Områdeutvikling | F...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Furuset

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidingen områdeutviklingen av Furuset sentrum i bydel Alna i Oslo. Prosjektet er en del av Futurebuilt-satsingen og tankene er at drabantbyen fra 70-tallet skal transformeres til en "arena for nyskaping, samhandling og læring". Plangrepet i områdereguleringen bygger på en idékonkurranse fra 2010 hvor a-lab, COWI og Architectopia gikk seirende ut med bidraget "Fra senter til sentrum". Det er tenkt tenkt at utbyggingen kan gi plass til 1700–2300 boliger, men det endelige antallet er avhengig om man velger å bygge et parklokk over e6 eller ikke.

Her er Futurebuilt sin prosjektside for Furuset.

Sitat
Topic starter Publisert : 12. juli 2019 11:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt levert inn søknad om rammetillatelse for føre opp et nytt bydelshus for bydel Alna ved Furuset senter. Huset vil bli bygget på det som er kjent felt S1 i områdeplanen for utbyggingen av Furuset og det vil ha fasade ut mot nye Trygve Lies plass. 

Nybygget vil bli på 7 etasjer. Bydelshuset vil bli koblet sammen med det nåværende biblioteket gjennom et bygningsvolum som er lagt som en bro mellom de to byggene fra andre etasje og opp. Første etasje ut mot Trygve Lies plass er gitt en høy og åpen glassfasade som sikrer innsyn inn til bygget. Grunnet terrenget, så vil førsteetasje bli om lag 2 meter høyere i gjørnet mot senteret kontra hjørnet mot Søren Bulls vei. Fasaden i de øvrige etasjene består av en kombinasjon av glassfelt med detaljer i tre og gylne prefabrikkerte fasadeelementer som rammer dem inn. 

Det nye bydelshuset er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er foretaket Etatbygg Furuset. 

Jeg er veldig skeptisk til hvordan den prefabrikkerte fasaden vil bli, men jeg liker i hvert fall den åpne førsteetasjen.

Saksmappen til prosjektet.

@59.9406077,10.8975662,3a,60y,17.87h,89.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFaZ9OhQujvMw--YzgKIf-g!2e0!7i13312!8i6656">Omtrentlig plassering slik adressen fremstår i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. juli 2019 16:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Parallelt med bydelshuset i forrige innlegg, så er det og blitt søkt om rammetillatelse for å føre opp et kombiner nærings- og boligbygg i Søren Bulls vei 2. Eiendommen er kjent som felt s5 i områdeplanen og blir i dag brukt som en åpen parkeringsplass. Bygget vil bli liggende rett over Trygve Lies plass for bydelshuset og det vil ha fasade ut mot samme plass. Prossjektet har blitt utviklet i samråd med Futurebuilt.

Bygget går over 5 etasjer og vil inneholde totalt 57 nye boliger. Boligene vil primært være i bygningsvolumet ut mot Trygve Lies plass mens det vil være næring i arealene til og med 3. etajse ut mot Søren Bulls vei. Her planlegges det å etablere helserelatert næring som er tilpasset bydelen. Næringsdelen av bygget er tenkt oppført i lavkarbon-betong og boligdelen vil ha ustrakt bruk av tre i konstruksjonene. Formgivningen av nybygget blir beskrevet som å være et resultat av et ønske om gjøre byggets konstruksjoner lesbare og å tilføre fasaden et  levende skyggespil gjennom dype vinduer og åpninger, men for min del så fremstår det nærmest som en kopi av Dronningens gate 14 i Trondheim.

Prosjektet er igjen tegnet av Arcasa arkitekter og med Etatbygg Furuset som utbygger.

Til tross for likhetene med det i Trondheim, så synes jeg bygget fremstår som åpent, innbydende og ganske attraktivt samtidig som det er med på å stramme opp og å definere byrommet rundt plassen. Jeg har faktisk mer tro på at dette prosjektet vil bli utgjøre en oppgradering for området enn bydelshuset i forrige post. 

Saksmappen til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juli 2019 00:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen volumskisser av mulig utvikling av Søren Bulls vei 35 m.fl. Adressen er kjent som felt S7 og BT1 innenfor områdeplanen for Furuset og ligger langs samme gate som det planlagte bolig- og næringsbygget i Søren Bulls vei 2 sett i forrige post. Det er fortsatt tidlig i utviklingen av prosjektet og det holdes enda på med oppstartsmøter for å avklare byggelinjer, mulig omlegging av gatenettet og volumer, så vi har enda kun noen volummodeller å gå ut i fra. Prosjektet er tenkt å inneholde en blanding av leilighetsblokker og rekkehus samt en barnehage.

Prosjektet blir utviklet av Kristin Jarmund Arkitekter. Forslagsstiller er Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

@59.9408986,10.9015941,255m/data=!3m1!1e3">Området i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2019 18:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det tidligere presenterte nærings- og boligprosjektet i Søren Bulls vei 2 har nå blitt omprosjektert. Det reviderte prosjektet har nå fått karnapper og større, utenpåliggende balkonger. Byggets funksjoner er ellers tilsvarende de tidligere planene.

Prosjektet er som nevnt tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er Etatbygg Furuset.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2019 13:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lokalavisen Groruddalen har skrevet en artikkel om det nye bydelshuset for Alna. Ifølge artikkelen har bystyret nå godkjent leieavtalen mellom og byggingen vil nå starte så fort som mulig. Det nye bydelshuset skal etter planen stå ferdig om rundt et og halvt års tid.

Artikkelen inkludrere og en ny og oppdatert illustrasjon av bygget:

Artikkelen i Groruddalen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. oktober 2020 23:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for det som representerer felt s6 i områdeplanen for Furuset. Feltet ligger langs Søren Bulls vei, midt mellom boligprosjektene til Arcasa og Kristin Jarmund. Prosjektet bygger på LPO arkitekter sitt vinnerbidrag fra Reinventing Cities-konkurransen som ble avholdt i 2018. Bidraget, som ble kalt Urban VIllage, var utformet som et eksempel på det som ble beskrevet som fremtidens bil-frie og bærekraftige byutvikling; Det skulle blant annet produsere mer energi enn det forbrukte, noe som oppnås ved å kle alle solutsatte fasader med solceller. 

Prosjektet består av tre frittstående blokker plassert i en U-form mot nord. Disse byggene vil inneholde 69 leiligheter til sammen. I sørenden av eiendommen og ut mot den fremtidige bygaten (Søren Bulls vei) er det plassert to hus som skulle inneholde fellesfunksjoner som drivhus, vaskestue og felles kjøkken. Hele prosjektet vil ha et samlet areal på 5 500 kvadratmeter, noe som vil tilsvare en utnyttelse på 200%. 

Obos nye hjem er utbyggeren bak det hele og det er planlagt som et Futurebuilt 2.0.-forbildeprosjekt. Det er nettopp blitt sendt inn en forespørsel til kommunen om å avholde en forhåndskonferanse før det eventuelt vil bli sendt inn en rammetillatelse.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2020 22:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet i Søren Bulls vei 2 har nå gjennomgått enda en omprosjektering. De utenpåliggende balkongene og karnappene er nå fjernet og fasadene er nå tenkt kledd i en kombinasjon av mørkt og lyst tre. I tillegg har antallet leiligheter blitt endret - fra 44 til 52. 

Bygget er tegnet av Arcasa arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2021 14:14
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet  Søren Bulls vei 2 har blitt omprosjektert atter en ny gang. Bygget har nå fått en tydelig oppdeling i mindre fasader ved hjelp av forskjellig bruk av farger. Det er fortsatt tegnet av Arcasa arkitekter.

Fasaden mot sør og Søren Bulls vei:

Fasaden mot vest og Trygve Lies plass:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. juli 2021 08:46
sliwek20 gitt lik