningen en ny fasade kledd i tre. 

Både planforslaget og rammesøknaden er utarbeidet av Asplan Viak. 

De innsendte dokumente kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. april 2021 23:33
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for Foynkvartalet. Endringene ser ut til å kun være marginale siden illustrasjonene som ble publisert i fjor sommer

Jeg liker fortsatt prosjektet, men jeg er litt skuffet over at buene ble fjernet på det ene bygget mot Nedre Langgate. Ut i fra hva jeg forstår ble de fjernet etter at prosjektet ble beskyldt for “stilforvirring”, men personlig synes jeg det passet inn med litt varierte stiler. 

Planforslaget er laget av KB arkitekter og forslagsstiller er Folksom.

Planforslaget kan sees in sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2021 18:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det kan se ut som om det ikke bare var oss som ikke var så imponert over planene for Nedre Langgata 19 og det har derfor blitt sendt inn noen reviderte skisser av forslaget. Fasaden er nå tenkt kledd med rødlig tegl, høydene har blitt redusert, utkragingen er mindre og det har blitt lagt til et par balkonger på fasaden til nord.

Prosjektet er forstatt tegnet av KB Arkitekter.

Jeg er fortsatt ikke så veldig impontert.

Artikkel i lokalavisen Øyene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. juni 2021 14:40
Side 3 / 4