Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 6 / 8
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Grunnarbeidene er nå i gang på Løren Botaniske. Er et bildet som  viser det som er første støp for prosjektet.

Bildene ble funnet på Instagram-kontoen til Veidekke.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. februar 2021 14:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda en illustrasjon av Økern Sentrum-planene. Illustrasjonene ble lånt fra en artikkel i Aftnposten.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2021 23:53
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Synd det bare var en illustrasjon, ser interessant ut.

SvarSitat
Publisert : 20. februar 2021 11:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inne noen nye illustrasjoner av prosjektet som er under utvikling i Lørenvangen 25 på Løren. Sammenlignet med tidligere har fasadene blitt gjort mer fargerike og varierte, og det har blitt lagt til utadvendt virksomhet i første etasje langs Lørenvangen. I tillegg har det blitt satt krav om at prosjektet skal ha en grønn fasade som dekker minst 2 etasjer i 20 meters bredde.

Prosjektet blirt utarbeidet av Lillestrøm Arkitekter.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. februar 2021 23:26
sliwek20 gitt lik
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

De kunne ha fått til mye mer med den tomta der, lameller trukke tilbake fra gatene er ikke en veldig effektiv måte å løse den tomta på der den ligger litt inneklemt mellom OBOS-prosjektet, rekkehusene og Økern portal. Om de i det minste hadde laget en U av bygningene i en litt lavere høyde, og skjerma hele uteområdet fra Lørenvangen og Lørenfaret kunne man kanskje fått til en ganske trivelig bakgård med nytteverdi for de som skal bo der.

SvarSitat
Publisert : 23. februar 2021 12:35
Fredrik, JohnK og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@jorn Jeg er enig, men det er jo dessverre et vedvarende problem med planleggingen av nye områder her. Jeg håper at man etterhvert begynner å se verdien av tradisjonelle karré-kvartal og lignende etterhvert som man får et par moderne eksempler på det i Bispevika og et fåtall andre steder. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2021 13:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@kvikhalden Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for Økern Sentrum med flere illustrasjoner. 

Personelig må jeg si jeg er litt skuffet over det oppdarte planforslaget. For meg kan det virke som man har prøvd å gå bort fra de lukkede kvartalene presentert tidligere, og mot en struktur bestående av lave baser med høyhus plassert over. Jeg synes videre at mange av fasadene fremstår som veldig monotone. Til slutt synes jeg at det ser utrolig merkelig ut med den gamle høyblokken plassert som et slags "tempel" midt på plassen og jeg mener at den heller burde være integrert inn i et av kvartalene.

Oversiktsillustrasjon:

Med tilstøtende prosjektet inntegnet:

Volumene: 

Etasjeantall og kvotehøyder:

Bygulvet:

Situasjonsplan:

Planforslaget kan sees i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. februar 2021 14:11
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Har ikke no imot lave baser i prinsippet, men det må være nok variasjon langs fasadene til at det ikke føles som et gigakompleks, men mer som en organisk by.

SvarSitat
Publisert : 26. februar 2021 00:44
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Dette er ikke godt nok om Økern sentrum skal komme i nærheten av det ambisjonsnivået kommunen har satt for "hjertet av Hovinbyen". Antallet kvartaler er altså redusert fra 14 til 7 sammenlignet med det som ble skissert da planene om å gå fra senterplanene først ble lansert, og med den avsluttende strukturen mot Økernparken legger man i realiteten lokk på noen urban videreføring utover planområdets grenser da det vil endre parkens karakter fra Sofienbergparken til Valle Hovin/Etterstad

Det fine med det som først ble skissert var jo den veldig finmaskede bystrukturen som la opp til en urban fortsettelse mot tilgrensende områder. Dette har man altså gått helt bort fra her, men velger i stedet å "avslutte" området mot nordøst med en åpen "hus-i-park-struktuktur" som vil endre hele økernparkens karakter sammenlignet med hva den kan bli med et mer urbant plangrep.

Hvis dette blir den endelige løsningen fortsetter man i samme spor som all pågående transformasjon i Hovinbyen så langt; at samtlige områdeplaner ikke har noen ambisjoner om å skape en sammenheng med omkringliggende områder / tilliggende planer. Det vesentlige for utviklerne er at hvert område får sitt interne torg og lille hovedgate (hver plan, hvert sitt sentrum). Hovedansvaret må imidlertid hvile på planmyndigheten, det er de som må samkoordinere disse planene, men her har jo kommunen mislyktes fullstendig så langt.

Er veldig spent på om PBE for en gangs ser at dette ikke blir urbant nok som et sentrum, som forutsetter at det henger sammen med områdene som utvikles rundt. Frykter det blir den sedvanlige diskusjonen om byggehøyder som leder frem til det endelige kompromisset/resultatet også i dette tilfellet. 

SvarSitat
Publisert : 26. februar 2021 14:49
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @mikael

Er veldig spent på om PBE for en gangs ser at dette ikke blir urbant nok som et sentrum, som forutsetter at det henger sammen med områdene som utvikles rundt. Frykter det blir den sedvanlige diskusjonen om byggehøyder som leder frem til det endelige kompromisset/resultatet også i dette tilfellet. 

Vel dette er jo resultatet av dialogen med PBE og andre offentlige etater (som Byantikvaren med høyblokka). Det mer urbane forslaget var hva grunneier i utgangspunktet ønsket å bygge, men så har det blir skalert tilbake til det vi ser her. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. februar 2021 14:59
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

@fredrik Så det første vi forslaget vi så (utarbeidet av MAD?) har blitt behandlet administrativt? Det var jeg ikke klar, men gir ikke den nye utformingen noe mer mening, men så har jeg heller ikke ikke tittet på PBE tilbakemelding.

SvarSitat
Publisert : 26. februar 2021 15:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@mikael Jeg er litt usikker på hva du referrer til her? Meg bekjent har MAD aldri vært involvert i disse planene. 

Det jeg snakket om er de planene som jeg presenterte tidligere i tråden(laget av A-lab); Dette er en revidert versjon av det basert på tilbakemeldingene de har fått.

De tidligere planene:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. februar 2021 22:50
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered
Publisert av: @mikael

Det vesentlige for utviklerne er at hvert område får sitt interne torg og lille hovedgate (hver plan, hvert sitt sentrum).

Jeg er stort sett enig med kritikken din, men dette punktet er jeg interessert i diskutere litt. Jeg tror ikke nødvendigvis det er et problem å legge opp til byliv på mange lokaliteter i området, selv om det gir en viss fragmentering.

Jeg tror det til og med kan være en styrke. Etterhvert som folk flytter inn og bruker områdene vil man kunne se hvilke "småtorg" innbyggerne foretrekker og basere videre planlegging av området på faktisk bruk.

SvarSitat
Publisert : 26. februar 2021 23:25
KvikHalden
(@kvikhalden)
Bruker Registered

Tror fragmentering av byliv bare er naturlig, det trenger ikke være et onde, ofte ser man at byliv samler seg langs avenyer/hovedgater noe som jeg syns er bedre og noe man bør legge opp til, en at du har en håndfull kvartalaler nære stasjonene med døde områder imellom.

SvarSitat
Publisert : 27. februar 2021 01:04
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

@johnk Poenget mitt er at det bør være en viss forbindelse mellom disse interne områdene, som ikke baserer seg kun på tilgjengelighet via bane. Slik de utvikles nå blir hvert enkeltområde som små enklaver i byen og og verdien av disse plassene/torgene rundt omkring blir vesentlig mindre når det ikke er tydelig nettverk som forbinder disse.

Nå har jo kommunen utviklet vpor nettopp for å skape bedre sammenhenger, men jeg er ikke veldig imponert hvordan dette er fulgt opp så langt. Eksempelvis er jo Lørenveien ment som en slags urban strøksgate mellom Løren og Økern. Tar man en tur langs de nyeste delene av Lørenveien mot Økern er det alt annet enn opplevelsen av å gå gjennom en kontinuerlig strøksgate.

SvarSitat
Publisert : 27. februar 2021 13:03
KvikHalden gitt lik
Side 6 / 8