Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Follo Byutvikling og byggeprosjekter i Follo

Side 1 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Follo uten egne dedikerte tråder. Follo består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og deler av Enebakk. 

Sitat
Topic starter Publisert : 13. november 2018 20:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ski Tårn utenfor Ski sentrum. Det er en del av det større Magasinparken-utviklingsprosjektet. Solon Eiendom er utbygger og Code Arkitekturer arkitene bak prosjektet.

Illustrasjonene ble funnet i denne annonsen på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2018 15:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjekt for å renovere den gamle Tyrigrava kro langs Gjersjøen i Oppegård kommune. Kroa ble opprinnelig bygget i 1932 og planen er nå restaure bygget tilbake til sitt opprinnelige funkis-utseende. Det er Kongelig Norsk Automobilklubb og Norsk Veteranvogn Klubb som står bak og ideen er at det skal bli utviklet til et tilholdssted for motorinteresserte i regionen. Metropolis og LOF arkitekter har tegnnet prosjektet. 

http://kna.no/aktuelt/kna-og-nvk-samler-motorfolket-paa-historisk-sted/

Slik Tyrigrava fremstår i dag:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2018 17:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetsprosjekt i Koltbotnveien 6 i Koltbotn sentrum. Dette er den såkalte banktomten. Arkitekt er Dark arkitekter og Stor-Oslo eiendom er utvikler bak prosjektet. Jeg synes det ser ganske bra ut selv om det ikke er av typen lukket kvartal (som jeg generelt mener fungerer bedre).

Bildene ble funnet på nettsidne til Stor-Oslo eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. november 2018 02:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt i Vestby sentrum kalt Wessel Park. Thon eiendom er utvikler og prosjekt er tegnet av Hille Melbye arkitekter. Det har ikke akkurat så spennende arkitektur for å si det mildt, men jeg liker i hvert fall at det har en åpen førsteetasje med butikker. 

Illustrasjonene ble funent i denne Finn-annonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. november 2018 12:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Leilighetsprosjektet Tangen Centrum på Tangen på Nesodden. Dette kan vel sies å være det første prosjektet på Nesodden med urbane kvaliteter. Utvikleren bak prosjektet er Scala eiendom og Nuno arkitektur har tegnet prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2018 18:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder fra byggeplassen av den nye togstasjonen i Ski. Stasjonen er en del av det større follobanen-utbyggingsprosjektet. Prosjektet blir naturlig nok utbygget av Bane NOR mens LPO har designet selve stasjonen. 

Kun to perronger er under bygging per dags dato. De vil starte byggingen av den siste perrongen etter at de to førse er ferdig og sporet kan bli flyttet.

Bildene ble funnet på Bane Nor sin prosjektside for Follobanen.

To illustrasjoner som viser hvordan stasjonen er tenkt å bli når den står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. november 2018 18:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda et noe urbant prosjekt på Nesodden. Dette prosjektet er gitt navnet Tangentoppen Felt B1 og B2 og detaljreguleringen er nå underveis. Wir arkitekter er ansvarlige for prosjektet. Jeg skulle ønske man hadde satset på et lukket kvartal her isteden, men i hvert fall så inkluderer man noe nærin i første etasje. 

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. desember 2018 17:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner av Skolebakken-prosjektet som er under regulering i Kolbont sentrum. Rådmannen anbefalerer prosjektet og det er nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Det har vært noen argumentet mot høyden på byggene, men jeg er enig med rådmannen i at det virker som arkitekturen på prosjektet kan gi Kolbotn identitet og at det vil være tilføre noe til miljøet. Jeg bare håper at utformingen sikres i reguleringsbestemmelsene.

Prosjektet er tegnet av Dark arkitekter. Utbygger er Stor-Oslo eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. desember 2018 17:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt kvartal med rundt 110 leiligheter under utvikling i Kroerveien i Vestby sentrum. Dette er rett over veien for Vestby stasjon og kun noen få meter unna Wessel park presentert tidligere i tråden. Utvikler er Fredensborg bolig og Arcasa arkitekter har tegnet det.

Jeg synes det ser veldig kassete ut, men jeg liker i hvert fall den høye næringsetasjen på bakkeplan.

Illustrasjonene ble funnet her på siden til Fredensborg bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. februar 2019 15:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Tangen på Nesodden i dag og jeg kan melde om at de nå er godt i gang med grunnarbeidene for det Nuno arkitektur-tegnede boligprosjektet Tangen Centrum.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mai 2019 17:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye og oppdaterte perspektive av det kombinerte bolig- og næringsprosjektet som er under utvikling i Blomsterveien 234a-d ved Tangen sentrum på Nesodden. Eiendommen går i reguleringsplanen under navnet Tangentoppen Felt B1 og B2 og den ligger faktisk rett over gaten for prosjektet jeg besøkte i forrige innlegg. Blomsterveien 234a-d er tegnet av Wir Arkitekter og de ser for seg et prosjekt med 50 nye leiligheter.

Jeg liker svært godt fasadeoppdelingen og den noe varierte fargebruken som de nå legges opp til langs Vestveien. Selv om prosjektet kun består av frittstående lamellbebyggelse og jeg ideelt sett skulle likt å se noe i form av et lukket bygårdskvartal her, så gjør utformingen av fasaden mot Vestveien likevel at byggene er med på å gi området visse urbane kvaliteter som man kan bygge videre på i den fremtidige utviklingen av stedet. 

Wir Arkitekter sin prosjektside for Blomsterveien 234a-d.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2019 12:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt prosjekt i Ski Tårn-serien. I likhet med forrige Ski Tårn presentert her, så er dette prosjektet en del av den større områdeutbyggingen av Ski Magasinparken på det gamle området til Ski magasinleir syd-vet for Ski sentrum. Tårnet er tegnet av arkitektkontoret Reiulf Ramstad arkitekter og hele området (inkludert dette bygget) bir utviklet av Solon Eiendom. Prosjektet vil inneholde 38 leiligheter og det er forventet ferdigstillelse er satt til andre kvartal i 2022.

Jeg synes arkitekturen på dette prosjektet er ganske unik og interessant, selv om jeg samtiddig lurer litt på hvor realistiskt det er med all den vegetasjonen som henger utenpå fasadene i første illustrasjon. Hovedproblemet jeg har med prosjektet er likevel mangelen på en urban gatestruktur som kobler området sammen med Ski sentrum. For min del så føles området noe tilfeldig planlagt og jeg frykter at vil fremstå som et område kun forbeholdt beboere fremfor et sted som inviterer publikum inn.

Helhetsplanen for Magasinparken:

Finn-annonsen bildene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mai 2019 13:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom prosjektet Parkveien i adressen Parkveien 2c og 4 ved Langhus stasjon i Ski kommune i dag. Den gamle bebyggelsen på området var nå blitt revet og de var i nå gang med å rydde tomten før gravearbeidene kunne starte opp. 

Prosjektet Parkveien vil inneholde 125 nye leiligheter fordelt på 7 frittstående punkthus. Høydene på husene vil variere fra 4 til 5 etasjer og de er dandert rundt en gammel kolonialforretning som trolig ble oppført rundt 1920. Hus C og hus G (dette er byggene på hver side av kolonialforretningen) vil ha næring i første etasje. Fasadene nybyggene vil bli kledd med bånd av panelkledning i tre og med platekledning av sementfiber. Det er forventet at hele komplekstet skal være ferdigstilt til fjerde kvartal i 2020.

Byggene er tengnet av arkitektkontoret Jarmund/Vigsnæs arkitekter mens Dronninga landskapsarkitekter har utomhusarealene. Solon Eiendom er utbyggeren bak prosjektet gjennom datterselskapet Langhus boligutvikling as.

Jeg synes prosjektet virker ganske bra. Det er ikke så veldig urbant  (det er jo sjeldent prosjekter i Follo), men punkthusene er dandert i noe som  minner om tradisjonelt kvartal og som gjør at jeg synes prosjektet fremstår mer spiselig og ryddigere enn det som er vanlig med slike prosjekter. Jeg synes samtidig at det virker som om prosjektet får en særegen og fin arkitektur. 

Noen illustrasjoner som presenterer slik prosjektet er tenkt å bli:

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juni 2019 19:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var også innom boligprosjektet Storebukta ved Kolbotntjernet og Kolbotn sentrum i Oppegård kommune i dag. Her var de nå i gang med å støpe det som skal bli grunnmurene og kjelleretasjene til utbyggingen.

Kvartalet vil inneholde 80 nye boenheter i alt, hvorav 67 vil bli bygget som leiligheter fordelt på to blokker plassert øst i kvartalet og 13 vil bli bygget som townhouse/rekkehus. Blokkene vil få fasader kledd med aluminiumplater og med detaljer i treverk. Jeg antar at det endelige resultatet vil bli noe lignende Sæter Terrasse ved Sæterkrysset på Nordstrand. Rekkehusene vil bli kledd med trepanel og tegl med varisjon mellom hvert enkelt hus. Augestadbekken, som tidligere var lagt i rør forbi eiendommen, vil bli gjenåpnet som en del av utbyggingen. Prosjektet erstatter det som tidligere var 6 eneboliger.

Kvartalet er tegnet av A-lab. Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter har tegnet uteområdene mens Solon eiendom er igjen utbyggeren bak det hele.

Jeg synes dette prosjektet er ganske greit gitt lokaliseringen. Det gir meg visse hageby-assosiasjoner. Jeg synes det fungerer greit så lenge man velger å ha byggelinjer som går parallelt med gatene slik som her; Da er prosjektet likevel med på å skape et definert byrom selv om det tettheten er ganske lav. 

Her er tre illustrasjoner som viser hvordan Storebukta er tenkt å bli når det er ferdigstilt:

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. juni 2019 21:20
Side 1 / 6