Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 5 / 8
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen skisser som viser prosjektet som er under utvikling i Østre Aker vei 29 på Økern. Eiendommen ligger rett mellom de tidligere viste planene for Økern Sentrum og utbyggingsplanene i Kabelgata. Eiendommen blir i dag brukt til en bensinstasjon og infrastruktur i forbindelse med av- og på-rampene til Østre Aker vei. 

I forbindelse med urbaniseringen av området så ønskes det å legge om gatenettet for å muliggjøre en utviklingen av eiendommen. Det pågår en prosess sammen med Bymiljøetaten og Statens vegvesen der fremtidige kryssløsninger mot Østre Aker vei blir vurdert. Det har blant annet blitt foreslått et mer kompakt rampesystem eller et kryss i plan, men utifra hva jeg forstår har ma ikke landet på en endelig løsning enda. Det har blitt og utredet mulighetene for å bygge boliger her, men problemstillinger rundt støy og svevestøv har gjort at forslagsstiller har valgt å gå videre med et prosjekt med rene kontorbygg. 

Skissene viser en bebyggelse bestående av flere “tårn” over en felles base. Bebyggelsen er plassert slik at den skal danne en skjermende vegg mot Østre Aker vei. Høydene varierer og trappes ned mot sør og vest.  Det høyeste av tårnene er på fem etasjer, mens det laveste er på åtte. Mellom bebygge er det tenkt opparbeidet offentlige torg. Planleggingen minner meg litt om det siste kvartalet i Barcode-rekken. 

Prosjektet blir tegnet av A-lab i samarbeid med Topic Architecture. Planforslaget er enda under utarbeidelse, noe som visstnok er grunnen til at alle illustrasjonene stemmer overens med hverandre. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. august 2020 22:29
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt prosjekt planlagt i Østre Aker vei 25. Eiendommen består av et trekantet areal som ligger mellom Ulvenveien og Alnabanen, i den østre enden av Økern. Eiendommen er bebygget med et tre etasjers næringsbygg. Bygget mangler brukstillatelse og står i dag tomt. 

Intensjonen er å utvikle eiendommen med et kontor- og næringsbygg samt å oppgradere byrommet rundt. Det ble avholdt et parallelloppdrag i november i fjor og ble valgt å gi videre med bidraget levert av Mad arkitekter og Sane interiørarkitekter. 

De foreslår å bygge et høyhus på 70 meter, noe som vil tilsvare 18 etasjer. Bygget vil ha et samlet areal på 24 955 kvadratmeter. Bygget er delt opp i fire volumer som er forskjøvet i forhold til hverandre og trappes seg til fem etasjer mot Ulven i det sørøstlige hjørnet av eiendommen. I tillegg inneholder planforslaget et alternativ med maks 42 meter, noe som da tilsvarer 11 etasjer. 

Det har nettopp blitt sendt inn et utkast til planprogram hvor diverse problemstillinger vil bli undersøkt. Det ferdige planforslaget er forventet å bli lagt ut til offentlig ettersyn på sensommeren neste år.

Hovedalternativet:

Alternativet med maks 42 meter:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. september 2020 23:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av den nye takhagen på Økern Portal-bygget. Hagen ble innviet av mat- og landbruksminister Olaug Bollestad tidligere denne uken. Den blir beskrevet som Nord-Europas største takpark og dekker fem tusen kvadratmeterer. Takhagen vil inneholde ulike bærsorter, frukttrær og drueranker, samt tømmerstokker som skal tjene som biehotell. Anlegget vil forsyne ni restauranter i bygget når det står ferdig. 

Jeg har ikke spesielt sansen for hvordan fasaden ble, men jeg må si jeg synes hagen her ser fin og frodig ut. Jeg tror den vil bli flott etterhvert som den gror seg litt til. 

Artikkel på Tv2.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. september 2020 19:31
sliwek20 gitt lik
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Har jeg forstått riktig at den skal være tilgjengelig for allmenheten? Det er vel ingen adkomst annet enn igjennom bygningen?

SvarSitat
Publisert : 27. september 2020 03:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Det er hva en av de som ble intervjuet i videon i linken sa, men jeg må innrømme at jeg ikke vet så mye mer enn det. Jeg tror heller ikke det er noen oppgang til taket fra andre steder enn gjennom bygget. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. september 2020 12:12
Ole
 Ole
(@ole)
Bruker Registered

@kvikhalden Har vært i kontakt med utbygger og planen er at taket skal være tilgjengelig for allmenheten, men man er jo avhengig av heis/trapp opp. Det var avhengig av hvilken løsning de fikk til i sammenheng med leietakere hvor tilgjengelig det blir.

Litt synd hvis det kun er tilgjengelig i arbeidstiden.

SvarSitat
Publisert : 28. september 2020 08:55
E_Oslo og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en noen flere illustrasjoner av prosjektet i Østre Aker vei 25. I tillegg fant jeg en lite annen versjon av den første illustrasjonen.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Mad arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. september 2020 23:22
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert planforslag for utviklingen av Økern Torg-området. Området dekker eiendommene Økern Torgvei 6, Spireaveien 6 og deler av Ulvenveien med mer, og ligger rett nord for Økern Sentrum. Området er i dag kun et gruslagt restareal uten noe skikkelig bruk, men det ble i etterkrigsårene brukt for torgvirksomhet med blant annet kjøp og salg av frukt, grønt og blomster. 

Planforslaget åpner opp for å bygge ut eiendommen med rundt 1000 nye boliger, bygge en ny  barnehage med opptil 12 avdelinger og ungdomsskole med plass til 840 elever, samt opparbeide en 25 daa stor park kalt Hovinparken. . 

Den nye parken tar opp nesten hele den vestlige halvdelen av planområdet. Parken er utformet rundt et konsept bestående av frittliggende “øyer” med vegetasjonsfelt og håndtering av overvann. Øyene er adskilt av stiforbindelser som leder gjennom og rundt i parken. Refstadbekken vil bli åpnet opp og ledet gjennom parken.

Boligdelen av prosjektet er fordelt på fire kvartaler plassert i den østlige halvdelen av planområdet. Hvert kvartal består av en “base” som danner en vegg rundt et avskjermet gårdsrom, og fire “tårn” som markerer hvert av hjørnene. På taket av basen vil det bli etablert en felles takhage. Fasaden på basen skal fremstå som solid og skal utføres med materialer som tegl eller tre, mens tårnene skal ha et lettere preg og fasader med variert farge- og materialbruk. 

Ungdomsskolen og barnehagen har plassert i den nordre enden av planområdet. De er utformet som sammenhengende og lav struktur lagt delvis inn i parken. Strukturen er dandert rundt et midtre uterom som går over to etasjer. 

Planforslaget er utarbeidet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter på vegne av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som er de som er grunneier.

Jeg synes det ser ut som et veldig fint prosjekt.

Trappeforbindelser mellom kvartalene:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2020 21:09
E_Oslo gitt lik
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

Håper de kan bruke den sirkelformede dammen til skøytebane e.l. om vinteren. Det hadde hjulpet å holde parken i bruk utenfor sommerhalvåret

Innlegget ble endret for 1 år siden av JohnK
SvarSitat
Publisert : 20. oktober 2020 23:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@johnk Dette er alt som står om den (teksten er hentet fra illustrasjonsvedlegget): 

«En hovedøy» - en skålformet terrengform, skal anlegges sentral for å tidvis ta større oppsamling av vann. På «tørre dager» er denne tenkt brukt til lek og aktiviteter.

Lek og aktiviteter kan jo bety skøyter og lignenge, men det er ikke nevnt noe konkret ut over det. Det er også verdt å merke seg at den ikke er tenkt som en permanent dam, men at det isteden er en installasjon for å håndtere vann på overflaten. Jeg er litt usikker på hvordan det vil fungerer med skøyteis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. oktober 2020 23:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par nye illustrasjoner av Gregers Kvartal-prosjektet på Løren. Kvartalet vil bestå av seks bygg med til sammen 258 nye leiligheter. Det er tegnet av Dyrvik arkitekter og utbyggerne bak prosjektet er USBL og Eiendomsplan.

Illustrasjonene ble funnet på prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2020 12:40
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå blitt søkt om rammetillatelse for boligprosjektet i med adresse Sinsenveien 51 til 53. Eiendommen ligger like ved Aker sykehus i det nordvestlige hjørnet av Løren-området. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i desember i fjor.

Den åpner opp for byggingen av et prosjekt med 281 nye leiligheter, en barnehage med fire avdelinger og etableringen av et nytt parkområde. Bebyggelsen vil ha variende høyder fra fem til ni etasjer. Fasadene ut mot Sinsenveien og Dag Hammarskjølds vei vil bli kledd med en lys teglstein, mens fasaden mot gårdsrommet og parken vil i hovedsak bli kledd med plater med tremønstring som skal imitere eik. 

Prosjektet er tegnet av Løvseth + Partner på vegne av Skanska. 

Jeg liker ikke dette prosjektet så godt. Jeg synes det har en kjedelig, grå og monoton fasade ut mot Sinsenveien og Dag Hammarskjølds vei. Jeg synes det generelt gir en følelse av at det ikke har vært lagt vekt på den arkitektoniske utformingen i det hele tatt, noe som er skuffende for et såpass stort og synlig prosjekt.

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. januar 2021 16:35
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Løren er i ferd med å bli et eneste stort "anti-klimaks." Det begynte bra med utviklingen av Løren torg, og krysset Lørenveien/Peter Møllers vei er fremdeles det eneste av de nye områdene som oppleves halvveis urbant i Hovinbyen så langt. Men området forøvrig blir for en meg en stor kvasi-urban enklave.

SvarSitat
Publisert : 31. januar 2021 15:57
E_Oslo og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Ja, jeg er enig. Dag Hammarskjølds vei kunne ha blitt Lørens svar på Bygdøy allé eller Dronning Eufemias gate om hadde utviklet den riktig. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. januar 2021 16:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to nye skisser av planene for Østre Aker vei 17-19 ved Økern t-banestasjon. Illustrasjonene ble riktignok sendt inn til plansaken i slutten av desember, så de er ikke helt ferske.  

Arkitektkontoret Grape har tatt over ansvaret for prosjektet og det har gjennomgått noen forandringer som et resultat; Det inneholder fortsatt et høyhus på 70 meter, men høyhuset er plassert i en mer kvartalsaktig struktur. Dette kvartalet inneholder og et tynt og ganske merkelig bygg langs Alnabanen som er planlagt å inneholde boliger.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. januar 2021 22:54
KvikHalden gitt lik
Side 5 / 8