Varsler
Fjern alle varsler

Tromsø Områdeutvikling | Vervet

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående utbyggingen av den nye bydelen Vervet ved Tromsø sentrum. Prosjektet har festningsverket Skansen og Tromsøbrua fra 1960 som nærmeste naboer, som begge er fredete kulturminner. 

Det har vært jobbet med utarbeidelsen av planene helt siden 2001 og den endelige reguleringsplanen er et resultat av prosess med  arkitektkonkurranse, konsekvensutredning og medvirkningsprosesser. Planforslaget ble først lagt ut til offentlig ettersyn i 2012 og ble deretter vedtatt av Tromsø bystyre i 2014. Riksantikvaren la midlertidig inn en innsigelse, noe som resulterte i en runde med megling og reviderte reguleringsbestemmelser med blant annet reduserte høyder og bredere siktlinjer. 

Bydelen vil bli bygget på den tidligere eiendommen til Tromsø Skipsverft. Verftet ble grunnlagt i 1848 og var en lang tid den største arbeidsgiveren i distriktet. Verftet holdt til eiendommen helt frem til 2017, da bedriften flyttet til nybygde lokaler på den nordlige spissen av Tromsøya. Verftsanlegget ble utsatt for tre branner i 1872, 1893 og 1909, i tillegg til at det ble foretatt en rekke ombygginger i forbindelse med utvidelser og utviklingen av produksjonen. Som en konsekvens er det kun noen trehus ved Skansen og båtslippet med tilhørende maskinhus som anses som bevaringsverdig innenfor området. 

Store deler av planområdet vil være dekket av et sammenhengende bygg som i hovedsak skal romme næringsarealer og et parkeringshus. Bygget vil utgjøre en base som resten av prosjektets bebyggelse, parker og byrom vil bli konstruert på. Bebyggelsen nærmest Skansen er planlagt som fortsettelse av den etablerte kvartalsstrukturen i området. Bebyggelsen lengre ut på odden er plassert som et storkvartal som med åpninger for å ivareta siktlinjene til Skansen. Den utadvendte delen av kvartalet er planlagt med en helhetlig fasaderekke med næring i førsteetasje langs strandpromenaden ut mot Tromsøysundet. 

Reguleringsplanen åpner for et samlet utbyggingsareal på ca. 48.500m2 ekskludert parkeringsarealer. Ca. 36.000m2 av disse er satt av boliger, noe som tilsvarer et sted mellom 380 og 420 nye boenheter. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av ATPA (AT Plan & arkitektur).

Sitat
Topic starter Publisert : 17. november 2018 22:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er områdeplanen for utviklingsprosjektet Vervet. Dette ligger rett på andre siden av brua for Nordbyen. De første byggetrinnene av prosjektet er allerede under bygging og er tegnet av LPO arkitetekter.

Jeg liker godt fargebruken på byggene.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til LPO arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. desember 2018 00:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen tegninger av Vervet-området.

Og en landskapsplan:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2018 14:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde som viser de forskjellige materialene og fargekombinasjonene som er tenkt å bruke til å kle byggene med i Vervet-prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mars 2019 17:19
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra byggeplassen på Vervet. Man har kommet ganske langt på første bygg allerede.

Bildet er lånt fra en artikkel i nettavisen iTromsø.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2019 14:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en liten promoteringsvideo for Vervet-prosjektet som er laget av utviklerne bak det. Videon snakker litt om historien til Tromsø Skipsverft (som lå på denne eiendommen tidligere).

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2019 18:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon fra samme vinkel som er vist tdligere, men her med noen endringer. Hjørnebygget ser ut til å ha blitt gjort noe høyere og fasadekledningen på bygget til venstre for det har og blitt endret. 

Illustrasjonene er tatt fra prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. april 2019 20:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere oppdaterte illustrasjoner av Vervet-utbyggingsprosjektet.

Jeg synes dette ser veldig bra ut. Det eneste jeg skulle ønske var at man hadde inkludert noen trær eller annen, større vegistasjon i de nye utenområdene. Det ser litt bart ut. 

Illustrasjonene ble funnet på hjemmesiden til prosjektet

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. april 2019 18:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oppføringen av første byggetrinn på Vervet har kommet langt på vei allerede. Dette er det l-formede bygget nærmest sentrum i oversiktsillustrasjonene og det blir kalt Cortenbygget (jeg regner med at det kommer fra fasadematerialet som er tenkt brukt). Bildet er lånt fra Totaleiendom sin offisielle instagram-konto. 

Totaleiendom sin Instagram-konto.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. mai 2019 20:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arkitektstudioet Oslo.Works har blitt erklært vinnere i konkurransen om utformingen av hotell-bygget innenfor Verket-området. De har kalt vinnerbidraget sitt for Plattgatter og det er tenkt å inneholde 310 hotellrom. 

Oslo.Works sin prosjektside for hotellet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2019 15:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en modell som viser storkvartalet ytterst på odden i Vervet-planen. Bildet ble opplastet til prosjektet sin offisielle Facebook-profil den 20. august.

Vervet på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. august 2019 22:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatert illustrasjon av områdeprosjektet Vervet. Dette er første illustrasjon jeg har sett hvor det nye hotellbygget har blitt plassert inn.

Illustrasjonen er tatt fra denne boligannonsen. Annonsen hadde i tillegg dette bildet fra selve byggeplassen i seg, men jeg er litt usikker på når nøyaktig det ble tatt: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2019 23:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde som viser byggeplassen på den delen av Vervet som ligger ytterst ute i Tromsøysundet. Det er her storkvartalet kommer til å bli bygget. Bildet er lånt fra en annonse for boliger i prosjektet, men det er presisert når bildet ble tatt. 

Annonsen som bildet ble funnet i.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. september 2019 21:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I et forsøk på å gjøre tråden ryddigere, så har jeg nå laget et eget emne dedikert til den fremtidige utbyggingen av nabo-prosjektet Nordbyen.

Du kan se tråden her: Tromsø | Områdeutvikling | Nordbyen  

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. november 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra oppføringen av det såkalte Corten-bygget på Vervet. Bildene skal være tatt i uke 41, som er uken som startet den 7. Oktober. Bildene er altså tre og en halv uker gamle. 

Slik som navnet indikerer, så har bygget en fasade kledd med cortenstål. Bygget, som utgjør første byggetrinn av Vervet-utbyggingen, vil inneholder 27 boliger. Det er planlagt ferdigstilt til desember i år. Utbygger er Totaleiendom og jeg tror bygget er tegnet av LPO arkitekter, i likhet med resten av området. 

Ut i fra bildene kan vi se at de er svært nære å få fasaden ferdigstilt. Jeg vil faktisk anta at den er ferdig nå med tanke på at bildene ikke er helt ferske. Jeg er generelt svært skeptisk til bruken av cortenstål i arkitektur, men jeg vil erkjenne at det passer bedre inn i et område med industrihistorie som dette sammenlignet med mange andre steder.

Bildene er lånt fra hjemmesiden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. november 2019 22:44
Side 1 / 3