Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 3 / 8
Ole
 Ole
(@ole)
Bruker Registered

Økern får et midlertidig bad mens Tøyenbadet rives og bygges opp på nytt. Det er stort behov for aktivitetstilbud i et område hvor befolkningen har mangedoblet seg på et par tiår, mens fritidstilbudet ikke har endret seg.

Til å være midlertidig ser det ganske greit ut. 

http://www.okernloren.no/2020/01/02/slik-blir-okernbadet/

SvarSitat
Publisert : 2. januar 2020 19:59
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Hei og velkommen til forumet Ole. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. januar 2020 12:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et til dronebilde som viser Økern Portal-prosjektet under oppføring. Bildet ble publisert for et par uker siden, så det er ikke helt fersk og det har ikke skjedd store forandringer siden forrige oppdatering. Jeg synes likevel det var litt kult med et bilde som viser Løren og sentrum i bakgrunnen slik som her.

Økern Portal er tegnet av Dark arkitekter og er tenkt å stå ferdig til desember i år.

Bildet ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2020 11:19
Ole
 Ole
(@ole)
Bruker Registered

@fredrik

Takk for det.

Nå har de begynt å installere fasadeelementene på fremsiden av bygget. Ikke helt lett å få et bilde av hvordan det blir enda, men det begynner å nærme seg slik at man kan få et bedre inntrykk av hvordan bygget vil bli.

SvarSitat
Publisert : 11. januar 2020 13:06
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole

Jeg antar du referrer til Økern Portal her? Isåfall ser jeg frem til å se hvordan det blir. Jeg er litt skeptisk med tanke på noen illustrasjonene jeg har sett, men jeg håper jeg blir positivt overrasket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. januar 2020 17:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg fant et dronebilde av Økern Portal fra den andre siden av bygget. Bildet er tatt fra prosjektets offisielle hjemmeside. Vi tydelig se at fasaden begynner å komme på plass, slik som ble nevnt over.

Jeg synes fasaden dessverre ser ganske grå og billig ut, men jeg håper den fungerer bedre etterhvert som mer blir montert opp.

Bildet ble funnet her på prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. januar 2020 16:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og nyere bilder fra byggeplassen for byggingen av kontorbygget Økern Portal. Bildene er tatt fra Facebook-siden til Dark arkitekter og de gir oss en nærmere innblikk i hvordan fasaden vil bli.

Jeg synes som nevnt at materialene dessverre ser ganske billige ut og jeg synes og at “mønsteret” de er satt i virker ganske rotete, men jeg håper det fungerer bedre etterhvert som mer av fasaden blir montert opp.

Bildene ble funnet her på facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. februar 2020 21:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for Hotell-bygget i Økern Portal-prosjektet. Bygget, som har adresse til Lørenfaret 3, vil bli på 12 etasjer og vil inneholde 212 hotellrom. Ifølge søknaden ønskes bygget kledd med det som blir beskrevet som fasadeplater metall med en vertikal orientering. Tidligere illustrasjoner har vist bygget med en gyllen gul fasade, men i søknaden så foreslår det å bruke plater av en rødlig tone. Eksakte fargekoder vil imidlertid bli bestemt senere i utviklingsfasen i dialog med eventuelle leietakere, leverandør av fasadesystemet og byggherre. 

I likhet med resten av Økern Portal-prosjektet, så er hotellet tegnet av Dark arkitekter.

Tidligere illustrasjon for sammenligning:

Saksmappen med alle relevante dokumenter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2020 16:33
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

Må si jeg synes den røde varianten er finere på renderen.

SvarSitat
Publisert : 22. februar 2020 17:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen nye og bearbeidede skisser av planene for Økern Sentrum, som er tenkt bygget på de sentrale områdene på Økern hvor Økern senter ligger i dag. De nye planene for utviklingen av området ble opprinnelig presentert i fjor sommer, men de har i ettertid gjennomgått en del endringer basert på tilbakemeldinger fra plan- og bygningsetaten og andre.

Endringer går på det med plasseringen og utformingen av kvartalene, legge til rette for åpningen av Hovinbekken og Refstadbekken gjennom området, utformingen av stasjonsområdet rundt Økern t-banestasjon, of forbindelser gjennom planområdet mot Løren og Ulven. 

Jeg var i utgangspunktet svært positivt innstilt planene slik de ble presentert tidligere, men synes de bearbeide skissene fremstår enda bedre og mer urbane. Jeg tror dette kan bli et svært attraktivt område. Det er kun to ting jeg savne: Engangbro i aksen fra Lørenveien og over Ring 3 til det fremtidige Kulturtorget og en fullstendig overbygging av t-banestasjonen. Det er dog verdt å merke seg at det utredes og et alternativ hvor man dekker til t-banestasjonen med et nybygg, så det er mulig jeg får det siste ønsket mitt oppfylt.

Bruk:

Høyder:

Bygulv:

Snitt langs Ulvenveien:

Snitt langs Refstadbekkgata:

Situasjonsplan:

Planene i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2020 15:07
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det Oslo- og London-baserte arkitektstudioet Haptic Architects publiserte tidligere denne måneden noen skisser av et boligprosjektet som de står bak. Det er ikke oppgitt noe om hvor det er planlagt utover at det er et sted i Oslo, men etter å ha studert skissene så har jeg kommet frem til at må være et nytt design for prosjektet som er planlagt på eiendommen med adressene Økernveien 148 til 150 og Økern Torgvei 1

Denne eiendommen ligger rett nord for den planlagte Økern Sentrum-utbyggingen presentert i forrige innlegg, og blir som nevnt utviklet i et samarbeid mellom Bonum og Fram Realinvest.

Prosjektet består av ring med leilighetsbygg som sammen danner et kvartal rundt et avskjermet gårdsrom. Byggene er kledd med tegl mot gatene rundt, mens fasadene mot det indre gårdsrommet er utført i tre. Bygget som står på hjørnet der Økern Torgvei møter Lagerkroken, er tenkt bevart og konvert til boliger og coworking-arealer. Prosjektet inneholder 200 boliger.

Jeg synes det ser veldig bra ut.

Illustrasjonene ble funnet her på Twitter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mars 2020 22:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde fra kontorbygg-prosjektet Økern Portal ved Økern igjen. Bildet er lånt fra en artikkel som ble publisert for to dager siden på Nrk.no. Mye av fasaden har nå kommet på plass og vi kan få et ganske godt inntrykk av hvordan det vil bli. Jeg synes som nevnt det ser ganske billig ut.

Artikkelen bildet  er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2020 21:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Lund+Slaatto arkitekter har nå publisert en del nye illustrasjoner av et boligprosjekt som de har tegnet. Det er ikke oppgitt helt konkret hvor det er plassert utover at det er et sted på Økern, men basert på illustrasjonene, så er det ut til være tegnet inn på samme eiendom som Haptic Architects-prosjektet presentert et par nnlegg ovenfor

Jeg antar at det har vært avholdt en arkitektkonkurranse eller et parallelloppdrag om utbyggingen av eiendommen, men det pussige er at Lund+Slaatto sin tekst (i likhet med Haptic) gir og inntrykk av at dette er planer som de jobber aktivt med. Jeg derfor litt usikker på hva statusen er for dette prosjektet, men det betyr i hvert fall at de forrige skissene ikke nødvendigvis representerer hva som er planlagt her.

Illustrasjonene viser et prosjekt bestående av en kvartalsbebyggelse lagt mot vest og syd, med tre avskjermede punkthus mot nord. Ifølge arkitektene er ideen at bebyggelsen skal markere overgangen mellom det nye sentrumsområdet på Økern og parkdragene mot nord. Kvartalsbebyggelsen er utformet med en høy sokkeletasje og en baldakin som går langs byggets lengde. Det har blitt fokusert på å bygget en variert fasade med bruk av forskjellige typer balkonger og markerte karnapper. Fasaden i første etasje er tenkt utført i betong, mens de øvrige fasadene foreslås kledd med gjenbrukstegl.

Jeg foretrakk Haptic sitt forslag, men jeg synes begge designene ser urbane nok ut og vil representere en betydelig oppgradering for området.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Lund+Slaatto arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. mars 2020 23:48
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for prosjektet presentert i forrige innlegg. Det er tenkt bygget på eiendommen med adresse Økern Torgvei 1 og Økernveien 148-150, som grenser til de pågående planene for utbyggingen av Økern Sentrum. Som tidligere nevnt var jeg litt usikker på om det var forslaget til Haptic Architects eller det til Lund+Slaatto arkitekter som ville bli lagt til grunn for reguleringen av eiendommen, men jeg kan nå bekrefte at det er sistnevnte. 

Det ønskes å utbygge eiendommen med et samlet areal på 23 700 kvadratmeter. Dette skal gi 245 nye boliger. Boligene vil bli fordelt på en blanding av tradisjonell kvartalsbebyggelse og tre punkthus.

Her er noen flere illustrasjoner av forslaget som har blitt sendt inn i forbindelse med oppstartsmøtet:

Forslagsstiller har uttalt at de ønsker at de forslåtte høydene på nabo-prosjektet Økern Sentrum blir redusert, og disse to illustrasjonene er laget for illustrere poenget:

Et oppdatert kart med alle de tilgrensende utbyggingsplanene:

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2020 20:41
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda noen flere bilder fra de pågående arbeidene med monteringen av fasaden på kontorbygget Økern Portal. Bildene ble funnet på Facebook-siden til Dark arkitekter, som og er de som har tegnet bygget. Bildene ble publisert den 5. Mai og fasaden ser nå ut til å snart være ferdig.

Bildene ble funnet her på Facebook-siden til Dark arkitekter.

Her i tillegg en ny illustrasjon av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. mai 2020 20:21
Side 3 / 8