Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 1 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående områdeutviklingen av Løren, Refstad og Økern. Prosjektet er en del av den større Hovinbyen-utbyggingen. Mye av området på Løren er allerede bygget ut.  

Sitat
Topic starter Publisert : 21. november 2018 20:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leiglighetsprosjekt kalt Gregers kvartal i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. Planforslaget er utarbeidet av Dyrvik arkitekter og USBL er utvikleren bak prosjektet. Det vil bli liggende rett ved siden av den såkalte Brødfabrikken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. november 2018 22:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligprosjektet Sinsenveien 45-49. Prosjektet er utarbeidet av HRTB Arkitekter. Utbygger er Selvaag og Veidekke eiendom. Jeg skulle ønske prosjektet var langt mer urbant. Det har ganske høy tetthet, men planleggingen og arkitekturen gir dessverre et viss forstad-preg.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. november 2018 14:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde lånt fra bloggen om utvikling av Økern og Løren som viser hvordan Lørenveien fremstår nå.

Arkitekturen er ikke akkurat mye å skryte av, men jeg synes likevel gaten har visse urbane kvaliteter og teglfasaden til høyre gir gaten et litt lunt preg. Jeg skulle dog ønske at første etasje hadde blitt mer markert og adskilt fra den øvrige fasaden på byggene til høyre. 

Bildet ble funnet her på bloggen Økenr og Løren.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2019 14:37
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Gaten (som det er mest naturlig å kalle den) har romlige kvaliteter ved at bygningene tydelig henvender seg mot gaten, men så får man de stadige bruddene på venstre side av gaten, men der man i det minste synes å få næringslokaler i første etasje. Totalt blir dette en halvdårlig miks, og fortsettelse av mye av det som er bygget i forlengelsen av indre by forøvrig, en slags "kvasi-urbanitet". Arkitekturen understreker dette ytterligere. Dette er ikke fasader designet for at det skal være behagelig eller interessant å være gående eller syklende. Gehl ville nok karakterisert dette som "50 km/t-arkitektur." 

SvarSitat
Publisert : 17. mars 2019 10:41
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg er definitivt enig i at gaten kunne vært langt bedre, men samtidig synes jeg den tross alt er bedre enn en del andre, nye gater vi har bygget i moderne tid. Som du og nevner så har den noe romfølelse, og det synes jeg gjør gaten mer trivlig enn noe sånt som f.eks. @59.9218395,10.7933966,3a,75y,219.86h,91.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRwf-SXmIuB_CGJ0UcHjJaw!2e0!7i13312!8i6656" target="true">dette. Men det er klart at man bør ha enda større ambisjoner enn Lørenveien likevel. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2019 13:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner av boligprosjektet Sinsenveien 51.53 som vil bli liggende i krysset der Sinsenveien møter Dag Hammarskjølds vei (tidligere del av ring 3). Skanska bolig er utvikler og prosjektet er tegnet av Løvseth + Partner as. 

Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å tegne noe annet enn kun slike gråe bokser her i landet. Dag Hammarskjølds vei burde bli utviklet til en urban allé tilsvarende hva Bygdøy allé eller deler av Kirkeveien er for Oslo vest. Dessverre så får vi alt for mange lange, monotone fasader med dårlig tilknytning til gata til at jeg tror det vil skje. Hvorfor er det så vanskelig å få til noe sånt @52.3953546,4.8780575,3a,75y,188.48h,95.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEtc5Uqf2PhxQy4xMLpEFzQ!2e0!7i16384!8i8192" target="true">som dette her? Det triste er at om du ser på planprosessene så går fokuset nesten utenlukkede på høyder og ikke hvordan man skal få til gater med urbane kvaliter à la den i Amsterdam.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mars 2019 14:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tok noen bilder av kontorbyggprosjektet Parallell som ligger i Lørenveien 73, mellom Løren og Økern. Bygget er tegnet av Arcasa arkitekter og blir utviklet av Skanska.

Førsteinntrykket jeg fikk er at fasadekledningen ser veldig billig ut. Jeg skulle ønske meg  hadde benyttet seg av tegl fremfor slike plate-greier. 

Illustrasjoner som viser prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. april 2019 15:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er hvordan man ser for seg å utvikle eiendommene på Økern Torgvei 6 og Spireaveien 20 med mer på Refstad/Økern. Tiltakshaver for utbyggingsprosjektet er faktisk Eiendoms- og byfornyelsesetaten og det har blitt utformet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter. De foreslår å bygge ut området med fire store kvartaler, med en større park og en ny skole. 

Jeg synes disse planene ser svært gode ut. Jeg liker veldig godt de lukkede karré-kvartalene og jeg mener det er en langt bedre måte å bygge by på enn slik man har gjort i Spirea park, på andre siden av "Hydrogenparken" for dette prosjektet. Planleggingen i dette prosjektet minner meg om storkvartalene man finner på blant annet Torshov i den etablerte byen, og ut i fra hva jeg husker var det også Torshov some ble nevnt som inspirasjonskilde tidligere i planleggingen. 

Illustrasjonene er dessverre ikke de beste, så jeg håper publiserer flere, større og bedre bilder etter hvert.

Saksmappen i saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2019 17:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Enda en oppdateringen fra oppføringen av det Arcasa-tegnde høyhuset Parallell i Lørenveien 73 på Økern. Bildet er tatt fra Skanska sin offisielle blogg for prosjektet. 

Jeg er ingen stor fan av den fasaden ... 

Lenke til Skanska sin blogg for bygget. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mai 2019 22:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt prosjekt fra Obos kalt Peter Møllers vei. Prosjektet har adresse Peter Møllers vei 8-14 og det vil bli liggende i grenseområdet mellom Løren og Refstad. Dette er det som før har blitt referert til som Jordankvartalet etter Jordans børste- og malefabrikk som holdt til her tidligere. Kvartalet består av 7 frittstående blokker og det vil ha til sammen rundt 390 nye leiligheter. 

Boligene selges under Obos nye såkalte Bostart-modell. Dette betyr i klartekst at man Obos selger leilighetene til en litt rimeligere pris mot at Obos får forkjøpsrett til å kjøpe leilighetene tilbake til en tilsvarende nedsatt pris når den blir solgt igjen. 

Obos skriver på sine sider at de forventer at salgsstarten på leilighetene blir i andre halvdel av 2019, byggestarten blir i 2020 og de estimerer at innflyttingen kan skje i 2022. Denne fremdriftsplanen avhenger av godkjent reguleringsplan. 

Kvartalet er tegnet av Tag arkitekter.

Obos sin side om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mai 2019 21:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tenkte at jeg også kunne vise det opprinnelige alternativ 1 for prosjektet Jordanskvartalet fra forrige innlegg. Det virker ikke som Obos anser dette som realistiskt mer ettersom de har startet å reklamere med alternativet presenter over (også kalt alternativ 1b), men jeg mener det fremstod som et langt bedre prosjekt. Både PBE og naboer motsatte seg høydene i prosjektet og alternativet med lavere høyder ble uttarbeidet for å imøtekomme dette. Dessverre så betydde dette også at det jeg anså som byggets meste vellykkede arkitekturiske element, nemlig de skråstilte takflatene dekorert med tegl-relieffer, ble fjernet til fordel for flatt tak med dårlig integrerte trappehus.

Om man skulle kreve lavere byggehøyder, så mener jeg man burde ha sikret at reguleringsbestemmelser fortsatt krevde litt mer spennende arkitekturisk utforming enn det man her har endt opp med. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mai 2019 21:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde tatt av meg fra Nesodden som viser høyhuset Parallell under oppføring sammen med kontorbyggene på Hasle. Postgirobygget og Havnelageret sees i forgrunnen mens blokkene på Romsås kan skimtes i bakgrunnen. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. mai 2019 17:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Steen & Strøm og Storebrand har nå presentert sine reviderte planer for utbyggingen av området rundt Økern t-banestasjon, der hvor Økern senter befinner seg i dag. Dagens reguleringsbestemmelser for utbyggingen av området ble, etter en lengre prosess som hadde pågått siden 2006, endelig stadfestet av Miljøverndepartementet i 2013. For de som ikke kjent med disse planene, så kan du se illustrasjoner av det tidligere foreslåtte plangrepet basert på føringene i dagen regulering her. Noe forenklet kan du si at planene gikk ut på å utvide senterts bygningsmasse slik at det bedre korresponderte med det nye veinettet som har blitt etablert etter at Lørentunnelen ble åpnet, å bygge et folkebad for allmennheten og å bygge noen boliger et forsøk på å gi prosjektet et snev av blandede funksjoner.

Grunneierne i området har en stund gitt uttrykk for misnøye med dagens reguleringsbestemmelser. De har ment at bestemmelsene er utdaterte og at de egner seg dårlige for å utvikle det som skal bli et av de fremtidige sentrumsområdene i Hovinbyen-utbyggingen. Et annet element de ikke liker med dagens planer er kravet om å oppføre et folkebad og det har blitt argumentert for at den planlagte utvidelsen av Tøyenbadet møter områdets behov for nye bade-fasiliteter. Og nå har skisser blitt offentliggjort av slik grunneierne ser for seg området utbygget. De foreslår nå å erstatte dagens kjøpesenter (samt kravet om et nytt badeannlegg) med en rekke nye bykvartaler av høy tetthet og med aktive fasader på gatenivå, plassert innad et finmasket gatenett. Steen & Strøm og Storebrand skriver at det nye planene for Økern sentrum er basert på føringer fra den kommuneplanen «Oslo - vår by, vår fremtid» som ble vedtatt i januar i år.

De reviderte planene som nå er presentert har blitt uttarbeidet av A-lab. Steen & Strøm har hatt en planforhåndskonferanse med Plan- og Bygningsetaten angående endring av reguleringsplanen og PBE stilte seg positiv til intensjonene bak forslaget, men de har ikke blitt presentert disse konkrete skissene så det gjenstår å se hvilken tilbakemelding PBE vil gi på dem.

Jeg liker de nye planene for området svært godt. Dette er andre gang vi ser et forslag om å erstatte et kjøpesenter med et urbant gatenett i Oslo-regionen (Lilleakerbyen er det første eksempelet). Jeg mener Oslos urbanisme er alt for kjøpesenter-basert i dag, så jeg håper dette er starten på en ny trend. Den eneste kritikken jeg vil gi er at jeg synes man kunne brukt mer varierte farger på fasadene. Ideelt sett skulle jeg også likt å se den åpne t-banestasjon fullstendig dekket igjen.

Den offisielle nettsiden for planene kalt Økern Sentrum Oslo.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2019 19:29
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten sin Osloby-del har i dag en artikkel om de samme planene presentert i forrige innlegg. Deres artikkel har en fin tidslinje i starten som viser hvordan prosjektet har utviklet seg over tid.

Artikkelen "Skrinlegger kjøpesenterplaner på Økern" i Osloby.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2019 19:50
Mikael gitt lik
Side 1 / 7