Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 4 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for boligprosjektet Gregers Kvartal i Lørenveien 51. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i september i fjor og eiendommen representerer siste gjenværende ubebygde felt i dette området av Lørenveien. 

Prosjektet består av 6 leilighetsbygg. Tre av byggene er planlagt som et hesteskoformet kvartal ut mot Lørenveien, mens de gjenværende tre byggene er planlagt som lameller langs Alnabanen. Byggene har 7 etasjer på det høyeste mot Lørenveien, men høydene trappes ned mot syd og jernbanelinjen. Fasadene er tenkt utført med tegl. Forutenom leilighetsbyggene, inkluderer prosjektet og et nytt torg/allmeninng mot øst. 

Prosjektet inneholder i alt 258 leiligheter. Det er tegnet av Dyrvik arkitekter og utbygger err boligbyggelaget USBL.

Fasade mot Lørenveien:

Fasade mot torget:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mai 2020 15:03
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn enda et sett skisser for nytt plangrep i utviklingen av det såkalte Økern Sentrum-prosjektet, som er planlagt utviklet der Økernsenteret ligger i dag. Det er ikke sendt inn noen informasjon sammen med de nye skissene, så jeg er litt usikker på de representerer et alternativt plangrep eller reviderte planer som vil erstatte de vi har sett tidligere. 

Hovedforskjellen fra det tidligere forslaget, er at det legges opp til å bevare høyblokka til det gamle Økernsenteret. Høyblokka er i skissene plassert som et frittstående monument i midten av stort nytt torg. I tillegg har en del av kvartalene fått litt annen plassering og utforming med omfordelte volumer.

Jeg må si jeg er ganske skeptisk til endringene som har blitt gjort. Jeg kan ikke skjønne at høyblokka har verdier som kan rettferdiggjøre en slik plassering i prosjektet. I den grad bygget skal bevares, så mener jeg den bør bli integrert inn i den øvrige bebyggelsen i større grad. 

Planprosessen kan følges her i saksinnsyn på nettsidne til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. juni 2020 23:41
E_Oslo
(@e_oslo)
Aktiv bruker

Jeg har ikke så mye mot at høyhuset blir stående, men trodde det var problemer med gjenbruk pga. lav etasjehøyde og andre tekniske begrensninger.

To kvartaler i nord-øst har blitt gjort om til tullekvartaler med punkthus. Ganske irriterende.

SvarSitat
Publisert : 5. juni 2020 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @e_oslo

To kvartaler i nord-øst har blitt gjort om til tullekvartaler med punkthus. Ganske irriterende.

Jeg er fullstending enig i det og. Det er dessverre ganske vanlig med slike "åpne kvartaler" mot parker og diverse grøntdrag, men jeg synes det kun gjør at parkene i større grad føles som en forlengelse av de private bakgårdene. Jeg skulle ønske man hadde enda mer fokus på å skape gode og definerte skiller mellom offentlig rom og private arealer. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juni 2020 14:41
E_Oslo gitt lik
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

Noen bilder av Borgen helt nord vest på Løren området fra finn-annonsen: https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=184319618

Tomten ligger på en høyde i forhold til resten av Løren og her kan det bli god utsikt for de øverste etasjene.

Ingen av bildene viser hvordan fasadene mot gatene blir.

 

SvarSitat
Publisert : 14. juli 2020 15:47
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole Det ble nylig sendt inn en forespørsel til PBE om å avholde en forhåndskonferanse angående det prosjektet der. I den forbindelse ble det og sendt inn en tegning som viser fasadene mot Dag Hammarskjølds vei. 

Jeg er ingen fan. Jeg synes fasade ser monotone, tunge og gråe ut. 

Tegningen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. juli 2020 22:33
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

@fredrik Alle fasadene mot Dag Hammarskjøldsvei bærer stort preg av at de vil skjerme bakgårdene mot veien. Ikke noe innbydende fasader akkurat.

Får håpe de kan gjøre det litt finere mot Sinsenveien og småhus bebyggelsen der.

SvarSitat
Publisert : 15. juli 2020 10:45
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole Jeg synes fasaden på Møllers Hage-prosjektet er grei. Jeg skulle fortsatt ønske det hadde litt mer innbydende førsteetasje og balkongene er litt for bulkete og massive, men det har i hvert fall ikke så monotone fasader som de andre byggene langs gaten. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. juli 2020 11:49
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

@fredrik Enig med at Møllers Hage fungerer bra visuelt. Flere høyder og farger.

Nå er det noen ny bilder av naboeiendommen i Peter Møllers vei 13 og Lørenvangen 22 ute. Her er det litt mer farger og variasjon i materialer. Men det er 9 hus på denne tomten. Lite bymessig preg over det. Ingen av førsteetasjene er innbydende med unntak av den lille vernede Tranfabrikken. 

SvarSitat
Publisert : 16. juli 2020 16:20
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole Fargemessig og med tanke på oppdelingene av fasadene, så er det prosjektet helt klart en forbedring fra det meste vi har sett på Løren til nå. Problemet er som du sier at det ikke er spesielt urbant. Jeg foretrekker det likevel over Borgen-prosjektet over. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juli 2020 16:59
JohnK gitt lik
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

Oslo Kommune kjøpte Lørenveien 64 av Selvaag for 265 millioner i 2017. Nå er planen ute til offentlig tilsyn. De planlegger flerbrukshall, ballbinge, løpebane, minigolf og fritreningsapparater.

Aktivitetsparken på Løren er en del av den grønne ringen som skal gå igjennom Hovinbyen.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2020031469

SvarSitat
Publisert : 5. august 2020 09:18
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå søkt om rammetillatelse for på- og ombygningen av to leilighetsbygg i Sinsenveien 31 og 33. Byggene er av typen punkthus og ble oppført på 50- og 70-tallet. De har fire etasjer pluss valmet tak. Fasadene er utført i rød tegl. 

Det ønskes å bygge på byggene i høyden med to nye etasjer med en takterrasse på toppen. Påbyggene er planlagt utført med fasader med en rødbrun metallkledning, som ifølge arkitektene vil komplimenterer dagens fasade. Påbyggene vil i alt inneholder 16 nye leiligheter. 

Prosjektet er tegnet av Dyvik & Fasting Arkitekter.

Jeg synes det ser greit nok ut sånn rent arkitekturmessig, men dette gjør nok at det er enda mindre sannsynlig at vi noensinne får se noe urbant bygget her. Og det er litt skuffende. Sånn sett likte jeg de tidligere planene mye bedre.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. august 2020 21:26
KvikHalden
(@kvikhalden)
Aktiv bruker

Når det er leilighetsblokker der fra før er det bedre at dem blir bygget på enn at ingenting skjer, lite sannsynlig at dem sameiene plutselig bestemmmer seg for å rive alt og bygge kvartalsbebyggelse.... 

SvarSitat
Publisert : 11. august 2020 23:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Vel planen tidligere var jo nettopp å rive dagens to bygg for å erstatte den med to mer kvartal-aktige nybygg. Det er og et aksjeselskap som eier byggene, ikke et tradisjonelt sameie. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. august 2020 23:47
KvikHalden gitt lik
Ole
 Ole
(@ole)
Ny bruker

De nye planene var mildt sagt skuffende.

Skjønner at de ikke vil bygge flerbrukshall når kommunen skal sette opp en egen lenger ned i Lørenveien, men å bare bygge på i høyden er ikke i tråd med resten av utviklingen i området.

SvarSitat
Publisert : 12. august 2020 10:12
Fredrik gitt lik
Side 4 / 7