Områdeutvikling | B...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Bryn og Helsfyr

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige områdeutviklingen av områdene Bryn og Helsfyr i Oslo øst. Prosjektet er en del av den større Hovinbyen-utbyggingen. 

Sitat
Topic starter Publisert : 30. november 2018 19:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt for å utvikle Fyrstikktorget på Helsfyr med et høybygg bygget oppå den eksisterende bygningsmassen. Lund + Slaatto Arkitekter er arkitektene bak prosjektet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2018 04:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et stort uviklingsprosjekt kalt Grønvoldkvartalet på Helsfyr. Prosjektet har adresse Grensesvingen 7  og 9, og Grenseveien 97 og vil bli liggende ved siden av Fyrstikktorget-prosjektet presentert i forrige post. Enerhaugen Arkitektkontor er arkitektene bak prosjektek mens Veidekke eiendom og Oslo areal er utviklerne.

 
Jeg synes prosjektet virker veldig spennende. Jeg liker veldig godt den murarkitekturen med de litt mer tradisjonelle linjene. Jeg håper dette formspråket blir tatt vare på gjennom reguleringsprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2018 13:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det såkalte tårnbygget oppå Brynseng t-banestasjon. Bygget er et ledd i utviklingen av nye Brynseng stasjon. Det er faktisk Sporveien som utvikler bygget mens Pir II er arkitektene som har tegnet forslaget. Prosjektet er tenkt å bli 58 meter høyt og ha 14 etasjer. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2018 19:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Oppdatering fra utbyggingen av kontorbygget Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr. Bygget er tegnet av Kristin Jarmund arkitekter og Oslo Areal er utvikleren bak det.

Bildene er lånt fra Kristin Jarmund sin offisielle facebook-side.

Slik er bygget tenkt å bli når det står ferdig:

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2018 17:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for eiendommen Nils Hansens vei 27 på  Bryn. Dette er rett over veien for det planlagte tårnbygget. Det foreslås å utbygge eiendommen med et kontorbygg som er fire etasjer høyere enn gjeldende regulering. Pilot arkitekter er ansvarlig for prosjektet.

Jeg synes det ser greit ut, men jeg skulle ønske man la mer vekt på arkitekturen her og at man tørte å bruke litt mer farger. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. desember 2018 14:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Foreslått utvikling av Nils Hansens vei 9-11. Prosjektet har blitt gitt navnet Tegleverksbyen etter alle tegleverkene (Bryn teglverk, Kristiania teglverk, Høyenhall Teglverk og Nygård Teglverk) som i lå i området. Utvikler er Bertel O. Steen Eiendom og AART/SJ arkitekter har tegnet prosjektet. Byggene tenkes bygget i i tegl/murstein. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. desember 2018 10:52
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Interessant å se hvordan bilbransjen er blitt gradvis urbanisert på få år. Fra nærmest å være tilsynelatende avhengig av konvensjonelle næringsområder i utkanten av byene og næringsbygg med store harde flater rundt, til showroom i tett by (Tjuvholmen blant annet) og bygging av nye næringsbygg med urban karakter.

SvarSitat
Publisert : 30. desember 2018 11:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte kontorbygget Helsfyr Puls i Grenseveien 80 på Helsfyr. Bygget er tegnet av A-lab og det har blitt utviklet av BundeEiendom. 

Jeg synes dette har blitt vellykket. Jeg vil faktisk si at det er så langt det flotteste og mest urbane bygget som har blitt bygget langs hele Grenseveien. 

Forumtråden for det ferdigstilte prosjektet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mai 2019 13:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er prosjektet for utbygging av en ny kombinert hovedbrannstasjon og driftstasjon for vann- og avløpsetaten på Bryn/Teisen. Eiendommen har adresse Tvetenveien 18 og 20 og den ligger rett ved avkjøringen til ring 3. Bakgrunnen for planene er at dagens hovedbrannstasjson på Hammersborg er dårlig forfatning samt at bygget ligger innenfor området som er avsatt til oppføringen av nytt regjeringskvartal.

Bestemmelsene i planforslaget legger opp til generelle høyder på 8 etassjer med et høyere tårnoppbygg på 11 etasjer plasssert midt på bygningskroppen. Det er noe lavere utnyttelse i skisseprosjektet (som illustrasjonene presnetert her er hentet fra) som er tegnet i forbindelse med reguleringen og det viser et bygg på 6 etasjer med sagtak. Uttover brannstasjonsbygget, så inkluderer planforslaget en ny offentlig park på størelse med Valkyrie Plass mot Brynsveien, en forlengelse av gaten Brynsallén i et forsøk på å etablere et finmasket gangnett og et nytt næringsbygg som vil ha aktive fasader ut mot den forlengede Brynsalléen.

Planforslaget er uttarbeidet av Rambøll Norge på bakgrunn av materiale fra Dyrvik arkitekter. Reguleringsforslaget ble egengodkjent av bystyret i Oslo den 15. mai. Så vidt jeg kan se er det enda ikke sendt inn en søknad om rammetillatelse med bakgrunn i den nylig vedtatte reguleringsplanen, men det er et mål om at prosjektet skal stå ferdigstilt i 2022 for å gjøre plass til det nye regjeringskvartalet. Jeg regner derfor med at vi vil få en søknad ganske snart.

Jeg synes dette ser veldig bra ut. En av tankene på prosjektet har vært å skape noe som kan åpne opp og aktivisere denne delen av Bryn-området og jeg synes det virker som om man har fått til dette tatt bygningens funksjon i betraktning. Samtidig synes jeg at arkitekturen slik den forespeilet i skisseprosjektet har et monumentalt og tidløst preg mens sagtakene er med å gå bygget et flott og distinkt uttrykk.

Her er saksmappen for den nå godkjente reguleringsplanen.

Her er Dyrvik Arkitekter sin prosjektside med skisseprosjektet (som illustrasjonene over er hentet fra).

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. juni 2019 18:04
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fasaden på kontorprosjektet Fyrstikkalléen1 som er under oppføring på Helsfyr har nå begynt å komme til syne. Prosjektet er tegnet av Kristin Jarmund arkitekter etter at de vandt en begrenset konkurranse for utformingen av bygget. Utbygger er Oslo Areal. Statens Vegvesen vil bli en av byggets leietagere når det står ferdig i 2020. 

Jeg synes fasaden ble riktig flott. Det er mange fine detaljer i teglen samtidig som den ble langt lysere og mindre grå enn jeg hadde fryktet. 

Bildet er lånt fra Kristin Jarmund sin Instagram-konto.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2019 13:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for det nye Bryn kollektivknutepunktet samt oppgradering av Østensjøveien og Brynsengveien. Planen vil legge til rette for den fremtidige urbaniseringen av Bryn-området. Kollektivknutepunktet vil i utgangspunktet bli bygget for busser, men reguleringen åpner for at den kan bli konvertert til trikk ved en senere anledning. Bryn er nemllig tenkt som endestasjon til den foreslåtte trikkelinjen mellom Carl Berner plass via Hasla til Bryn/Helsfyr.  

Forslaget til detaljregulering er uttarbeidet av COWI på vegne av Bymiljøetaten. Detaljerguleringen ble egengodkjent av Oslo bystyre den 12. juni i år.

Illustrasjoner av fremtidig kollektivknutepunkt ved Brynseng stasjon:

Utforming av Østensjøveien:

Snitt av midlertidig holdeplass med buss og permanent holdeplass med trikk:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. juni 2019 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lund + Slaatto arkitekter har nå levert inn anmodning om forhåndskoferanse for et nytt kontorbygg i Fredrik Selmers gate 4, intill e6 mellom Helsfyr og Valle Hovin. Kontorbygget er tenkt oppført med 12 etasjer. Det vil også ble opparbeidet med en park i forbindelse med nybygget. Utbygger er Entra. 

Dette prosjektet fremstår for meg som den type bygg du forventer å se en typisk næringspark. Her virker det ikke ut som om man har brygd seg noe om å skape attraktive byrom, noe som er ganske skuffende.

Saksmappen på PBEs saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juli 2019 22:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her enda et bilde fra byggingen av kontorbygget Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr. Bildet er tatt fra Instagram-kontoen til Kristin Jarmund architects, som og er arkitektkontoret som har tegnet bygget.

Mye av fasaden er nå synlig.

Kilden til bildet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. august 2019 15:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye og oppdatert illustrasjoner av prosjektet som er under utvikling i Nils Hansens vei 9-11 på Bryn. Illustrasjonene er lånt fra nettstedet til AART architects, som er det arkitektkontoret som står bak planene. Jeg nevnte tidligere at prosjektet gikk under navnet  Tegleverksbyen, men AART refererer til planene med navnet Primo Bryn på nettstedet.

Prosjektet er på 47.700 m2 fordelt på tre bygg. Bertel O. Steen vil holde til med sine bilrelaterte virksomheter i byggenes base mens de øvrige etasjene vil bestå av ordinære kontorarealer. Medregnet den to etasjers høye basen, så vil byggene bli på ni etasjer. Eiendommen har dog såpass store nivåforskjeller, at basen kun er synlig fra en av sidene. Basen vil få en ytterside i betong og etasjene over vil bli kledd med tegl.

Prosjektet er for tiden under regulering. Byrådsavdeling for byutvikling sa nylig at de ikke hadde noen bemerkninger til det foreslåtte planprogrammet og at plan- og bygningsetaten stod fritt til å vedta det, så jeg regner med at det vil skje snart. 

Jeg liker virkelig det jeg ser her. Jeg synes prosjektet slik det ble presentert tidligere så lovende ut, men det har bare blitt bedre med de nye skissene. Her har vi urbane bygninger som møter fortauskanten, fasader med dybde og fremstår som å være bygget med kvalitetsmaterialer. Jeg bare håper at reguleringsbestemmelsene vil bli såpass strenge at de sikrer en utforming tilsvarende illustrasjonene her.

Nettsiden til AART architects hvor jeg fant illustrasjonene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. oktober 2019 13:05
Side 1 / 4