Hovinbyen | Områdeu...
 

Hovinbyen | Områdeutvikling | Bjerke  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige områdeutviklingen av Bjerke og Bjerke travbane i Groruddalen. Prosjektet er en del av den større Hovinbyen-utbyggingen.

Sitat
Publisert : 21/11/2018 6:01 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen skisser av mulig fremtidig utvikling av Bjerke travbane og omkringliggende eiendommer. Skissene er laget av Rodeo architects og Selvaag eiendom er utvikleren bak planene.

https://trav365.no/nyheter/slik-kan-nye-bjerke-bli-om-politikerne-vil/19.1415

Dette innlegget har blitt redigert for 9 månedersiden 2 ganger av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 21/11/2018 9:57 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Foreslåt planprogram med veilende plan for offentlige rom (vpor) for utbyggingen av Bjerke-området har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. I motsetning til normalen der det er plan- og bygningsetaten som først uttarbeider planprogrammet, er det forslagsstiller Bjerke Travbane Eiendom som i dette tilfellet har laget planpgrommet gjennom tett dialog med pbe. Plangrommet inneholder tre foreslåtte alternativer til utviklingen av område.

Alternativ 1, det alternativet som blir anbefalt i planprogrammet, kjennetegnes ved at det  foreslår å utbygge tomtene ut mot Refstadveien med punkthus på 13 etasjer. I tillegg legger alternativet opp til å rive deler av den verneverdige tribunebebyggelsen ved travbane-anlegget og erstatte det med et hotell på 15 etasjer. Alternativet innebærer utbyggingen av 190 000 BRA, som tilsvarer en områdeutnyttelse på 94%. Alternativet vil resultere i 1 494 nye boliger. 

Alternativ 2 har i motsetning til alternativ 1, en høydebegrensing på 28 meter for hele området. Til tross for de lavere høydene så har alternativet en ekstakt likt utnyttelse som alternativ 1. Dette oppnås gjennom byggingen av en mer definert og tett kvartalsstruktur slik vi kjenner igjen fra indre by. Alternativet innebærer 1 541 ny boliger.

Alternativ 3 har en utforming som i hovedsak er lik det presentert i alternativ 1, men forskjellen er at her foreslås det å bevare travbanens tribunebebyggelse i sin helhet. Bevaringsalternativet vil innebærer en noe lavere utnyttelse på 177 000 BRA, eller 88%. Det er dog alternativet med flest boliger med 1 553 stykk.

For meg fremstår alternativ 2 som det med klart best plangrep. Jeg har mer tro på at tradisjonelle bykvartaler som der vil skape attraktive byrom fremfor slike punkthus. 

Det foreslåtte planprogrammet kan sees i sin helhet her. 

Kunngjøringsannonsen for utleggelsen til offentlig ettersyn finnes her.

SvarSitat
Publisert : 13/08/2019 1:33 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner fra illustrasjonsprosjektetene som har blitt uttarbeidet av alternativ 1 i forbindelse med presentasjonen av planprogrammet. Utbyggingsområdet er delt inn tre delområver kalt Bjerke Nord/Torgbyen, Bjerke Syd/Parkbyen og Bjerke Travbane.

Mappen til illustrasjonsprosjektetene har i tillegg en del illustrasjoner av prosjekter som er under utvikling på de omkringliggende eiendommene, men illustrasjone av disse er såpass laber kvalitet at jeg velger å ikke publisere dem her. Illustrasjonsprosjektetene kan sees i sin helhet her.

Bjerke Nord - Torgbyen. Planene har blitt uttarbeidet av Einar Jarmund & Co og Dronninga landskap.

Bjerke Syd - Parkbyen. Planene har blitt uttarbeidet av Rodeo arkitekter og Dronninga landskap.

Bjerke Travbane. Planene har blitt uttarbeidet av Dyrvik arkitekter.

SvarSitat
Publisert : 13/08/2019 2:52 pm
  
Jobber

Please Logg inn or Register