Prosjekt | Bispegat...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Fjordbyen Prosjekt | Bispegata C6

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et større utviklingsprosjekt plassert mellom Barcode-rekken/operakvarteret og den gamle Oslo lagård og den øvrige byen. Dette er tomten som tidligere var regulert til bruk som kulturhistorisk museum. Planforslaget inneholder 60-80 leiligheter. Prosjektet er utarbeidet av A-lab, LPO arkitekter og SLA. HAV eiendom og Oslo S Utvikling (OSU) er utbyggerne bak prosjektet. Alle illustrasjonene viser alternativ 1 - det har også blitt utarbeidet et alternativ 2 som inkluderer en ny brannstasjon.

Sitat
Topic starter Publisert : 28. november 2018 17:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nær-illustrasjoner.

Prosjektet vil ha et atrium i midten som vil være tilgjengelig for publikum. Dette området er tenkt å inneholde hva som blir beskrevet som "event space" i planforslaget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. november 2018 17:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Byantikvaren har nå laget et alternativ forslag for eiendommen. De ser for seg en reetablering av Oslos historiske strandlinje som fortsettelse av Middelalderparken, rekonstruerte middelalderbygninger i 1-2 etasjer og oppføring av ny kulturskole mellom middelalderbyggene og Oslo Ladegård.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juni 2019 22:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I likhet med Byantikvaren så har Plan- og bygningsetaten og utarbeidet sitt eget alternativ for eiendommen. Sammenlignet med forslagsstillers alternativ, så har byggene blitt redusert til henholdsvis 11, 12 og 6 etasjer. Samtidig har næringsbygget mot vest og Nordenga bru blitt gjort slankere for å skape et større gårdsrom. 

Alternativet inkluderer og etableringen av regnbed på begge sider av Trelastgata og setter et minimumskrav til størrelsen på vegetasjonfeltene ved torgene mot Bispegata.

Saksgangen kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2020 14:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Riksantikvaren har valgt å legge inn innsigelse mot både forslagsstillers alternativ 1 og plan- og bygningsetatens alternativ 2. Bakgrunnen er, ifølge Riksantikvaren, at de foreslåtte høydene og volumene må tilpasses kulturmiljøet i Gamlebyen på en bedre måte. 

Riksantikvarens brev kan leses i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2021 11:57
sliwek20 gitt lik
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Aktiv bruker

Ja, hva skal vi egentlig med PBE og Oslo bystyre når vi bare kan la riksantikvaren diktere alt 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2021 14:07
KvikHalden gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Eminent Member

Det gjelder for bystyret i Oslo å ha is i magen å overprøve riksantikvaren hver gang det kommer en innsigelse som er irrelevant for kulturminner slik som her. 

SvarSitat
Publisert : 2. mars 2021 18:28
JohnK gitt lik