Områdeutvikling | G...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Fjordbyen Områdeutvikling | Grønlikaia

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utbyggingen av Grønlikaia i Oslo. Grønlikaia representerer siste større utbyggingsprosjekt i Fjordbyen-satsingen. Området ligger mellom Sørenga og Ekebergskråningen, og strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn ned til dagens havnevirksomhet på Kongshavn. Området eies av Hav eiendom.

Grønlikaia innbefattes av reguleringsplanen for Bjørvika, kalt Bjørvikaplanen, som ble vedtatt av Oslo Bystyre i 2003. Reguleringen åpner for å utvikle over 200 000 kvadratmeter med ny bebyggelse. Mot Kongshavn i sør etableres det et friområde på 20-30 dekar som skal fungere som en buffersone mellom den nye bydelen og havnevirksomheten. 

Hav eiendom mener imidlertid at den gjeldende reguleringsplanen er utdatert på en del og har noen svakheter i forhold til moderne byutvikling. De viser blant annet til at den planlagte havnepromenaden er regulert inn på innsiden av den fremtidige bebyggelsen, noe som hindrer sikt mot fjorden og øyene i syd og vest. I tillegg ønskes det å plassere de planlagte kontorbyggene nærmest Oslo S/sentrum og boligbebyggelsen nærmest sjøen og friområdene, noe som krever en omfordeling av slik feltene er regulert i dag. 

Hav eiendom er i dialog med plan- og bygningsetaten angående nytt plangrep for området. Planen er å sende inn et nytt planinitiativ for utbyggingen nå i løpet av våren. Parallelt vil bli gjennomført en medvirkningsprosess der bydeler, ulike befolkningsgrupper, interessegrupper og eksperter blir invitert inn. Hav eiendom ser for at området er ferdig utviklet i 2025. 

Rodeo Arkitekter er ansvarlige for reguleringsprosessen. 

Det er litt vanskelig å få et god oversikt over hvordan området skal bli ut i fra disse to skissene, men førsteinntrykket mitt er likevel svært positivt. Det første jeg tenkte var “dette er slik jeg skulle ønske Sørenga ble utviklet”. Så gjenstår det selvsagt å se hvordan planene utvikler seg videre.

Illustrasjonene og informasjonen ble funnet på Hav eiendom sin nettside.

Sitat
Topic starter Publisert : 17. februar 2020 23:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Rodeo arkitekter har nå publisert en del nye illustrasjoner av planene for Grønlikaia på deres nettsider. Jeg syntes som sagt planene virket lovende basert på de to tidligere illustrasjonene, men jeg synes likevel  prosjektet er over all forventing nå når jeg ser det fra enda flere vinkler. Det fremstår tett og urbant med en flott og variert bebyggelse. I tillegg liker jeg veldig godt hvordan man greid å kombinere bebyggelsen og "naturen" (riktignok kunsting), noe jeg synes gir en fin overgang mot fjorden og øyene. Det eneste jeg synes burde jobbes mer med er møtet mellom bebyggelsen og den delen av Grønligata som ligger sør for rundkjøringen.

Dette er nettopp slik Sørenga burde ha blitt utviklet! Jeg bare håper man greier å ta med seg kvalitene vist her, inn i det ferdige produktet.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Rodeo arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2020 11:54
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lansert en egen hjemmeside for planene for Grønlikaia. Der blir blant annet folk invitert til å komme med sine forslag til hva de savner i fjordbyen og som da kan bli realisert her.

Nettsiden finnes her.

Her er en liten video-snutt fra side:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. juni 2020 21:34
sliwek20 gitt lik
Crestside
(@crestside)
Bruker Registered

Heisann! Er det opprettet noe plansak for dette prosjektet enda? Så antatt byggestart var estimert til 2022, noe som høres i overkant ambisiøst ut?

SvarSitat
Publisert : 24. juni 2020 17:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@crestside Hei og velkommen til forumet. Det ble lagt inn en bestilling på oppstartsmøte for prosjektet den 10. denne måneden. Saksmappen finner du her. Angående byggestart er jeg enig i at det høres usannsynlig om ikke umulig ut med byggestart i 2022.

Når det er sagt så vil jeg anta at reguleringsprosessen går noe lettere enn hva vi har sett med mange andre områder i byen, ettersom det allerede ligger en godkjent reguleringsplan med tilsvarende utnyttelse der og det det er få naboer som vil miste utsikten eller blir forstyrt på andre måter av planene. Det eneste jeg kan se som problematisk er høydene på "høyhuset", noe jeg vil tro Riks-og Byantikvaren kan ha innvendinger mot. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 19:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser de forskjellige delområdene. 

Verket er planlagt med høyest tetthet og sammenlignes med Barcode-rekken i plansaken, noe som resulterer i en utnyttelse på 536%. Lohavn er tenkt som en videreføring av kvartalsbebyggelse på Sørenga og med en utnyttelse på 201%. Høydene og tettheten trappes så ned mot syd og delområdene Grønlikilen og Munkehagen er tenkt med en utnyttelse på henholdsvis 188% og 173%. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2020 16:13
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for utviklingen av det som er kjent som felt D5 til D7 av planen for Lohavn i Bjørvika. Feltene er egentlig ikke en del av området som reguleringsplanen for Grønlikaia gjelder for, men de er plassert rett på andre siden av den fremtidige Loallmenningen, så jeg synes det var naturlig å poste det her. Feltet grenser til Kongsbakkeallmenningen og Bispevika på den andre siden. 

Planforslaget legger opp til byggingen av et nytt kontor- og næringsbygg. Bygget vil bli bygget over dagens E18-kulvert, noe som har satt begrenser for utformingen av prosjektet. Som et resultat har bygget kun to etasjer mot nordvest, som er plassert i sin helhet over senketunnelen, Bygget er ellers utforming fire etasjer med kontorarealer over basen mot Kong Håkon 5s gate og Kongsbakkeallmenningen og fem etasjer med boliger Loallmenningen og syd. I planforslaget åpnes det for at det kan etableres en avfallssentral for området i førsteetasje under boligdelen.

I tillegg inkluderer planene en opparbeidelse av selve Loallmenningen. I planforslaget er det utarbeidet to mulige alternativer for utformingen av allmenningen; Alternativ 1 hvor det etableres et trappeanlegg mot vannkanten, og alternativ 2 der det etableres en strand mot vannkanten. Oversiktsplanen her viser alternativ 1. 

Planforslaget er utarbeidet av Civitas og LPO arkitekter på vegne av HAV eiendom.

Jeg er ganske skeptisk til dette prosjektet. Jeg frykter at det vil fremstå som en fortsettelse av de "monotone boksene" vi kjenner fra Sørenga. Jeg håper den endelige utformingen av bygget er mer spennende enn det vi ser her.

Saksmappen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juli 2020 15:27
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har og blitt sendt inn et planforslag for reguleringen av ny grunnskole og flerbrukshall for Bjørvika. Skolen vil bli bygget på det som er kjent som felt D2 i Bjørvika-utbyggingen. Det ligger ved siden av kontor- og leilighetsbygget presentert i forrige innlegg. Feltet avgrenses av Sørenga mot syd, Sørengakaia mot vest, Kongsbakkeallmenningen mot nord og Loallmenningen mot øst. 

Skolebygget er utformet som et bygningsvolum på tre etasjer som omkranser en indre skolegård. Bygget åpner seg opp mot Loallmenningen og binder skolegården sammen med allmenningen. Bygget skal kles med tegl av en rødlig, varm farge og det er satt krav at det skal være innslag av relieffer og andre detaljer som skal bryte opp fasadene. Vinduene skal settes dypt inn i fasaden og første etasje skal utformes med store vinduer som gir innsyn. Det er videre satt krav om skal plantes klatreplanter langs deler av fasaden. 

Planforslaget er utarbeidet av Arkitektkontoret GASA på vegne av kommunen representert ved kommunale foretaket Undervisningsbygg Oslo.

Jeg synes planene slik de er presentert her ser ganske lovende ut. Jeg tror den røde teglen og de avrundede hjørnene vil gi en fin kontrast til bebyggelsen på Sørenga.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juli 2020 13:06
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Som et ledd i påvirkningsprosessen til planforslaget så har Hav eiendom og  Rodeo arkitekter og SDG om å lage en utstilling og et såkalt formingsverksted som vil være tilgjengelig på Deichman i Bjørvika. Utstillingen ble åpnet i kveld og vil vare frem til den 7. oktober. Utstillingen vil blant inkludere en modell av øya som er planlagt konstruert syd i planområdet. Arkitekter og planleggere fra Rodeo arkitekter og SDG være til stede på utstillingen hver dag fra klokken 10:00 til 16:00 og skal hjelpe publikum med å utforme sine forslag til hvordan området bør utvikles.

Et bilde av øy-modellen:

Pressemelding.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2020 22:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert oversiktsillustrasjon over hele Bjørvika-utbyggingen med de nye planene for Grønlikaia inntegnet. 

Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til Hav eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 22:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et kart som viser anbefalingene fra plan- og bygningsetaten i forkant av oppstartsmøte. Jeg er litt skuffet over at PBE ikke ønsker øya i Grønlikilen, ettersom jeg synes det var unikt og spennende forslag. Det jeg liker derimot er at de foreslår å se på mulighetene for å bygge en heis opp til Ekeberg à la den i Arendal.

Jeg må også si at jeg er veldig overrasket over hvor tregt arbeidene har gått; Det har allerede gått mer enn ett år siden det ble sendt inn en anmodning om å avholde oppstartsmøte, men det er først nå det ser ut til å bli gjennomført. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juli 2021 11:40