Varsler
Fjern alle varsler

Tromsø Områdeutvikling | Nordbyen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utbyggingen av områdeprosjektet Nordbyen ved Tromsø sentrum. Området som skal utvikles er på ca. 289,5 daa og strekker seg fra Tromsøbrua i sør til Agnforsyninga til Hansjordnesbukta i nord. Til tross for at Vervet har en egen områdeplan som blir utbygget separat, så ligger det likevel innenfor planområdet og området som har blitt analysert i forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen for Nordbyen. 

Områdeplanen er et resultat av et initiativ fra Tromsø kommune i 2015 og den siden har blitt utformet gjennom et samarbeid mellom kommunens byplankontor og grunneiere, utbyggere, beboere og andre aktører. Planprogrammet for utbyggingen ble vedtatt i 2016. 

Intensjonen er å utvikle Nordbyen til en utvidelse av dagens Tromsø sentrum med høy grad av blandet bruk. Tomten ytterst mot sundet er tenkt som mulig fremtidig lokasjon for et offentlig bygg lignende operaen i Oslo, som kan være med på å understreke Tromsøs rolle som “arktisk hovedstad” og samtidig løfte den framtidige bydelen. Prosjektet består ellers av 9-10 kvartaler som er tenkt å inneholde en blanding av kontor-, bolig- og næringsarealer. En del av kvartalene vil ha kanaler mellom seg, et grep man kjenner igjen fra bydeler som Sluseholmen i København og Tjuvholmen i Oslo. Det er videre planlagt en bred promenade mellom Fridtjof Nansen plass og det offentlige bygget ut mot sundet. 

Illustrasjonene er tatt fra planforslaget utarbeidet av Tromsø kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 1. november 2019 21:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om prosjektet det danske arkitektkontoret Aart architects har utformet for Peab Eiendomsutvikling. Prosjektet er på 70.000 m2. Reguleringsplanen for Nordbyen i sin helhet åpner for 800 nye boliger. 600 av disse boligene er innenfor områdene som Peab har planer om å utvikle. I tillegg til leiligheter så vil prosjektet inneholde to nye hoteller hvorav et av dem er tenkt å bli Tromsøs første 5-stjerners hotell.

De ser for seg at byggestart kan skje i løpet av fjerde kvartal i 2020 og at det første byggetrinnet kan stå ferdig til 2023.

Aart architects sin side om utbyggingen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. november 2019 21:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Peab har nå presentert noen skisser av sitt forslag om å bygge et arrangementsanlegg for inneidretten i Tromsø ytterst på tuppen av Nordbyen-området. Det foreslåtte anlegget, som er blitt gitt navnet Tromsø spektrum, blir beskrevet som en skikkelig arena for idretts-, kultur- og næringslivsarrangementer. Den er plant annet tenkt å inneholde en håndballbane på 20x40 meter med plass til et sted mellom 3.000 og 5.000 tilskuere. 

Peab håper at byggestarten på prosjektet kan være i 2021, men det er avhengig av at kommunens behandling av planene. Både Riksantikvaren og Troms fylkeskommune har fremmet innsigelse mot størelsen på de planlagte volumene ytterst i områdeplanen for Nordbyen, men det håpes nå at de lavere høydene på Tromsø Spektrum-forslaget vil løse denne konflikten. 

Skissene er utarabeidet av Aart architects.

iTromsø sin artikkel om planene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. november 2019 15:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Tromsø vedtok områdeplanen for Nordbyen den 12. desember i fjor. Imidlertid er det kun den ytre delen av planen ut mot fjorden som har blitt gitt rettsvirkning per dags dato.  

Kunngjørningsannonsen med vedtaket på Tromsø kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2020 19:21
Riksstein gitt lik