Områdeutvikling | H...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Hasle og Valle Hovin

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige områdeutviklingen av områdene Hasle og Valle Hovin i Oslo øst. Prosjektet er en del av den større Hovinbyen-utbyggingen. 

Sitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2018 21:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et større utviklingsprosjekt kalt Økern Sentrum. Prosjektet har adresse Selma Ellefsens vei 15 m.m og blir utarbeidet av Dark i samarbeid med Alliance arkitekter. Utviklerne bak prosjektet er KLP eiendom, Bane NOR eiendom og Hesselberg. Selv om dette ikke er hva jeg i utgangspunktet tenker på som en del av verken Hasle eller Valle Hovin, så er prosjektet omfattet av veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin. 

Jeg synes  dette virker som et prosjekt med et stort potensial. 

Forholdet til omkringliggende prosjekteter. Det er kun dette prosjektet som er en del av VPOR-en for Hasle og Valle Hovin.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2018 18:44
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjekt for utviklingen av den såkalte Hjørnetomten mellom Grenseveien og Økernveien. Prosjektet vil også inkludere et nytt lokk over deler av Hasle T-banestasjon. Det er Niels Torp arkitekter som har tegnet prosjektet og tiltakshaver er NG Commerce.

Plan- og Bygningsetaten har sagt at de mener begyggelsen mot Økernveien må orienteres i retnings av veien, så det vill sannsynligvis komme noen endringer her. Jeg er for øvrig fullstending enig med pbe i det. 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2018 14:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Hasle Stasjon. Dette er nabotomta til prosjektet i forrige innlegg. Arcasa arkitekter har tegnet prosjektet mens Stor-Oslo eiendom er utvikleren bak.

Jeg må si at jeg liker fargebruken i dette prosjektet. Forhåpentligvis er dette noe vi kommer til å se mer av.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2018 16:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om panforhåndskonferanse for et næringsbygg i Bøkkerveien 1- 3. Arcasa arkitekter har tegnet bygget og Höegh Eiendomsselskap er utvikleren bak prosjektet. Det har tidligere vært søkt om rammetillatelse for et bygg på samme eiendom, men dette prosjektet har nå blitt tegnet om til å ha en mer åpen og aktiv første etasje ut mot Økernveien. En sammenligning mellom de to prosjektene kan sees her

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201817184

Tomten i dag:  https://www.google.com/maps/ @59.9259382,10.7946501,207m/data=!3m1!1e3

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. desember 2018 18:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det Tag arkitekter-tegnede utviklingsprosjektet Økernveien 115. Eiendommen ligger inntil Hasle stasjon og er det som tidligere var Isberg's Volvo (senere tatt over av Bilia, og frslagstiller ønsker nå  å bevare det såkalte Isbergbygget fra denne perioden etter uttalelser fra Byantikvaren. Integreringen og utformingen av dette bygget sammen med den øvrige bygningsmassen er utformet i sammerbeid med Byantikvaren. 

Jeg  synes dette prosjektet ser ganske så elendig ut. Bevaringen av Isbergbygget gjør at prosjektet får nærmest ingen kontakt med Økernveien og det minner meg litt om Pilestredet Park, der hvor antikvariske hensyn ble veid tyngre enn det å lage helhetlige byrom som fungerer godt. I tillegg er det tenkt store gressplener mellom kvartalet og veien i Haslevangen, når man heller skulle trodd det var naturlig å fokusere på å få definert Haslevangen som et byrom rundt Hasle stasjon. I det hele tatt ser prosjektet ut som har få urbane kvaliteter for min del og jeg vil si det fremstår som kun forstadsbebyggelse med høyere tetthet. Utrolig skuffende.

Når det er sagt så synes jeg det er positivt at man har brukt farger på fasadene. Jeg liker denne denne nye trenden og jeg håper vi får se flere prosjekter med det. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mars 2019 13:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen perspektiver som viser foreslått plangrep for eiendommen Økernveien 119. Denne eiendommen er plassert på andre siden av ring 3 for prosjektet Økern sentrum presentert lengre opp på siden her og det er naboeiendommen til utbyggingen i Økernverneien 115 i forrige innlegg. Planene for Økernveien 119 legger opp til 67 200 m2 BRA med en blanding av næring-, kontor- og overnattingsfasiliteter. Plangrepet er tegnet av Arcasa arkitekter og forslagstiller er Nordea Liv eiendom. Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for prosjektet. 

Jeg er ganske skuffet over planene slik de fremstår nå. Bebyggelsesstrukturen ser mer ut som noe jeg kunne forventet å finne i en næringspark i en forstad enn hva som er tenkt å bli en ny urban bydel. Jeg mener at byggene burde bli plassert langt mer intimt rundt den sentrale markedshallen (slik som har blitt gjort på Vulkan ved Grunerløkka) og alt av t-banelinjer burde bli plassert under lokk med bebyggelse over. Planene, slik de er nå, vil resultere i en mur mot Ring 3 og Økernveien og et tomrom i bakkant som jeg tviler på at mange kommer til å bruke utenfor arbeidstid.  

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

@59.9264855,10.7999087,255m/data=!3m1!1e3" target="true">Satellittbilder fra området i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. april 2019 12:55
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Dette er nok noe av det verre jeg har sett fra Oslo på noen år, den urbane fremgangen tatt i betraktning. Man vet man har å gjøre med nymodernister (aka Arcasa) når kvaliteten i plangrepet går på å fremheve det spesielle ved enkeltfunksjonene. "Kreativ markedshall" og "fremtidens kontor"  😴 

SvarSitat
Publisert : 24. april 2019 20:18
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen volumskisser som viser foreslått utforming av området Halsevollen med adressen Økernveien 94 og Haslvollen 1-3 og 13-15. For de som ikke er kjent i området, så er dette rett på andre siden Økernveien for prosjektet Hasle Stasjson og prosjektet under utvikling på den såkalte Hjørnetomten. Volumskissene er uttarbeidet av A-lab, men det er konsultene i Civitas som håndterer saksgangen overfor kommunen. Møller Eiendom er utbyggeren bak det hele.

Jeg synes volumene ser ganske skuffende ut slik de fremstår nå. Jeg mener at prosjektet burde ha henventet seg i langt større grad til Økernveien. Her kunne man for eksempel tatt inspirasjon til hvordan det er gjort i prosjektet Halse Stasjon over veien. Jeg skulle også likt å se minst en gate som krysset området og bandt Haslevollen og Økernveien sammen. 

Saksmappen til prosjektet hos pbe.

@59.9252059,10.7917735,270m/data=!3m1!1e3">Eiendommen slik den ser ut i dag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mai 2019 15:50
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oversiktsplan som viser en del av områdene det nå jobbes med å utvikle rundt Økern. Illustrasjonen er lånt fra en presentasjon av Økern Sentrum-prosjektet, men det er også tegnet inn planene for Ulven med Construction city. Økern Torgvei, Steen & Strøm sine planer for Økern senter, Kabelgata, Økerveien 115 og Nordea Liv sine planer for Økernveien 119. Jeg synes man langt på vei begynner å få noe som ligner på en sammenhengende by her, men jeg mener at prosjektene langs Økernveien mot Hasle er de klart svakeste punktene og som bryter mest med helheten nå. Jeg håper blir bearbeidet med mer definert kvartalstruktur underveis i planleggingsprosessen.

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2019 16:43
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Veldig interessant å se de ulike områdeplanene i sammenheng. I likhet med deg tenker jeg også at prosjektene langs Økernveien er det største problemet, og det er et viktig område fordi det blir et viktig bindeledd mot eksisterende indre by. Veldig skuffende om man ikke får til noe bedre.

SvarSitat
Publisert : 5. juli 2019 21:34
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har oppstått uoverensstemmelser mellom Skansa Norge og KLP eiendom og Bane Nor eiendom angående utviklingen av Økern sentrum i Selma Ellefsens vei 15. KLP og Bane Nor ønsker en utnytting som går utover over rammene i veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for området og ser for seg et lengre perspektiv for utvklingen av eiendommene. Skanska på sin side ønsker å starte byggingen så fort som mulig og mener samtidig at de lavere høydene i vpor-en fungerer godt med deres planlagte boligbebyggelse med tanke på dagslys og uteoppholdsareal. Skanska ønsker på bakgrunn av det å løsrive sin eiendommen, som består av kvartalene i midten av området og er kjent som felt Ø5 og Ø6 , fra den felles planleggingen av Økern Sentrum og de har nå lagt inn en anmodning om å avholde et separat oppstartsmøte for felt Ø5 og Ø6. 

De har valgt å kalle prosjektet for Selmas Hage. Plangrepet for Selmas Hage tar utgangspunktet i noen av føringene fra vpor-en, men der den foreslår to kvartaler så ønsker Skanska å slå dem sammen til et storkvartal med stort internt gårdrom. I den nordøstre enden av planormådet planlegges det en barnehage og et parkdrag. Boligkvartalet foreslås med høyder fra 6 til 12 etasjer samtidig som det foreslås å oppføre et næringsbygg mot torget i vest på 10 til 12 etasjer. De innsendte skissene viser at det har blitt gjort forsøk på å bryte ned volumene i boliglamellene ved hjelp av vertikal oppdeling av fasadene.

De nye planene er tegnet av Løvseth + Partner i sammarbeid med Kritt Arkitekter. '

Jeg mener mer burde gjøres for å skille mellom offentlige og private rom i forslaget. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man hele tiden skal lage disse kvartalene mer porøse når vi vet hvor godt skikkelig lukket karrébebyggelse fungerer. Jeg mener og man burde ha brukt mer farger i utformingen av  byggene.

Saksmappen med planene hos pbe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juli 2019 20:58
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn oppdaterte plandokumenter for prosjektet Hasle Stasjon i Økernveien 97 i påvente av utleggingen av reguleringsforslaget til offentlig ettersyn. Reguleringsforslaget er utarbeidet av Arcasa arkitekter. Utbyggerne er Stor-Oslo eiendom, Songa Eiendom og T Klaveness Eiendom gjennom selskapet Økernveien eiendom.  

Kvartalet vil inneholde rundt 215 leiligheter. Høydene varierer fra 12 etasjer på det høyeste i det nord-østre hjørnet, til 3 etasjer på det laveste i hjørnene ut mot Økernveien. Samtlige av leilighetene er planlagt med minst én stille side. Den største synlige forskjellen sammenlignet med slik det ble presentert her tidligere, er nok den noe forskjellige fargebruken.

Kvartalet har blitt delt opp i tre mindre bygg med hvert sitt prinsipp for fargebruk; Fasaden mot Hasle stasjon, fasaden mot Haslevangen og Fasaden mot Økernveien. Fasaden ut mot Hasle stasjon er hovedsak tenkt med dyp rød tegl og med de to første etasjene er foreslått med pigmentert betong som overflate. Mot Haslevangen er fasaden delt opp i flere mindre felt med forskjellige nyanser av tegl, fra dyp dyp rød på hjørnet ved t-banestasjonen til oransje mot Økernveien. I tillegg har enkelte av feltene puss med kontrasterende fargebruk. Fasaden ut mot Økernveien er igjen delt opp i mindre felter og er tenkt i hovedsak å bestå av pussede overflater med forskjellig fargebruk slik som for eksempel rød og blå. Dette blir prosjektets helt klart mest fargerike fasade.

Selv om kvartalet er noe mer åpent enn jeg ideelt hadde sett for meg,  så liker jeg svært godt dette prosjektet. Jeg synes spesielt material- og fargebruken er svært vellykket og jeg håper det inspirasjon for flere andre prosjekter i byen/landet.

Saksmappen på PBE sine sider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. september 2019 13:18
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for området Økernveien 94 og Haslevollen 1-3 og 13-15 på Hasle har nå blitt sendt inn til plan- og bygningsetaten i påvente av å bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget innebærer at alt av dagens bebyggelse, foruten om den eldre villaen i Haslevollen 13, vil bli revet og erstattet med en ny bebyggelse bestående av blanding av boliger og næringsarealer. Næringsarealene er lagt i byggene ut mot Økernveien og Grenseveien, slik at den fungerer som en skjermende mur for den bakenforliggende boligbebyggelsen. Boligene er tenkt plassert i bebyggelsen som går fra Haslevollen og innover i planområdet. Mellom bolig- og næringsbyggene så er det planlagt gangakser med noe utadvendt virksomhet langs og grøntareal for boligene. I tillegg er det planlagt en park rundt det bevarte huset i Haslevollen 13. 

Det settes krav om at bebyggelsen skal ha variert utforming som gjør at enkeltbyggene skiller seg visuelt fra hverandre. Eksempler på dette er at det stilles krav om at bygg a skal store vindusflater og lav brystning ut mot Grenseveien, og at bygg skal utformes med en fasade som gir dybdeskift og variasjon mot sørvest. I motsetning til forrige gang planene ble presentert her, så har man nå lagt inn en byggelinje langs Haslevollen som varierer fra 4m til 7m, dette for å brytte opp bygningsvolumene mot småhusbebyggelsen på andre siden av veien. Målet har vært å bevare inntrykket av veien som en grønn boliggate. 

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Civitas i samarbeid med A-lab. Forslagsstiller er Møller Eiendom.

Som nevnt tidligere, så skulle jeg ønske at byggelinjen i større grad fulgte Økernveien. Jeg frykter at byrommet ut mot Økernveien vil fremstå som ganske rotete med den “hakkete” bygningsstrukturen som foreslås i dette prosjektet.

Langs Økernveien:

Langs Haslevollen:

Formål:

Utforming:

Landskapsplan:

Saksmappen på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2019 18:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå ønske om å starte opp reguleringen av eiendommene Selma Ellefsens vei 2-6 på Økern og i den forbindelse har det blitt sendt inn et ønske om å avholde oppstartsmøte med plan- og bygningsetaten. Området ligger rett mellom det planlagte utbyggingsprosjektet kalt Økern Sentrum og den pågående utbyggingen av Ulven

Hille Melbye Arkitekter har sendt inn et planinitiativ av slik de ser for seg eiendommen utviklet. Deres foreslåtte plangrep baserer seg på et åpent kvartal med to bygningstyper: En høy lamellblokk langs Selma Ellefsens vei og en mer oppbrutt “parkhus”-bebyggelse mot de planlagte parkdragene i nord-vest og nord-øst. I første etasje på lamellen så er det tenkt noe utadvendt virksomhet. Det blir blant annet vist til Hille Melbye sitt forslag for Nedre Ullevål som mulig inspirasjon til utformingen av prosjektet.

Det er selskapet Sev 2 AS som står bak planene.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. oktober 2019 11:59
Side 1 / 2