Hovinbyen | Områdeu...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen | Områdeutvikling | Ensjøbyen  

Side 4 / 4
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget har nå startet av leiligheter i boligprosjektet Malerhaugveien 25. Prosjektet er tenkt bygget på eiendommen som ligger der Grønvoll Allé møter Malerhaugveien. Det består at nytt kvartal med til sammen 230 leiligheter. Det er tegnet av Spor arkitekter og utbygger er Attivo. 

I forbindelse med salgsstart har det blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet fra diverse vinkler som kan sees her.

Illustrasjonene ble funnet på prosjektets nettside.

SvarSitat
Publisert : 3. juni 2020 22:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et oversiktsbilde over Ensjø og Tiedemannsfabrikken-utbyggingen tatt fra en drone. Som vi kan se er de godt i gang med byggingen av Tiedemannsparken, som blir bygget på felt G i områdeplanen for Tiedemannsbyen. Prosjektet består av fire bygg med til sammen 322 leiligheter. Det  er tegnet av Arcasa arkitekter og Selvaag bolig er utbyggeren bak det.

Bildet er lånt fra denne artikkelen i Finansavisen.

En illustrasjon av slik prosjektet er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Publisert : 13. juni 2020 18:31
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om å avholde en forhåndskonferanse for utviklingen av adressen Gladengveien 8. Adressen representerer det som er kjent som felt Felt C11 og D11 i områdeplanen for utbyggingen av Ensjøbyen. Dette er for øvrig eiendommen hvor den store industrihallen på første bildet i forrige innlegg står. 

Det ønskes å bygge seks frittstående leilighetsbygg dandert i to kvartaler/felt. Byggene er på fem til seks etasjer og de inneholder til sammen rundt 100 boliger. Prosjektet er tegnet av Make arkitekter.

Saksmappen med alle relevante dokumenter kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 15. juni 2020 18:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte høyhuset på Ensjø Torg. Prosjektet er bygget ved det som kalles for felt s1 i planen for utbyggingen av tyngdepunktet på Ensjø, som skal fungere som et slags sentrum for den fremtidige Ensjøbyen.

Prosjektet består av et høyhus på 17 etasjer og et lavere L-formet volum på 7 fulle og 1 tilbaketrukket toppetasje. Det lavere bygget har fasader ut mot torget og Ensjøveien, mens høyhuset er bygget over den østre nedgangen til selve t-banestasjonen. Byggene inneholder til sammen 192 leiligheter. Prosjektet er tegnet av 4b arkitekter og utbyggeren bak det er Skanska. Det ble ferdigstilt tidligere i år.

Generelt så er ganske skuffet over prosjektet. Det har en viss innrammende effekt mot torget og Ensjøveien, men ellers ser jeg ikke mye å skryte av. Jeg synes spesielt det er skuffende hvor mørk og lukket første etasje ble og hvor billig fasaden på høyhuset fremstår.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Publisert : 15. juni 2020 21:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret har nå vedtatt detaljreguleringen av Ensjøveien 3 og 5. Eiendommen ligger på en høyde ved inngangen til Ensjøområdet fra Tøyen. 

Planforslaget åpner for byggingen av 158 nye boliger fordelt på en blanding av puntkhus og en lamellblokk langs Ensjøveien. Det ble sendt inn to alternativer til behandling i bystyret: Alternativet utarbeidet av plan- og bygningsetaten med en naken gavlvegg mot naboeiendommen Ensjøveien 7 og hvor sjette etasje var trukket 3 meter tilbake fra fasadelivet, og forslagsstillers alternativet hvor bebyggelsen er satt noe tilbake fra Ensjøveien 7 og det tillates trappehus helt ut i fasadelivet i sjette etasje.  

Bystyret valgte å gå for en kombinasjon av de to presenterte alternativene, der prosjektet ble satt noe tilbake fra Ensjøveien 7 samtidig som det bestemmes at sjette etasje trekkes 3 meter tilbake fra fasadelivet i sin helhet. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Arcasa arkitekter på vegne av Ferd eiendom.

Illustrasjonene representerer forslagsstillers alternativ. Bystyret valgte altså å gå inn for en kombinasjon av dette og alternativet fra plan- og bygningsetaten.

Dokumentene fra bystyret sitt møte kan sees her.

SvarSitat
Publisert : 1. juli 2020 20:28
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn søknad om rammetillatelse for boligprosjektet i Ensjøveien 4 som ble presentert på forrige side. Eiendommen ligger rett ved Gjøvikbanen og ble ferdig regulert i fjor.

Prosjektet består av to L-formede leilighetsbygg på henholdsvis 5 og 6 etasjer. Byggene har til sammen 90 leiligheter. I tillegg er det et lite næringsareal på bakkeplan mot Ensjøveien. Bygget nærmest Ensjøveien får fasader med en mørk platekledning og en førsteetasje kledd i skifer, mens bygget bak på eiendommen får en lys platekledning. Begge byggene får innslag av gylne plater rundt vinduene. 

Prosjektet er tegnet av Delta Arkitekter. Utbygger er Neptune Properties.

Jeg synes arkitekturen er ganske kjedelig, men jeg liker bruken av skifer i førsteetajse. Jeg synes det gir det et litt mer eksklusivt preg.

Rammesøknaden kan sees her i saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 12. juli 2020 14:06
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er og en oversiktsillustrasjon av prosjektet i forrige innlegg. Det gir oss en litt bedre følelse av hvordan det vil bli.

Illustrasjonen ble funnet i denne artikkelen på nettstedet Estate Nyheter.

SvarSitat
Publisert : 25. juli 2020 16:25
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

 Her er et par oppdaterte illustrasjoner av prosjektet i Ensjøveien 10-12 som ble presentert på forrige side. Prosjektet vil inneholde rundt 215 leiligheter fordelt på 7 bygg. Det markedsføres under navnet Lumanders Hage og ifølge Obos vil salget av leilighetene starte nå i løpet av høsten. Prosjektet er planlagt å stå ferdig i 2023. Det er tegnet av Tag arkitekter.

Den største forskjellen som jeg kan se er at den grønne veggen langs passasjen har blitt fjernet.

Illustrasjonene ble funnet her på Obos sin nettside.

SvarSitat
Publisert : 22. september 2020 22:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Arcasa arkitekter har nå søkt om rammetillatelse for boligprosjekt i Gladengveien 12-14. Reguleringsplanen som rammesøknaden baserer seg på ble vedtatt av bystyret i desember i fjor. 

Prosjektet består av to L-formede leilighetsbygg på 5 fulle og en tilbaketrukket toppetasje plassert mot øst, og en rad med ni rekkehus på tre etasjer plassert mot Vestre Bekkedrag i vest. Blokkene har fasader i en kombinasjon av lys tegl og tre og rekkehusene vil få fasader i heldekkende treverk malt i forskjellige duse toner. Prosjektet har i alt 143 boliger. I tillegg inneholder det to næringslokaler plassert på hver sin ende av byggene. 

Utbygger er Ferd.

Det er ikke så lett å få et godt inntrykk av hvordan prosjektet vil bli basert på illustrasjonene som er sendt, men mitt førsteinntrykk er litt skuffende. Det jeg likte med prosjektet tidligere var den høye førsteetasjen, men det ser ikke ut som om den har blitt behold på byggene det er søkt om rammetillatelse for. Og det er skuffende. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Publisert : 27. september 2020 17:45
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Byggingen er godt i gang i Skedsmogata 24.

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 13:06
sliwek20 og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@e_oslo Takk for oppdateringen. Det er ikke akkurat mitt favoritt-prosjekt i byen, men uansett spennende å se progresjonen. 

SvarSitat
Publisert : 4. oktober 2020 13:11
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn et par nye og oppdaterte skisser av boligprosjektet som er planlagt i Grensenveien 71 i påvente av enste dialogmøte. Prosjektet har gjennomgått en del endringer siden vi sist så det; De to mest åpenbare endringene er at det blitt langt mer fargerikt og det nå åpnes opp for å bevare større deler av industribygningen som står på eiendommen i dag. Denne industribygningen ble oppført som garasje for Coca Colas biler i 1958. Byantikvaren ønsker å bevare anlegget i sin helhet, men forslagsstiller foreslår nå å bevare det som tilsvarer to tredeler av garasjen.

Prosjektet er tegnet av FuthArk arkitekter i samarbeid med alt. arkitektur. Forslagsstiller er Obos Nye Hjem.

Saksmappen.

SvarSitat
Publisert : 20. november 2020 22:42
Side 4 / 4