Områdeutvikling | B...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Bryn og Helsfyr

Side 4 / 4
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

@fredrik Jeg skjønner at sidene mot Ring 3 og Strømsveien er "baksider" for prosjektet men skjønner ikke at de kan kalle det reparasjon når de ikke gjør noe med kanskje den verste delen av hvordan det ser ut i dag. Helsfyr atrium trenger definitivt bedre tilknytning til nabolaget, og hadde man fått til et ordentlig inngangsparti og en mer attraktiv tilknytning til gang- og sykkelveinettet rundt kunne man kanskje fått til et bygg med mer urbant preg og antageligvis en mindre andel bilpendlere. Egentlig er tomta litt for høyt utnytta i dag fordi kollektiv- og g/s-dekningen er såpass dårlig, tar lett 10-15 minutter å gå til t-banen + at du må gå langs med/under motorveiene på smale fortau; så man burde ikke tillatte høyere utnyttelse uten å gjøre en god del forbedringer.

Innlegget ble endret for 7 måneder siden 2 times av Jorn
SvarSitat
Publisert : 13. mai 2021 15:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@jorn Jeg er fullstending enig i at området trenger bedre kollektivdekning, men jeg er litt usikker på hvor realistisk det er å få til noe. Området ligger jo litt sånn til siden i forhold til hva som blir naturlige traséer for kollektivet.  

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mai 2021 23:11
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Hvorfor gi seg med 14 etasjer? Her er nærmeste naboer en motorvei, et fotballstadion og en kontorghetto. Kan gå ordentlig i høyden her skulle man tro. Det var vel skissert et 100meter høyt tårn her i et tidlig utkast til stadionplanene.

SvarSitat
Publisert : 17. mai 2021 22:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planene for fyrstikktorget ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist satt til den 30. august for å komme med innspill. Jeg vil derfor anbefale alle som, i likhet med meg, er misfornøyd med retningen prosjektet har tatt, å si sin mening (selvsagt burde man si sin mening om man mener noe annet og!). 

Kunngjøringsannonsen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. juni 2021 13:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn del illustrasjoner i plansaken for nye Etterstad base. Det jobbes nå med to forskjellige planalternativer: Et alternativ med et høyhus på rundt 60 meter og uten lokk over sporene, og et alternativ med høyder på maksimum 28 meter og et lokk over t-banesporene. 

Jeg liker best alternativet med lokk, ettersom jeg mener det skaper best forbindelser gjennom området.

Høyhusalternativet:

Alternativet uten høyhus:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2021 20:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte for å se på mulighetene for å utvikle Grenseveien 74 som ligger i overgangsområdet mellom Bryn, Ensjø og Valle. På eiendommen står det i dag et eldre industribygg som ble bygget som bilforhandler og bilverksted for firmaet Erik B. Winter.

Det foreslås å videreutvikle dagens bygg med et  påbygg i tre etasjer. I tillegg ønskes det å bygge om de nederste etasjene for å legge til rette for utadvendt virksomhet.

Det er arkitektkontoret Oslo.Works som står bak planene. 

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. november 2021 22:46
sliwek20 og E_Oslo likte
Side 4 / 4