Hovinbyen | Områdeu...
 

Hovinbyen | Områdeutvikling | Ensjøbyen  

Page 2 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde tatt av meg fra Nesodden som viser høyhuset i prosjektet Ensjø torg under oppføring samt Kampen og Østre Aker kirke. 

SvarSitat
Publisert : 13/05/2019 6:04 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har tatt enda et par til bilder av høyhuset på Ensjø torg. Denne gang tok jeg dem fra Valhallveien på Ekeberg. Jeg er litt overrasket over hvor mye høyere dette høyhuset fremstår sammenlignet med omgivelsene. 

SvarSitat
Publisert : 19/05/2019 2:05 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Annonseringen for leiligheter i det nye kvartalet i Skedsmogata 24 ved Tyngdepunktet på Ensjø har nå startet og i den forbindelse har det blitt publisert en rekke nye illustrasjoner. Som nevnt har dette prosjektet blitt gitt navnet Tigergården. Bygget er tegnet av Code og blir utviklet av Skanska Norge. 

Jeg er veldig usikker på hvordan det fasadematerialet kommer til å bli. I trodde det skulle bli kledd med tre ut i fra illustrasjonene i rammesøknadden, men her ser det mer ut som gylden bølgeblikk. 

Finn-annonsen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 22/05/2019 7:37 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for detaljregulering av eiendommen  Gladengveien 12-14 på Ensjø. 

Forslaget legger til rette for å oppføre 134 nye boenheter, en 6-avdelingers stor barnehage og næringsarealer ut mot Gladengveien. Bebyggelsen er tegnet som én helhetlige fasaderekke mot Gladengveien som kun er brutt opp av den planlagte tverrforbindelsen mellom gaten og Tiedemannsparken. Mot Tiedemannsparken og felt G er det planlagt rekkehusbebyggelse.  

Planforslaget er uttarbeidet av Arcasa arkitekter på vegne av forslagstiller Ferd Eiendom. Det har nå blitt oversendt til politisk behandling.

Jeg synes dette prosjektet er ser greit nok ut. Jeg liker den høye og åpne førsteetasjen og jeg liker godt at det har blitt gjort litt for å få til vertikal inndeling av fasadene til blokkene. Jeg mener det sånn sett reprenterer en stor forbedring fra de tidligere prosjektetene vi har sett langs Gladengveien. Ideelt sett skulle jeg gjerne sett at det ble gjort enda mer for å differensiere de individuelle fasadene fra hverandre med for eksempel bruk av forskjellige takformer og lignende og jeg skulle gjerne sett at bygningmassen var planlagt som skikkelig karréblokk.

Barnehagen:

Fasadene mot Gladengveien:

Saksmappen til prosjektet.

Eiendommen i dag.

SvarSitat
Publisert : 25/06/2019 3:54 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det oppdaterte planforslaget for detaljreguleringen av Ensjøveien 3 og 5.

Forslaget legger til rette for oppføringen av 158 boliger fordelt på én sammenhengende blokk langs Ensjøveien og fire punkthus. Det er planalgt næringsarealer i første etasje ut mot Ensjøveien samt ut mot et torg som er tenkt etablert i den nordvestlige enden av planområdet. Høydene har blitt redusert etter offentlig ettersyn og byggene er nå planlagt med 5 fulle etasjer og  med en innetrukket 6. etasje. Byggegrensene har og blitt lagt i flukt med Ensjøveien i tråd med Plan- og bygningsetaten sne anbefalinger etter offentlig ettersyn. Til tross for  det har  ikke forslagstiller og PBE greid å komme fullstending til enighet om plangrepet og to alternativer blir derfor fremmet til politisk behandling: Forslagstiller sitt alternativ som er illustrert her og PBE sitt alternativ som avsluttes med en branngavl mot naboeiendommen Ensjøveien 7, har krav om minst ett portrom og har begrensinger på at balkonger må utgjøre maksimum av hver fasade.

Planforslaget er uttarbeidet av Arcasa arkitekter. Utbygger er Ferd gjennom datterselskapet Ensjøveien 3-5 AS. Endelig planforslag har nå blitt sendt og det avventer nå å bli sendt videre til politisk behandling.

Jeg synes det reviderte forslaget ser langt bedre ut enn slik planene fremstod tidligere, men jeg foretrekker likevel at PBE sitt alternative forslagg med branngavl mot naboeiendommen og med begrensinger på bruken av balkonger.

Saksmappen til prosjektet.

Slik eiendommene Ensjøveien 3 og 5 fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 01/07/2019 3:19 pm
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt levert inn søknad om rammetillatelse for å føre opp to frittstående boligblokker Ensjøveien 34. Blokkene vil inneholde 82 leiligheter fordelt på fem etasjer. Prosjektet blir utviklet av Neptune properties og det har blitt gitt navnet Ensjølyst. Der er arkitektkontoret Arcasa arkitekter som har tegnet byggene. Forventent salgsstart er satt til månedsskiftet september/oktober 2019.

Slik som det ofte er tilfellet på Ensjø, så synes jeg det dessverre ikke virker ut som om man har lagt stor vekt på det visuelle ved utformingen av byggene.

Prosjektets hjemmeside.

Slik adressen fremstår før utbygging.

SvarSitat
Publisert : 11/07/2019 11:04 pm
Page 2 / 2
  
Jobber

Please Logg inn or Register