Områdeutvikling | M...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Majorstuen knutepunkt

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for utviklingen av sporomådet på Majorstuen. Prosjektet er planlagt som en  del av den foreslåtte utbygningen av en ny, underjordisk Majorstuen t-banestasjon. Ruter er utvikleren bak prosjektet som er tegnet av arkitektene hos Asplan Viak. 

Prosjektet er svært kontroversielt og det har blitt utarbeidet en rekke alternativer; To fra Ruter, to fra Plan- og Bygningsetaten og ett fra Byantikvaren. Illustrasjonene presentert her er av hovedalternativet fra Ruter som er kalt 1a. Dette er også alternativet med høyest utnyttelse. 

Sitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2018 16:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Utnyttelse:

 

Situasjonsplan:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. desember 2018 16:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner som viser den planlagte nye t-banestasjonen under bebyggelsen. Den er planlagt å bygges over to plan og vil med det bli den første av sitt slag i Oslo. Prosjektet er allerede godkjent, men denne godkjennelsen har blitt klaget inn til fylkesmannen i Oslo og Akershus og klagen er for tiden inne til behandling der. Illustrasjonene viser forslagene D2 og D1 till innganger på Valkyrie plass, men det har blitt besluttet å fjerne inngang D1 fra prosjektet etter tilbakemeldinger etter offentlig ettersyn.  

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2018 16:16
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er promoteringsvidoe for planforslaget laget av Ruter og Asplan Viak:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. februar 2019 15:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Vegvesenet har nå sagt at de støtter Ruter sitt alternativ 1 for utviklingen av området:

– Området vil ha svært god kollektivdekning, og det legges til rette for omfattende og gode løsninger for både gående og syklende. I tillegg er området svært sentrumsnært, heter det i uttalelsen.

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. februar 2019 17:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

I motsetning til Statens Vegvesen, så er ikke Riksantikvaren like begeistret for prosjektets foreslåtte plangrep og de har nå levert inn innsigelse på utbyggingen.

 - Høydene går ut over vedtatte byggehøyder i kommuneplan for Oslo, og vil etter vår vurdering vesentlig svekke viktige regionale og nasjonale kulturminneinteresser ved at de vil dominere Majorstuhuset og den tette, lave murgårdsbebyggelsen innenfor, skriver Riksantikvaren i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Artikkel på nettstedet Estate Nyheter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mars 2019 14:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for det såkalte handlingsprogrammet for perioden 2020-2023 i Oslopakke 3 er nå klart. Finansieringen av nye Majorstuen stasjon og en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum er blant de prosjektene som ligger inne i dette programmet. 

Statens Vegvesen sin pressemelding om hanlingsprogrammet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mai 2019 12:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De forskjellige alternativene for utbyggingen har nå blitt bearbeidet på bakgrunn av innsigelsen fra Riksantikvaren. De bearbeidede alternative med justerte høyder har så blitt sendt til plan- og bygningsetaten i påvente av neste dialogmøte med etaten. Tre alternative har blitt sendt inn, men det er kun laget mer forseggjorte perspektiver av alteranativ C så jeg velger å kun presentere det alternativet her. Alternative A og alternativ B kan sees her.

Alle alternativer tar nå sikte på å bevare deler av den gamle vognhallen. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2019 20:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ruter avholdt sent i fjor et parallelloppdrag for utformingen av det nye knutepunktet på Majorstuen, der de blant annet ønsket å se på andre mulige løsninger for den nye t-banestasjonen. Man har tidligere skissert en løsning der sporene blir plassert i to plan over hverandre, men det ønskes nå å utforske mulighetene for å legge hele stasjonen i ett plan med alle sporene ved siden av hverandre. 

Det ble derfor engasjert to arkitektkontor for å utarbeide forslag til hvordan løsningen med stasjonen i ett plan kunne bli. Her ser vi arkitektkontoret Pir 2 sitt forslag. Ut i fra hva jeg forstår, så er det løsningen med stasjonen i ett plan som Ruter nå ønsker å jobbe videre med. De har dog ikke sendt inn revidert materiale til plan- og bygningsetaten enda.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Pir2.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mars 2020 14:19
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ruter har nå sendt inn en presentasjon som viser noen grep som det reviderte planforslaget vil inneholde. Selve planforslaget har enda ikke blitt sendt inn, så dette er kun en "forsmak" på hva vil få se. Vi kan blant annet se at man har lagt til et nytt torg som vender mot Chateau Neuf og Norges Musikkhøgskole.

Skissene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. november 2020 23:40
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Sporveien skriver i en pressemelding at Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel nylig ba Sporveien formelt om å starte på forprosjekt og detaljregulering av nytt T-baneknutepunkt på Majorstuen. De skriver videre at de har bestemt seg for å gå for løsningen med stasjonen i ett plan, slik vi har sett tidligere her. Bestillingen inkluderer og et krav å utrede Volvatsvingen.

Pressemeldingen.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mai 2021 20:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten har skrevet en artikkel angående det at Ruter nå startet opp med å detaljregulere den nye stasjonen. Ifølge artikkele så tar Sporveien fortsatt sikte på at stasjonen skal åpne samtidig med Fornebubanen, som da altså blir i årsskiftet 2027–28. De håper at planforslaget kan bli vedtatt av bystert i løpet av første kvartal i 2024 og at de deretter kan starte byggingen allerede til høsten samme år.

Noen illustrasjoner fra artikkelen. Illustrasjonene er laget av MDH arkitekter på vegne av Sporveien, men jeg antar at det endelige resultatet kan bli seende svært annerledes ut enn dette.

Aftenposten sin artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mai 2021 22:59