Områdeutvikling | E...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Ensjøbyen

Side 1 / 5
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige områdeutviklingen av Ensjø-området  i Oslo øst. Prosjektet er også kjent under navnet Ensjøbyen og blir regnet som en del av den større Hovinbyen-utbyggingen. Store deler av området er allerede ferdigbygget, men det gjenstår forstsatt en del enkelteiendommer.

Sitat
Topic starter Publisert : 7. januar 2019 18:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Leilighetsprosjekt med adresse Gladengveien 3, 5 og 7. Prosjektet vil danne den andre siden av den såkalte Ellipseplassen midt i Gladengveien. Bygget er tegnet av HRTB arkitekter og vil inneholde 207 leiligheter og en barnehage. Det er søkt om rammetillatelse men Plan- og bygningsetaten vil at det prosjektet skal omprosjekteres med blant annet mindre balkonger før det gis en tillatelse.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2019 17:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetsprosjekt under regulering i Malerhaugveien 20 i området mellom Ensjø og Helsfyr. Bunde eiendom er tiltakshaver og prosjektet er tegnet av Lund + Slaatto arkitketer.

Dessverre ser prosjektet usedvanlig lite urbant ut. 

Sakmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2019 00:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Malerhaugveien 15. Dette er eiendommen rett over veien for prosjektet i forrige post. Byggene er tegnet av Dark arkitekter og USBL er utvikleren bak det.

Dessverre så er ikke dette prosjektet spesielt urbant heller.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2019 18:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Malerhaugveien 19-23. Dette er videre ned samme gata som forrige prosjekt igjen. Dette bygget er tegnet av Dyrvik arkitekter og Urbanium er tiltakshaver.

Selv om det ikke er perfekt, så ser i hvert fall dette mer urbant ut. Her har man noe som ligner mer på tradisjonell, lukket karrébebyggelse og man har til og med lagt opp til næring i første etasje. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. januar 2019 18:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye volummodeller av foreslått utbygging av Ensjøveien 16-22. Dette er ved det såkalte tyngdepunktet i Ensjøbyen. Prosjektet er tegnet av Lund + Slaatto arkitekter og det er Stor-Oslo Eiendom som er tiltakshaver. Det har vært og er en del uenigheter mellom Stor-Oslo eiendom og Plan- og Bygningsetaten når det kommer til hvordan denne eiendommen skal utvikles, så det er ganske mye usikkerhet knyttet til om dette blir den endelige utformingen. 

Personlig mener jeg at området tåler ganske høy utnyttelse, men jeg hadde foretrukket en langt mer lukket kvartal her.

Saksgangen kan følges her i prosjektets saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. februar 2019 18:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt levert inn rammesøknad på å oppføre et nytt leilighetsbygg med adresse Skedsmogata 24. Denne eiendommen er en del av det såkalte tyngdepunktet og vil bli liggende mellom t-banelinjen og Gjøvikbanen/Kampen. Prosjektet blir utviklet av Skanska Norge og det er Code illustrated future som har tegnet bygget.

Saksmappen i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. februar 2019 17:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt salgstrinn i Tiedemannsbyen som vil bli lagt ut for salg nå i Mars. Prosjektet er kalt Tiedemannsparken og vil bli liggende på det som er kjent som felt G i områdeplanen for Tiedemannsbyen. Selvaag Bolig er utvikler og byggene er tegnet av Arcasa arkitekter.

Dessverre har dette prosjektet få om noen urbane kvaliteter, men jeg håper i hvert fall at det vil være med på å definere Tiedemannsparken som et byrom om ikke annet.

Bildene ble funnet på siden til Selvaag Bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mars 2019 14:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er tre bilder fra byggeplassen for oppføringen av hyhuset Ensjø Torg s1 i Ensjøveien 21 ved det såkalte Tyngdepunktet på Ensjø. Prosjektet er tegnet av 4b arkitekter og blir utviklet av Skanska bolig.

Jeg er positivt overrasket over kvaliteten på teglen brukt. Den fremstår langt bedre enn det jeg hadde forventet meg. På den andre siden fremstår første etasje mer lukket enn jeg hadde trodd den skulle bli og det er og brukt billigere materialer der enn jeg hadde håpet på. 

Bildene er lånt fra denne annonsen hos Krogsveen: https://krogsveen.no/Kjoepe-bolig/Bolig/Leilighet/Ensjoeveien-21-J-29764123361876

Her er noen bilder som viser hvordan prosjektet er tenkt og bli og hvordan det ble presentert:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mars 2019 15:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: Fredrik

Leilighetsprosjekt med adresse Gladengveien 3, 5 og 7. Prosjektet vil danne den andre siden av den såkalte Ellipseplassen midt i Gladengveien. Bygget er tegnet av HRTB arkitekter og vil inneholde 207 leiligheter og en barnehage. Det er søkt om rammetillatelse men Plan- og bygningsetaten vil at det prosjektet skal omprosjekteres med blant annet mindre balkonger før det gis en tillatelse.

Tomten i dag:  https://www.google.com/maps/place/Gladengveien,+Oslo,+Norge/ @59.9155064,10.7887465,152m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46416e53d5ced86f:0x51a172e174597ba4!8m2!3d59.9169936!4d10.7913906

Her er noen flere illustrasjoner av dette kvartalet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mars 2019 14:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med 80 leiligheter fordelt i to blokker i Malerhaugveien 28. Det vil også bli etablert en barnehage i underetasjen. Reguleringsplanen for bygget ble godkjent i september i fjor og det har nå blitt søkt om rammetillatelse til å oppføre byggene i henhold til reguleringen. Både reguleringsplanen og rammesøknadden er utarbeidet av Arcasa arkitekter. Neptun properties er utbyggeren bak prosjektet. 

Dessverre så synes jeg det ikke virker som om det er lagt mye vekt på estetikken i prosjektet, noe jeg for øvrig mener er et generelt problem med prosjektene på Ensjø. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. april 2019 14:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under regulering i Skedsmogata 25 i Tyngdepunktet på Ensjø. Reguleringsforslaget er uttarbeidet av 4b arkitekter og tiltakshaver er Skanska Norge. Forslaget legger opp til rundt 100 boliger og det vil en aktiv første etasje med næringslokaler etablert i første etasje ut mot gangbroen over t-banestasjonen. Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn og det blir anbefalt av plan- og bygningsetaten.

Kommunens sider hvor du kan gi din uttalelse til forslaget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. april 2019 15:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Alt.arkitektur har nå lagt inn bestilling på oppstartsmøte hos pbe for et nytt boligkvartal på eiendommen Grensenveien 71. Dette kvartalet ligger på hjørnet der Malerhaugveien møter Grenseveien og er i dag bebygget med et industribygninger av ymse slag. Utbyggeren bak det hele er Obos nye hjem og de ser for seg prosjekt med varienede høyder opp mot 7 etasjer på det meste. Prosjektet legger opp til å bevare og å integrere et eldre industribygg med buetak som står på tomten i dag, inn som en del av det nye kvartalet. 

Dette prosjektet er ikke sånn super-urbant, men det har i det minste noe som kan minne om en tradisjonell karré-struktur og bygningsgrensen er lagt relativt nærme opp mot Grenseveien. Jeg synes disse to punktene utgjør en stor forbedring fra for eksempel det Spor arkitekter-tegnede prosjektet Grenseveien 69 som er under oppføring på andre siden av gaten. 

Saksmappen for prosjektet hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. april 2019 16:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det Code-tegnede kvartalet med adresse Skedsmogata 24 som har blitt presentert tidligere i tråden, har nå fått en egen hjemmeside og et markedsføringsnavn. De har valgt å kalle prosjektet for Tigergården, som jeg antar er inspirert av Tigerstaden. 

Hjemmesiden kan besøkes her.

Siden har dessverre ingen nye og spennende illustrasjoner å vise til. 

 

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 20:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Hamran/Johansen arkitekter har søkt om rammetillatelse for oppføring av en ny frittstående boligblokk i hagen til Fyrstikkalléen 20 som ligger i grenselandet mellom Ensjø og Helsfyr. 

Fyrstikkalléen 20 ble bygget i 1916 som direktørbolig til fyrstikkfabrikken som lå i området tidligere. Boligen ble tegnet av  Magnus Poulsson i nordisk ny-barokk, en stil som var populær i Oslo/Kristiania på den tiden. Den har en fasade i ubehandlet tegl.

Det foreslåtte nybygget er prosjektert med 19 nye leiligheter fordelt over tre etasjer pluss loft. Utbyggeren bak prosjektet er Norges Takseringsforbund. Søknadden avventer fortsatt behandling av plan- og bygningsetaten.

Saksmappen for prosjektet hos plan- og byningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mai 2019 22:15
Side 1 / 5