Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Asker og Bærum Byutvikling og byggeprosjekter i Asker og Bærum

Side 7 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lund+Slaatto arkitekter har sendt inn et innspill til arbeidene kommunens arealplan for Bærum. I innspillet ser de på den mulige fremtidige utviklingen av eiendommen Godthaab på Lysaker. Dette er eiendommen hvor Fridtjof Nansens tidligere bolig stod (før han flyttet til Polhøgda i 1901), men huset har senere blitt erstattet med et kontorbygg. 

De foreslår å rive deler av dagens kontorbygg og erstatte det med et nytt boligprosjekt. Det har blitt utarbeidet tre forskjellige alternativer til utformingen av prosjektet, hvor forskjellene går ut på hvor mye av dagens bygg som skal erstattes med nye leilighetsbygg. 

De to første illustrasjonene viser alternativet med flest nye leilighetsbygg.

Alternativ 1 (færrest nye bygg):

Alternativ 2:

Alternativ 3 (flest nye bygg):

Innspillet kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. august 2021 22:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye illustrasjoner som har blitt sendt inn av prosjektet som er under utvikling i Gamle Drammensvei 32 og 34 ved Stabekk stasjon. Det foreslås nå å bevare sveitservillaen som står på eiendommen i dag. 

Nsw arkitektur er ansvarlige for planene. 

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. august 2021 22:48
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for prosjektet som er under utvikling i Gamle Ringeriks vei 30 på Bekkestua i Bærum. Sammenlignet med tidligere er høydene blitt noe redusert og byggene følger i større grad kurvaturen på gaten. Det er tegnet av Arcasa arkitekter.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. september 2021 21:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda en illustrasjon av Perlen-prosjektet i Asker. Det er litt interessant å se at Wesselkvartalet er tatt med i illustrasjonen. 

Illustrasjonen er lånt fra denne annonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2021 20:56
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer for utviklingen av Rykkinn senter i Bærum kommune. Det foreslås å bygge to nye leilighetsbygg langs Paal Bergs vei og å opparbeide et torg mellom den nye byggelse og dagens senter. De to byggene er tenkt å inneholde rundt 80 leiligheter til sammen. LPO arkitekter har blitt engasjert til å tegne prosjektet og de har nettopp bestilt et oppstartsmøte med kommunen. Scala Eiendom er forslagsstiller.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. oktober 2021 22:33
Side 7 / 7