Prosjekt | Parkveie...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Prosjekt | Parkveien 27-31

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utviklingen av kvartalet Uranienborgveien 5 og Parkveien 27 -31 bak slottet ved Homansbyen. Det ble tidligere i år avholdt et parallelloppdrag hvor fem arkitektkontorer ble invitert til å vise deres ideer for området. Aspelin Ramm er utvikleren bak prosjektet. 

Sitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslag 1 fra Haptic architects. De har kalt forslaget for Parkscenen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslag 2 fra Jarmund Vigsnæs arkitekter. De har kalt forslaget for Lille Uranienborg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslag 3 fra Lund Hagem. De har kalt forslaget for 1850 – 1910 – 2025.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslag 4 fra Oslo.Works. De har kalt forslaget for YIOBY! (yes in our back yard!).

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslag 4 fra Reiulf Ramstad arkitekter. De har kalt forslaget for Bakgårdsslottet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:52
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Personlig synes jeg det siste forslaget fra Reiulf Ramstad er det mest suksessfulle. Jeg håper det blir brukt som basisen til den endelige utformingen av området. Jeg tror det kunne ble et riktig så fint prosjekt. 🙂

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. desember 2018 20:53
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Nok et svært spennende prosjekt fra hovedstaden! Veldig enig i at Reiulf Ramstads forslag stikker seg ut fra de øvrige forslagene. Om kvartalet utvikles noe lignende deres forslag så føyer det seg inn i rekken av urbane prosjekter som skaper nye og interessante rom og tverrforbindelser innad og gjennom kvartalene. Tenker da på Tullinkvartalet, VIA - Ruseløkkveien 26 og Sommerrokvartalet. Slike prosjekter er full verdt om man skal få en mer gangbar og interessant by.

SvarSitat
Publisert : 8. desember 2018 00:58
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ja, jeg føler slike prosjekter er veien å gå for utviklingen av ubrukte tomter i Oslos indre by. Det vil gi byen en helt ny dimensjon. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. desember 2018 12:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt offentliggjort at Reiulf Ramstad arkitekter ble plukket ut som vinner av konkurransen med forslaget Bakgårdsslottet. De vil nå jobbe videre i dialog med byantikvaren for å få gjennomført prosjektet.

Jeg synes dette er utrolig gode nyheter. Jeg synes Reiulf Ramstad sitt forslag skilte seg klart ut som det beste av de fem, så jeg tror det blir spennende å følge med på dette prosjektet fremover. Dette var en skikkelig gladnyhet.

Der har blitt publisert noen nye illustrasjoner og bilder av en modell i forbindelse med offentliggjøringen av vinneren: 

Reiulf Ramstad Arkitekter sin prosjektside for utbyggingen (som bildene over er lånt fra).

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juni 2019 14:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det skal nå avholdes det første dialogmøte i forbindelse med reguleringen av Parkveien 27-30, eller Lille Uranienborg som området og blir referert til som. Reguleringsprosessen blir styrt av Byantikvaren pga. andelen kulturminner innad i kvartalet og i området rundt. Temaene for møtet vil være de offentlige passasjene gjennom kvartalet, utformingen av den foreslåtte bebyggelsen i Reiulf Ramstad-prosjektet og hva som er mulig å av utbygging i resten av kvartalet. 

I påvente at dialogmøtet, har det nå blitt sendt inn et par dokumenter fra Reiulf Ramstad som viser deres prosjekt i mer detalj og med momenter de ønsker å ta opp. Et av punktene det er usikkerhet om hvorvidt det skal tillates et nybygg mot gavlen til bygården i Parkveien 27 (Byantikvaren ønsker at den skal bevares naken) samt dimensjonene på eventuelle nybygg i Hegdehaugsveien 30 og Oscars gate 30. 

I tillegg foreslås det å bygge om krysset der Parkveien møter Wergelandsveien fra en rundkjøring til et innsnevret t-kryss.

Illustrasjonen viser forslaget med høyest utnyttelse:

Mulig nytt t-kryss:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. desember 2019 21:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bearbeidede skisser av prosjektet som ble sendt inn tidligere denne måneden. Volumene har blitt noe endret siden sist planene ble presentert her og blant annet så planlegges infill-bygget mot Uranienborgveien nå med flatt tak. 

En av tingene som vil bli undersøkt videre er mulighetene for å utvikle kvartalet med og uten bebyggelse på deler av Uranienborgveien 7. Denne eiendommen er utenfor områdene som er eid av Parkveien Utvikling, som er et utviklingsselskap som har blitt etablert for å håndtere utbyggingen av kvartalet. Et av de foreslåtte alternativene for utbyggingen består av to bygg hvorav det ene er plassert inn på Uranienborgveien 7, mens det andre alternativet består av ett bygg som går klar av eiendommen. 

Med unntak av det siste oversiktsbildet, som viser de andre illustrasjonene her alternativet med to bygg. Flere illustrasjoner av det andre alternativet kan sees her. Jeg synes alternativet med to bygg ser veldig bra ut.

Nærvirkninger:

Oppriss mott Uranienborgveien:

Oppriss innad i kvartalet:

Fugleperspektiv med to bygg:

Fugleperspektiv med ett bygg:

LLandskapsplan:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2020 16:11
jh og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen nye og reviderte skisser av prosjektet. 

Planene for Uranienborgveien 7 har nå blitt tatt ut av prosjektet. Samtidig har de to frittstående husene gjort tynnere og volumene fra femte etasje og opp har blitt trukket tilbake fra fasadelivet. De har og blitt gjort endringer på fasadene og de to byggene er nå tenkt kledd med treverk. Infill-bygget mot Uranienborgveien har fått en noe redusert gesims og en høyere portal. 

Slik jeg leser det så virker det som om Byantikvaren stort sett stiller seg positiv til slik prosjektet fremstår nå, men med unntak at de mener at gavlveggen mot Cochs pensjonat i Parkveien skal forbli slik den er og at dagens paviljongbygg bør reguleres til bevaring. 

Jeg er uenig med Byantikvaren i at den nakne gavlveggen bør bevares og jeg mener at nybygg der, slik det er illustrert her, vil representere en stor oppgradering for området. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. september 2020 21:21
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå sendt inn et enda et sett med nye og oppdatere planer for området. Man har droppet bygget som var planlagt oppført mot gavlveggen på Cochs pensjonat i Parkveien, i tråd med uttalelsene fra Byantikvaren. Samtidig har høydene blitt redusert videre ned. 

Jeg synes det er dumt at man har fjernet bygget mot den nakne gavlveggen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mars 2021 13:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et komplett planforslag i forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. Jeg synes det ser veldig bra ut, men jeg er skuffet over at infill-bygget mot Parkveien har blitt droppet (slik som nevnt tidligere). 

Planforslaget kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. januar 2022 18:11
E_Oslo gitt lik