Områdeutvikling | F...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Asker og Bærum Områdeutvikling | Fornebu

Side 1 / 3
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående områdeutviklingen av Fornebu I Børum kommune. 

Sitat
Topic starter Publisert : 21. november 2018 23:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fornebu Sør. Dette prosjektet er tenkt bygget rundt siste stopp på den planlagte Fornebubanen-tbanelinje. Rodeo architects har tegnet prosjektet og Selvaag bolig er utvikler. 

http://www.rodeo-arkitekter.no/urbanism/fornebu

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2018 00:15
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et område under utvikling av Obos. Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio vant konkurransen om utformingen av området med et bidrag de kalte Fornebuhagen. Området er tenkt å inneholde om lag 700 boliger fordelt på leigligheter og rekkehus og Obos forventer at salget av boliger kan starte i 2019. Prosjektet vil få Fornebu senter som nærmeste nabo. 

Jeg liker godt den mer tradisjonelle kvartalstrukturen på prosjektet. Det er synd ikke Fornebu ble planlagt slik fra begynnelsen av. 

Felt-området i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2018 14:08
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er den foreslåtte utbyggingen av Fornebu område 9.6. Tiltakshaver for forslaget er Obos og det er Arcasa arkitekter som har tegnet prosjektet. 

Område 9.6s plassering på Fornebu: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2018 14:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planprogram for områdeutviklings-prosjektet Teleplanbyen. Området er også kjent som Oksenøyveien nord og vil bli liggende delvi oppå lokket (som er kjent som Teleplanlokket) over Snarøyveien på vei inn til Fornebu. Planprogrammet blir utviklet av Asplan Viak og Norconsult og er for tiden under behandling hos bygningsetaten i Bærum kommune. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2018 00:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for felt S4.4B og deler av S4.3B i Fornebu Sør. Dette prosjektet vil bli liggende på den andre siden av den sentrale almenningen for Selvaags Fornebu Sør-prosjekt som ble presentert på starten av denne tråden. Dette området er tegnet av Lund Hagem arkitekter og blir utviklet av Kjell Inge Røkkes FP eiendom. 

Det er enda tidlig i planfasen som de jobber med to forskjellige alternativer for utviklingen av området. Personlig vil jeg si jeg foretrekker alternativ B med de mer definerte bykvartalene. 

Alternativ A:

Alternativ B:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. januar 2019 13:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av planene for nye Okseøya senter. Prosjektet er tegnet og utviklet av "Team Veidekke" som består av blant andre Veidekke, Arkitema Architects, arkitektgruppen lille frøen, Østengen & Bergo, Multiconsult, Cowi med mer. Prosjektet vil inneholde en skole, en barnehage, en flerbrukshall, et bo- og behandlingssenter torg med lokale møteplasser. Det blir beskrevet som Bærum kommunes første steg til å skape et  nullutslippsamfunnet på Fornebu. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019003927&

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. februar 2019 17:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en liten oppdatering:

Kommunestyret i Bærum kommune vedtok kommunedelplan 3 for Fornebu 27 mars. Dette er planen som muliggjør den storstilte utbyggingen og urbaniseringen som er planlagt av området og som er presentert i denne forumtråden. De vedtok planen med en del tillegg og endringer, deriblant så tilføyde de et punkt om at vedtatte kommundelplanen var kun gyldig om "Fornebubanen blir realisert, ny Vestre lenke mot E18 kommer på plass og at kommunen har mulighet innenfor realistiske økonomiske rammer å bygge den sosiale infrastrukturen som utbyggingen krever". 

For fremdriften av enkeltprosjekter så betyr dette at planforslag som allerede er påbegynt kan førstegangsbehandles og legges ut til offentlig ettersyn først etter at utbyggingsavtalene for Fornebu er vedtatt i kommunestyret (som forventes å skje til sommeren) og endelig politisk behandling kan først skje etter at stortinget har vedtatt finansieringen for Fornebubanen-prosjektet (som er forventet å skje til høsten). 

Her er et lite notat fra planavdelingen i kommunen til utvikleren av Fornebu felt 9.6, som oppsumerer det: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/postliste/wfdocument.ashx?journalpostid=2019075949&dokid=4409125&versjon=2&variant=A&

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 17:17
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Eierene av bygget som Scandic Fornebu holder til i, har nå bestilt oppstartsmøte med ønske om å bygge på eiendommen med en ny hotellfløy i et nybygg. Adressen for prosjektet er Martin Linges vei 2 og det er tegnet med bakgrunn i føringene fra den nylig vedtatte kommunedelplanen. Nybygget vil få fasade ut mot en planlagt almenning som er tenkt å gå fra Equinor-/Statoilbygget til utviklingsområdet Fornebu Sør og bygget er også planlagt med en høy, åpen første etasje ut mot denne almenningen.

Prosjektet er tegnet av NSW arkitektur og Storebrand Asset management er utvikleren bak det. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/postliste/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019007476&

Eiendommen med dagens hotell: @59.8937721,10.6297348,138m/data=!3m1!1e3"> https://www.google.com/maps/ @59.8937721,10.6297348,138m/data=!3m1!1e3

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. april 2019 12:31
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Da jeg var på en konferanse på Scandic for en tid tilbake slo det meg at Martin Linges vei, mellom IT Fornebu og Scandic pdd er Fornebus mest urbane "spot", og det eneste som minner om en (amerikansk downtown) gate. Godt det ser ut til at Fornebu får litt flere og bedre urbane kvaliteter etter hvert.

SvarSitat
Publisert : 14. april 2019 17:06
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bærum kommune har nylig mottatt et planinitiativ fra Topic arkitekter for utviklingen av eiendommen Fornebuveien 42-48 ved Teleplan-området. Selv om eiendommen ikke vises på illustrasjonene som er brukt til å presentere den foreslåtte Teleplan-utbyggingen, så ligger den innenfor avgrensingen for det foreslåtte plangrepet på kartet lengre opp siden her. Topic arkitekter foreslår å rive dagens bebyggelse i Fornebuveien 42-48 og erstatte det med to ny nybygg over åtte etasjer og med nytt torg i krysset der Lilløyveien og Fornebuveien møtes. Ett av nybyggene er tenkt benyttet som leilighetshotell/overnattingsbygg.

Skissene viser ellers et arkitekontisk formspråk med grønne, hengende hager og arkitektene viser til bygget Arcos @33.590652,130.4019225,3a,60y,22.89h,99.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1skiM8SA9qlHcDlDuZ09NkKQ!2e0!7i13312!8i6656" target="true">Fukuoka i Fukuoka i Japan som inspirasjon for utformingene av byggene. Tiltakshaveren bak planene er Oslo-baserte Daimyo Eiendom.

Jeg mener at den nye bebyggelsen burde blitt plassert langt Lilløyveien slik at fasadelivet møtte fortauskanten. Jeg er også generelt skeptisk til arkitektur som baserer seg for mye på vegetasjon, for hvor mange måneder kommer den til å være grønn og hvor godt kommer dette til å gro i norsk klima? Jeg frykter at man da ender opp med noe som ser ut som et kjedelig kontorbygg i vinterhalvåret.

Saksmappen for prosjektet på Bærum kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2019 17:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ønskes nå å starte opp detaljreguleringen av eiendommen Magnus Poulssons vei 7 m.m. Eiendommen er en del av det såkalte Teleplan-området og det ønskes nå å regulere den basert på føringene i planprogrammet for Teleplanbyen som etter planen vil snart bli vedtatt av Bærum kommune.

Det foreslås å utvikle eiendommen med et nytt kontorbygg på 22 400m2. Kontorbygget er tenkt lagt mellom E18 og Teleplan/Fornebu og slik fungere som en støyskjerm for boligeprosjektene innenfor Teleplanbyen samtidig som det er med å definere gaterommet på Fornebu-siden. Det ønskes å kled byggene med materialer av kvalitet som er levedyktige og det nevnes naturstein og tegl som eksempler. Det vises videre til prosjekter som Schweigaards gate 35-51,  kontorbygget som er under oppføring i Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr og Hoffsveien 17 på Skøyen til inspirasjon for utformingen av nybygget.

Det er arkitektkontoret Kristin Jarmund arkitekter som er ansvarlige for prosjektet. Forslagsstiller er Arcanum. Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for detaljreguleringen av eiendommen med Bærum kommune.

Saksmappen på Bærum kommune sin nettside hvor alle relevante dokumenter er lagt ut.

@59.9085953,10.6252484,255m/data=!3m1!1e3">Stedet i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. september 2019 12:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å avholde oppstartsmøte for å starte opp reguleringen av eie Fornebuveien 35. Dette er adressen som har blitt gitt til de tre midterste kvartalene iområdeplanen for Teleplanbyen/Oksenøyveien og prosjektet er tenkt å bygge på føringene i planprogrammet for utviklingen av området. Samme utbygger vil sende i et separat planinitiativ for reguleringen av de østlige feltene innenfor Teleplanbyen.

Det innsendte planinitiativet viser en ny bebyggelse bestående av tre kvartaler. Kvartalene er brutt ned i mindre enkeltbygg med variere fasader. Høydene er tenkt innenfor en ramme på 5 til 8 etasjer. Det er antatt at området vil ha rundt 500 boliger.

Planinitiativet er utarbeidet av Norconsult. Utbyggeren bak planene er selskapet Teleplan Eiendom.

Jeg synes planene ser lovende ut.

Prosjektets saksmappe.

@59.9076142,10.6261912,280m/data=!3m1!1e3">Området som ønskes utviklet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. november 2019 10:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å starte opp reguleringen for utbyggingen av parkeringsplassen som ligger mellom Fornebu Arena kontorbyggene Fornebuporten. Eiendommen representer felt S 1.3 A i planene for Fornebu og posjektet vil ligge rett ved den planlagte Fornebuporten T-banestasjon på Fornebubanen

Det foreslås å utvikle eiendommen med et nytt kontorbygg på åtte etasjer og et nytt hotellbygg på syv etasjer. Begge byggene er i tillegg tenkt å ha utadvendt virksomhet i førsteetasjene. Kontorbygget er plassert sånn at det danner den sørlige enden av torget mellom de to kontorbyggene i Fornebuporten-prosjektet, samtidig vil hvert av byggene utgjøre et kvartal omkranset av gater som forbinder Fornebu Arena med Fornebuporten.

Ut i fra hva jeg skjønner så er kontorbygget tegnet av det svenske arkitektkontoret Wingårds, mens norske LPO arkitekter håndteringer reguleringsprosessen med Bærum kommune. Forslagsstiller er FP eiendom, som er eid av Kjell Inge Røkke.

Fremtidig utforming av Gamle Snarøyvei mellom de to nybyggene og Telenor Arena: 

Saksmappen med relevante dokumenter hos Bærum kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. desember 2019 15:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert og endelig planforslag for utbyggingen av felt B9.4 på Fornebu.  Dette er et av syv felt som ligger innenfor Forneburingen. Det grenser mot Storøya skole i vest og mot kjøpesenteret Fornebu S i sydøst. Det ble avholdt en arkitektkonkurranse for feltet i løpet av høsten i 2017, og planforslaget baserer seg på vinnerbidraget “Fornebuhagen” fra teamet bestående av Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger+Grohmann. Prosjektet er tenkt som et Futurebuilt-prosjekt, noe som innebærer at det er tenkt utbygget til et forbildeprosjekt for klimavennlig byutvikling. 

Prosjektet består av seks kvartaler. De tre kvartalene nærmest Forneburingen er planlagt som tette bykvartaler som følger gaten. De tre kvartalene bak er mer porøse og åpner seg opp Nansenparken i midten av Fornebulandet. Tomrommet mellom kvartalene opparbeides til en felles hage med et felleshus og mulighet for urbant landbruk. 

Høydene i planforslaget varierer fra 3 til 8 etasjer, med de høyeste volumene plassert i syd langs Forneburingen. Det har blitt etterstrebet et variert uttrykk i bebyggelsen og det heter i bestemmelsene at det skal være variasjon i materialbruken mellom og innad i hvert kvartal, men at området likevel skal fremstå med et helhetlig inntrykk og det skal benyttes naturmaterialer som tre og tegl som en hovedregel. Det har videre blitt satt krav om at de to nederste etasjene på byggene skal utføres med en relieffvirkning, mønster eller farge som skiller seg fra de øvrige etasjene, i et forsøk på gi kvartalene en menneskelig skala.

Planforslaget 33.500 kvadratmeter BRA som er tenkt å gi 331 nye boliger. Forslagsstiller er Obos.

Jeg synes dette ser veldig lovende ut. Jeg har sagt før, men dette er den typen bebyggelse jeg mener områder som Fornebu bør utvikles med.

Fasadeoppriss ut mot Forneburingen:

Høyder på de forskjellige volumene i planforslaget:

Saksmappen på nettsiden til Bærum kommune.

@59.8948485,10.6161446,311m/data=!3m1!1e3">Området i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. januar 2020 16:00
Side 1 / 3