Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Hovinbyen Områdeutvikling | Løren, Refstad og Økern

Side 7 / 8
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

@mikael

Helt enig i at det er viktig å ha gode byrom "imellom" også, ja.

SvarSitat
Publisert : 28. februar 2021 14:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En video tatt nedover Lørenveien etter at den ble ferdig. Dette er en gate som kunne trengt noen trær ...

Videoen er lånt fra denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2021 13:53
sliwek20 gitt lik
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

Artikkelen inneholder jo en del betimelig kritikk. Lørenveien er en litt "missed opportunity", men som man ser av videoen kunne man ha fiksa på mye uten store kostnader. Jeg er ikke helt sikker på om Lørenveien er ferdig her eller ikke? I tidligere tegninger for blokkene på sydsiden (høyresiden i videoen) er det tegna opp noen trær på den buffersonen mellom fortauet og bygningene. Forstår det utifra plansaken at dette ligger "utenfor" byggetomta så det ikke er en del av boligprosjektet.

Om jeg hadde tegna det sjøl (som ikke-trafikkplanlegger), hadde jeg beholdt brede fortau på begge sider men flytta det nesten inntil bygningene på sydsiden. Jeg hadde også plassert sykkelfeltene på samme nivå som fortauet, og deretter beholdt bilfeltene i midten, men som en allé med trær på begge sider for det er det god plass til. 

En siste kritikk er at det sjelden er en suksess å bruke mørk fasadebekledning på nordvendte fasader (særlig mot gater i øst/vest-retning). Det gjør at gata føles mørk og utrivelig ut nesten hele døgnet.

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2021 14:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@jorn Ja, jeg synes det er litt urettferdig å peke ut Lørenveien spesielt. Jeg synes ikke det er en vakker gate, men samtidig har den i hvert fall en viss byroms-følelse ved at byggene møter fortauet samt at det har både en butikk og en kafé. Jeg synes den fungerer langt bedre enn gater som Kristoffer Aamots gate på Storo/Nydalen eller deler av Petter Møllers vei rundt Løren T-banestasjon. 

Men som sagt så mener jeg den trenger noen trær for å live den opp litt. Det er faktisk planer om å bygge om gaten til enveiskjøring, anlegge nye sykkelfelt på begge sider og plante trær og annen vegetasjon langs den. Forslaget ble nylig sendt over til politisk behandlng. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. mars 2021 15:10
Ole, E_Oslo og Jorn likte
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

Men fortsatt kjørefelt og sykkelfelt i samme nivå 🙃 Skjønner ikke hvorfor trafikkplanleggere i Oslo/Norge hele tiden må velge løsninger som skys unna de stedene hvor sykling er på det nivået politikerne ønsker seg (Nederland, Køben mfl).

SvarSitat
Publisert : 7. mars 2021 16:30
KvikHalden gitt lik
Ole
 Ole
(@ole)
Bruker Registered

@jorn

Fra planforslaget: Planforslaget foreslår at Lørenveien opparbeides som en enveiskjørt gate med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata.

 

Nydelig at de bytter ut asfalt med naturstein også. Håper de gjør det på begge sider av veien.

Som et ledd i å tydeliggjøre at Lørenveien er en del av Den grønne ringen skal det på nordsiden av gata tilrettelegges med dekke av høy standard. Dette betyr natursteinsdekke... Fortauet på sørsiden kan enten etableres med natursteinsdekke eller asfalt.

image
SvarSitat
Publisert : 8. mars 2021 10:29
Fredrik gitt lik
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

@ole Joda, absolutt en stor endring til det bedre! Og opphøyd sykkelfelt er selvsagt bedre enn ikke-opphøyd sykkelfelt. Men jeg står fortsatt på at når man har muligheten som her så bør fysisk adskilt sykkelvei være regelen. Det både er og føles tryggere for syklister i alle aldre/nivå, samtidig som det motvirker "villtrafikken" som dukker opp, enten det er folk som bruker sykkelfeltene for stans, snuing eller av- og pålessing eller anleggsmaskiner (det ser man jo til og med på fortau).

SvarSitat
Publisert : 8. mars 2021 11:58
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Det største problemet med Lørenveien er plangrepet som fører til at det som burde være byggenes fasade/fremside mot gaten blir utformet som byggenes bakside fordi de er nordvendt. jen anslår at det vel er rundt 20 % av fasadene som er transparente sammenlignet med det som synes å være minimum 50 % på nordvendte fasader i indre by. Resultatet blir en vegg uavhengig av hvor mange trær man prøver å pynte med, og helt uavhengig av om byggene hadde vært 3 etasjer (som er det vanlige "diagnosen" på bygg med dårlige urbane kvaliteter). I tillegg er det jo ekstremt monotont. Det hjelper liksom ikke å variere fargene når det er samme på annenhver fasadelengde.

Bare for å illustrere virkningen av større vindusflater på byggenes fasader (samt litt større fargevariasjon og sterkere markering av byggenes førsteetasjer):


(hadde jeg gidder å tegnet ferdig vinduene på nærmeste bygget ville naturlig nok virkningen blitt vesentlig større..)

 

SvarSitat
Publisert : 8. mars 2021 19:03
E_Oslo og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt innvilget rammetillatelse for Gregers Kvartal-prosjektet på Løren. Selv om det er langt fra perfekt det og, så synes jeg det likevel er blant de bedre prosjektene på Løren. 

Det er tegnet av Dyrvik arkitekter og utbygger er USBL.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2021 13:54
sliwek20 gitt lik
Ole
 Ole
(@ole)
Bruker Registered

Økernbadet er ferdigstilt. Det er over ti meter høyt under taket i den luftige svømmehallen, som har store vindusflater mot syd. Stålbassenget er på 12,5 x 25 meter, og har skrå bunn med varierende dybde opp til 1,6 meter.

Badet skal gjenbrukes et annet sted i Oslo når Tøyenbadet åpner.

 

Kanskje ikke så veldig urbant, men til å være midlertidig ser det ikke så ille ut, mener jeg. Grusen rundt kunne vært byttet ut med gress for å få en liten park kanskje rundt badet.

 

SvarSitat
Publisert : 9. april 2021 09:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@ole Nei, arkitekturmessig ser det ganske ålreit ut. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2021 11:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustrasjon som viser den planlagte oppdrageringen av Lørenveien som jeg nevnte over

Illustrasjonen er hentet fra denne yttringen i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. april 2021 13:11
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Dette er et godt eksempel på hva James Kunstler karakteriserer som nature band-aid, men en oppgradering er det såvisst.

SvarSitat
Publisert : 30. april 2021 21:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er ikke bare jeg som ikke er så veldig imponert over det nye Portalbygget på Økern. Her er et utdrag fra Gaute Brochmann i Morgenbladet sin anmeldelse av bygget.

Bildet er lånt fra Twitter-kontoen til Knut Singstad i Mad arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mai 2021 13:22
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

Ja, har hørt mye om Økern portal som ikon og knutepunkt, men lite å spore i den massive bygningsstrukturen og portalen som lager et "hull" der bygget vender seg mot Økern. Det virker ikke som at man har hatt ambisjon om byutvikling, kun et enkeltstående kontorbygg i en kontorpark.

Om jeg kan være litt smakspoliti, sånne pikselfasader i aluminium hadde vel alt gått av moten før Visma-bygget i Bjørvika sto ferdig?

Innlegget ble endret for 7 måneder siden 2 times av Jorn
SvarSitat
Publisert : 5. mai 2021 14:42
Fredrik gitt lik
Side 7 / 8