Oslo | Områdeutvikl...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo | Områdeutvikling | Frysjaparken  

Page 2 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bygg.no har nå laget et prosjektgalleri for det første byggetrinnet på Frysja, som visstnok heter Frysjalia borettslag, og som nå er ferdig. Byggetrinnet har 154 leiligheter og er tegnet av A-lab arkitekter. Prosjektet har blitt utviklet i et samarbeid mellom Obos og Stor-Oslo eiendom. 

Mitt inntrykk er at enkelte av detaljene (slik som balkongene) virker litt billige, men fremstår likevel som et ganske urbant prosjekt og jeg liker veldig godt hvor varierte fasadene er. 

Jeg vil lage en egen tråd til prosjektet så fort jeg finner noen større bilder.

Bildene ble funnet her på Bygg.no.

SvarSitat
Publisert : 14. januar 2020 17:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Teknisk Ukeblad har vært innom Frysja. Det var der egentlig for å skrive en artikkel om den virtuelle virkelighets-teknologien som visstnok blir brukt på byggeplassen, men i videoen de har laget så kan vi og se litt av de pågående byggearbeidene for byggetrinn to.

Teknisk Ukeblad sin artikkel med tilhørende video kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 9. februar 2020 12:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for oppføringen av neste byggetrinn i Frysja-utbyggingen. Byggetrinnet vil bli bygget på det som er kalt for Felt B i områdeplanen for Frysja og det vil ha adresse til Frysjaveien 40. Byggene det er søkt om rammetillatelse for er basert på skissene som ble presentert tidligere her i tråden.

Prosjektet består av to kvartalet som er videre delt opp i flere separate bygg. Byggene vil få en variert utforming  vil med forskjellig bruk av tegl og andre materialer. På enkete av hjørne vil bebyggelsen få takoppbygg kledd i tre og med skråtak, såkalte trehus, som skal være med på å skape et enda mer variert prosjekt. Kvartalene vil i alt inneholde 305 leiligheter og 5 næringslokaler. 

Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger er Stor-Oslo eiendom.

Dokumtene og søknadden om rammetillatelse kan sees her i saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 20. februar 2020 14:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde tatt fra Frysjaveien hvor vi kan se fasadene på det første byggetrinnet. Som nevnt så synes jeg noen av detaljene (slik som balkongene) virket ganske billige, men jeg synes likevel det skaper en ganske urban og attraktiv fasaderekke langs Frysjaveien sett herifra. Bildet er tatt fra en artikkel i lokalavisen Nordre Aker Budstikke.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Publisert : 5. mars 2020 15:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye bilder fra Frysja. Bildene er igjen lånt fra en artikkel i Nordre Aker Budstikke.

Hjørnet mellom Kjelsåsveien og Frysjaveien, hvor det første kvartalet ligger. Det vil etterhvert bli etablert en Joker-butikk i næringslokalet på hjørnet.

Det andre hjørnet på det første kvartalet. Her vil det komme en kafé.

Et oversiktsbilde som viser de pågående arbeidene med byggingen av neste kvartal i utbyggingen.

Artikkelen bildene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 9. april 2020 14:39
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon som viser planlagt belysning og utforming av den sentrale allmenningen.

Den ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Publisert : 7. mai 2020 19:00
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner og litt klarere fasadetegninger for de to kvartalene som er planlagt bygget i Frysjaveien 40. Adressen representerer det som er Felt B i områdeplanen for Frysja og ligger ved områdets sentralt plasserte allmenning. Kvartalene vil inneholde 305 nye boliger samt noe næring mot Frysjaveien og allmenningen. 

Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter og utbygger Stor-Oslo Eiendom.

Fasade mot Frysjaveien:

Fasade mot allmenningen og nord på kvartalet nærmest Frysjaveien:

Fasade mot allmenningen og nord på det andre kvartalet:

Fasade mot sør på kvartalet nærmest Frysjaveien:

Fasade mot sør på det andre kvartalet:

Fasade mot vest:

Illustrasjonene ble funnet her i prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Publisert : 1. juli 2020 15:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har nå funnet to webkameraer som dokumenterer arbeidene på Frysjaparken. Første webkameraet viser prosjektet fra øst/mot Frysjaveien og det andre webkameraet viser prosjektet fra syd/mot allmenningen. 

Kameraet kan følges her.

Kameraet kan følges her.

SvarSitat
Publisert : 14. juli 2020 19:05
Page 2 / 2