Hovinbyen | Områdeu...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen | Områdeutvikling | Ensjøbyen  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Både reguleringsplanen for Malerhaugveien 15 og for Gladengveien 12-14 ble vedtatt av Oslo bystyre den 18. desember i fjor.

Oversikten fra møtet er å finne her i e-innsyn.

SvarSitat
Publisert : 12. januar 2020 21:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av boligprosjektet som er under utvikling i Malerhaugveien 25. Reguleringen for eiendommen ble vedtatt av bystyret i juni i fjor og prosjektet klargjøres nå for salgsstart i løpet av våren. Det er ikke blitt levert inn rammesøknad for prosjektet enda. Utbygger er Attivo bolig.

Jeg synes det virker som om dette prosjektet holdet langt høyere standard enn det som har vært vanlig på Ensjø frem til nå. Jeg kan for eksempel ikke se noe av platekledning eller lignende. Samtidig hadde jeg forventet mer variasjon i fasadene og kvartalet virker mer åpent enn jeg trodde reguleringen tillatte. Som sagt så er det fortsatt ikke sendt inn en rammesøknad for prosjektet, så er det er mulig vil bli endret i løpet av den prosessen.

Illustrasjonene ble funnet her på prosjektets hjemmeside.

Området i dag.

SvarSitat
Publisert : 17. januar 2020 18:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for å oppføre boligprosjektet i Malerhaugveien 19-23, like ved Fyrstikkalléen skole. Reguleringsplanen for eiendommen ble godkjent av bystyret den 13. november i fjor. Prosjektet består av en blokk på 6 etasjer og med rundt 128 leiligheter. Bygget er lagt slik at det følger gateløpet i Malerhaugveien og Grønvoll allé. Fasadene er tenkt utført i rødlig tegl. I nybyggets vestre hjørnet er det planlagt et næringsareal som går over to etasjer. I tillegg vil det bli etablert en gangforbindelse via en ny trapp fra Malerhaugveien mot Fyrstikkalléen skole. 

Dyrvik arkitekter har stått bak både reguleringsplanen og søknaden om rammetillatelse. Utbygger er Bonava (tidligere Urbanium). 

Det har blitt gjort en del endringer siden illustrasjonene som ble lagt ved planforslaget til regulering. Blant annet så har vindusarealene blitt gjort mindre, bygget har ikke inntrukne balkonger lengre, næringsarealet strekker seg ikke lengre langs Malerhaugveien og det har blitt lagt til et relief-motiv langs byggets første etasje. Selv om det meste (foruten om relief-motivet) gjør at bygget fremstår som litt billigere, så synes jeg likevel det endelig resultatet er greit nok. Det jeg derimot er ganske skuffet over er hvor mye betong det ser ut til å vil bli brukt rundt trappearealet mot Fyrstikkalléen skole.

Dokumentene finnes i saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten.

Eiendommens plassering.

SvarSitat
Publisert : 15. februar 2020 13:13
E_Oslo
(@e_oslo)
New Member

Se bildet av bakgården her, og bildet av bakgården i forrige post for en god illustrasjon av veien fra visjon til realisme 🤨 

SvarSitat
Publisert : 15. februar 2020 23:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo

Ja, slike forenklinger er dessverre noe vi ser gang på gang. Det kan virke som om man er avhengig av ambisjoner fra utviklerne og arkitektene for en få en akseptabel gjennomføring av et prosjekt. Mitt inntrykk er at slike forenklinger er langt vanligere her enn i utlandet, selv om jeg ikke helt vet hvorfor. 

Jeg vet ikke heller helt hvordan man skal endre det. Selv om man kan lage strengere reguleringsbestemmelser, så vil det nok alltid være rom for viss forenkling.

 

SvarSitat
Publisert : 16. februar 2020 12:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt et oppstartsmøte for å starte opp på reguleringsprosessen av Ensjøveien 7. Planområdet er på rundt 15350 kvadratmeter og ligger mellom tyngdepunktet og det tidligere presenterte prosjektet i Ensjøveien 3 og 5. Området er dag bebygget av diverse nær ningsbygg og preges ellers av mye asfalterte flater.

Det foreslåtte plangrepet består av to større kvartaler plassert mot Ensjøveien og en rekke på seks lamellblokker plassert mot Gjøvikbanen. Sentralt mellom byggene tenkes det opparbeidet et offentlig torg, hvor det og er planlagt en forbindelse over jernbanen til Kampen. Den nye bebyggelsen er foreslått med 6 etasjer, noe som skal gi en områdeutnyttelse på 208%. Prosjektet er planlagt å inneholde 460 nye boliger i alt. 

Planene er laget av Stein Halvorsen arkitekter.

Planene i saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 20. februar 2020 22:38
sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå søkt om rammetillatelse for et nytt boligprosjekt i Ensjøveien 10-12. Prosjektet vil bli bygget på felt B i Tiedemannsbyen, som er et mindre delområde innenfor utbyggingen av Ensjøbyen. 

Prosjektet består av fem boligblokker og felles barnehage med fire avdelinger. Byggene vil ha fasader ut mot Ensjøveien, Sigurd Hoels vei og den nylig etablerte Johan H. Andresens plass. Byggene med fasader ut mot gatene og plassen er så delt opp flere mindre volum med forskjellig utforming. Ifølge arkitektene er inndelingen inspirert av spillet Tetris, og det legges opp til varierte material- og fargebruk. 

Høydene vil variere fra 7 etasjer mot Ensjøveien, til 4 etasjer mot gang- og sykkelveien i nord-vest. Prosjektet vil i alt inneholde 215 boliger. I tillegg er det lagt opp i noe næring i første etasje mot Ensjøveien. 

Prosjektet er tegnet av Tag arkitekter. Utbygger er Obos nye hjem.

Jeg er positivt overrasket over hvordan dette prosjektet ser ut. Selv om jeg fortsatt mener man kunne gjort mer med utformingen som ¨ha en mer adskilt sokkel for eksempel, så synes jeg likevel det har en ganske vellykket bruk av farger og fremstår som relativt urban. Jeg synes dette er blant de mest byaktige prosjektene vi har sett på Ensjø til nå.

Fasader mot Ensjøveien:

Fasader mot Sigurd Hoels vei:

Fasader mot Johan H. Andresens plass og Tiedemannsbyen flet D:

Saksmappen med alle dokumentene.

SvarSitat
Publisert : 6. mars 2020 15:43
sliwek20 likte
E_Oslo
(@e_oslo)
New Member

Fasadene ser i og for seg greie ut, men jeg reagerer litt på førsteetasjene. Burde det ikke vært noe næring ut mot Ensjøveien, ikke en snuplass og private hageflekker? Og/eller mot plassen?

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2020 19:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Ved nærmere ettersyn, så er dette som står i søknadden: 

Det er ikke avsatt areal til ren næringsvirksomhet, men noen av enhetene ned mot Ensjøveien har en sokkeletasje som egner seg for
variert grad av næring, hjemmekontor, med noe utadrettet funksjon. 

Jeg er dog enig i at det burde ha være sikret utadvendt virksomhet i førsteetasjene ut mot Ensjøveien og plassen. 

 

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2020 19:49
Page 3 / 3