Områdeutvikling | K...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Asker og Bærum Områdeutvikling | Kystbyen Slemmestad

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utviklingen av Slemmestad sentrum i Røyken kommune. Jeg har valgt å legge tråden under Asker selv om området ligger i det som i dag er Røyken kommune. Det skyldes at Hurum, Røyken og Asker skal etter planen slå seg sammen til en ny kommune med navn Asker  innen den 1.1.2020.

Slemmestad var tidligere hjem for Christiania Portland Cementfabrik. Bedriften ble grunnlagt i 1893 og var landets eldste sementfabrikk inntil produksjonen opphørte i 1989. Anlegget ble dernest liggende i brak før man etterhvert begynte å se på mulighetene for å utvikle området til en ny bydel. Det ble på bakgrunn av dette besluttet å uttarbeide en kommunedelplan for Slemmestad i 2007. Det ble det avholdt seminarer med næringslivet, grunneiere og lokalbefolkningen angående utviklingen av området før kommunedelplanen ble endelig vedtatt i 2011.

Etter vedtaket gikk kommunen sammen grunneierne (Slemmestad Brygge, DnB og Norcem) i gang med lage en områdeplan for det som nå ble kalt for Kystbyen Slemmestad. Områdeplanen ble vedtatt av kommunen i 2017 og det ble deretter inngått en utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneieren. Selskapet Slemmestad Brygge har brukt tiden siden på å kjøpe ut DnB og til dels Norcem ut av utbygginsplanene og har uttarbeidet et planforslag for detaljreguleringen av Vaterlands-området som nå har blitt sendt inn til kommunen for andre gang. 

Vaterland vil bli sentrum og det mest sentrale området i den nye kystbyen. Planforslaget legger opp til fire sentrale kvartaler med høy tetthet og med noe rangbebyggelse rundt. Et av kvartalene er bebygget med en gammel industribygning kjent som Sekkefabrikken og som er tenkt bevart i det foreslåtte plangrepet. Mellom kvartalene og ut mot havnen er det planlagt en passasje som vil bli prosjektets sentrale byrom. Byggehøyder vil variere fra 4-7 etasjer i sentrumskjernen og til 8 etasjer på høyeste mot Tåjeåsen (del av randbebyggelsen). 

Det er laget en estetisk veileder i forbindelse med planforslaget. Den sier at den nye bebyggelsen skal utformes for å videreformidle Slemmestads industrihistorie og understreke områdets nærhet til kysten. Det skal brukes holdbare og naturlige materialer med lokal forankring og betong, tegl og stål blir gitt som eksempler. VIdere så skal hele sentrumskjernen gis en helhetlig estetisk utforming, men det skal likvel oppnås variasjon innad i bebyggelsen med hjelp av for eksempel materialbruk og/eller volumoppbygning.

Det danske arkitektkontorret C.F.Møller gikk opprinnelige seriende ut av konkurransen med utformingen av områdeplanen for Slemmestad i 2012. Det er imidlertid Tag Arkitekter som har tegnet skisseprosjektet som blir presentert i denne tråden og som nå håndterer saksgangen med kommunen.

Sitat
Topic starter Publisert : 21. juli 2019 14:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en promotoringsfilm som ble publisert i september i år. Så vidt jeg kan se er det ingen forskjeller på planene i videon og de presentert i første innlegg her, men det kan kanskje være interessant å se videon likevel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. november 2019 18:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et flott bilde som viser området i Slemmestad som nå skal utvikles sammen med Oslo by i bakgrunnen. Slemmestad ligger faktisk ganske idyllisk til.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. november 2019 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny illustrasjon som viser området ved Norcem sin silo. Bildet er lånt fra en aritkkel i Budstikka.

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2020 19:54
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Rivningsarbeidene er allerede i gang. Disse bildene ble tatt i starten av denne måneden. De største siloene vil bli bevart (slik som vi kan se i illustrasjonen i forrige innlegg), mens resten er nå i ferd med å rives.

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. januar 2021 21:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to foreløpige skisser som viser hvordan åpningen av Bøbekken gjennom Slemmestad sentrum/Vaterland er tenkt å bli. Planen er å starte arbeidene med å åpme bekken mot slutten av året.

Artikke i Røyken og Hurum avis fra november i fjor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2021 14:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Avantor har nå kjøpt seg inn i Slemmestad-utbyggingen. De har kjøpt 75% av aksjene i utbyggingsselskapet Slemmestad Brygge er dermed hovedaksjonæren i prosjektet. Ifølge pressemeldingen tar de sikte på å starte byggingen av første byggetrinn i 2022. 

Jeg synes det er en god nyhet. Avantor har en del spennende prosjekter på gang i egen regi, så det virker som om de i hvert fall verdsetter noe mer enn kun de aller billigste løsningene.

Det er og lagt ved en ny illustrasjon av prosjektet sett fra fjorden:

Illustrasjonen og pressemeldingen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mars 2021 12:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda noen flere illustrasjoner. Illustrasjonene er tatt fra en artikkel i Drammens Tidende. Ifølge artikkelen så vil man første starte på reguleringsprossen av Norcem-kaia (området som er illlustrert her) om et års tid.

Artikkelen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. april 2021 14:08
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Er det noen planer for siloen eller er fabrikken fortsatt i drift?

SvarSitat
Publisert : 19. april 2021 17:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Det ble nylig vedtatt en reguleringsplan for flyttingen av fabrikken til litt lengre nord på Slemmestad, men basert på det som står i planbeskrivelsen så kan det ser ut som om siloene vil bli brukt av fabrikken i fremtiden og. 

De høye siloene reguleres til bevaring, men skal fortsatt være i drift. Bestemmelsene åpner for at en kobling mellom nytt bulkanlegg og siloene tillates. Bulkanlegg foreslås plassert inn i eksisterende fjell, se illustrasjon til venstre, markert med rød sirkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. april 2021 17:35
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt montert opp et webkamera hvor vi kan følge prosessen (eller mangelen på den) på området. 

https://kunde.byggekamera.no/?u=slemmestad-brygge&camera=BK0442&width=fullsize.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2021 18:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reiulf Ramstad arkitekter har nå blitt karet til vinneren for utformingen av området ved Norcem-anlegget. 

Personlig synes jeg det ser for repetitivt ut.

På nettsiden til Reiulf Ramstad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. januar 2022 18:56